НовиниПринтирай

Деца от всички населени места на общината се включиха в ателието за изписване на великденски яйца в Сапарева баня

     Деца от всички населени места на общината се включиха в ателието за изписване на великденски яйца в Сапарева баня, представяйки своите читалища. Най-красиво изписаните яйца и най-творческата великденска украса получиха съответно и награди, осигурени от Община Сапарева баня. Победителите бяха определени от комисия и наградени от зам.-кмета Славчо Коларски.

     С най-оригинална аранжировка и красиво изписани яйца се отличиха децата от с. Овчарци и НЧ "Пробуда - 1923". Организаторите дадоха две втори награди - на малките таланти от с. Сапарево, НЧ "Народни будители - 1926" и на децата, представили НЧ "Просветен лъч - 1905" - гр. Сапарева баня. Имаше и две трети награди - на малчуганите от с. Ресилово, НЧ "Нов живот - 1928" и на представителите НЧ "От извора - 2013", гр. Сапарева баня.

     Изписването на великденски яйца поощриха зам.-кметът Евелина Нешева и главният счетоводител Любка Маргина, които поздравиха децата за творчеството и старанието и им пожелаха весели празници.

     Организатори на мероприятието бяха Община Сапарева баня и НЧ "Просветен лъч - 1905". По време на великденската работилничка децата бяха запознати и със старите народни обреди и моменти от живота на Исус Христос. 

 

 

Самодейците от НЧ "От извора - 2013" в Сапарева баня пресъздадоха обичаите за Лазаровден

     В духа на хубавите български традиции, в навечерието на Лазаровден самодейците от НЧ "От извора - 2013" посетиха Община Сапарева баня и пресъздадоха част от обичаите. Самодейците бяха посрещнати топло от кмета на Сапарева баня Калин Гелев и неговите служители от администрацията.

     Младите лазарки, закичени със свежи цветя и пременени с традиционните за нашия край носии, пяха и наричаха за здраве и благоденствие. Кметът Калин Гелев почерпи със сладка питка гостите и им благодари за автентично представените ритуали. Градоначалникът ги поздрави с настъпването на един от най-хубавите български празници, пожелавайки им да бъдат здрави и все така дейни.

    През съботния ден, на самия Лазаровден самодейците от НЧ "От извора - 2013" ще посетят и няколко домакинства в град Сапарева баня, за да пресъздадат обредите. За четвърта поредна година вече те възраждат традициите на един от най-хубавите ни народни празници - Лазаровден. 

 

 

Обява за публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на поземлен имот – ЧОС №011008, местност «Манафица» в землище на с. Ресилово, община Сапарева баня, целият с площ 18,268 дка

На основание  чл. 44,  ал.1, т. 1 и т. 7 и чл.44, ал. 2 от ЗМСМА , чл. 8, ал. 4 и чл. 14 ал.1 във връзка с чл.14, ал.2 от ЗОбС,  чл.24а, ал.5 от ЗСПЗЗ, чл. 84, ал.1, т.2 и чл.85 във връзка с чл. 86 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Решение № 246 от Протокол №20/28.02.2017г.   на Общински съвет гр.Сапарева баня и Заповед № РД-08-138/04.04.2017г. на кмета на община Сапарева баня се открива публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на поземлен имот - частна общинска собственост, намиращ се на територията на с. Ресилово, община Сапарева баня, Област Кюстендил при следните условия:

 

 

 

Община Сапарева баня ще се включи със залесителна кампания в Седмицата на гората

     Седмицата на гората, която започна официално на 3-ти април. По главните улици на общината ще бъдат засадени различни видове храсти и фиданки. Това са общо 77 броя липи, аризонски кипарис и храст златен дъжд. Фиданките и храстите са осигурени със съдействието на Държавно горско стопанство "Рилски манастир".

     В традиционното залесяване ще се включат служители от общинска администрация и от горското стопанство в Сапарева баня.

     За миналогодишната залесителна кампания в Сапарева баня също бяха посадени над 70 броя различни дървесни вида и храсти, като най-мащабното залесяване бе в района на параклиса "Успение Богородично". 

 

 

Обява за публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на поземлен имот №062003, местност «Банско ливаге» в землище на с. Сапарево – ЧОС , намиращ се на територията на с. Сапарево, община Сапарева баня

На основание  чл.44,  ал.1, т.1 и т.7 и чл.44, ал.2 от ЗМСМА , чл.8, ал.4 и чл.14 ал.1 във връзка с чл.14, ал.2 от ЗОбС, чл.24а, ал.5 от ЗСПЗЗ, чл. 84, ал.1, т.2 и чл.85 във връзка с чл. 86 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Решение № 247 от Протокол №20/28.02.2017г.   на Общински съвет гр.Сапарева баня и Заповед № РД-08-131/30.03.2017г. на кмета на община Сапарева баня се открива публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на поземлен имот - частна общинска собственост, намиращ се на територията на с. Сапарево, община Сапарева баня, Област Кюстендил при следните условия:

 

 

Обява за публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на част от имот – ЧОС /АЧОС №1590/17.02.2017г./- УПИ, представляващ парцел I-450 в кв.30 по застроителния и регулационен план на с. Овчарци,община Сапарева баня, целият с площ от 585 кв.м

На основание  чл. 44,  ал.1, т. 1 и т. 7 и чл.44, ал. 2 от ЗМСМА , чл. 8, ал. 4 и чл. 14 ал.1 във връзка с чл.14, ал.2 от ЗОбС,  чл. 56, ал.1, от Закона за устройство на територията, чл. 84, ал.1, т.2 и чл.85 във връзка с чл. 86 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Решение № 248 от Протокол №20/28.02.2017г.   на Общински съвет гр.Сапарева баня и Заповед РД-08-130/28.03.2017г. на кмета на община Сапарева баня се открива публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем н ачаст от имот – частна общинска собственост, намиращ се на територията на с. Овчарци, община Сапарева баня, Област Кюстендил при следните условия:

Децата от община Сапарева баня могат да участват в конкурс за рисунка и есе, организиран от Областен информационен център - Кюстендил

Малчуганите от община Сапарева баня могат да участват в детски конкурс за рисунка и есе, организиран от Областен информационен център - Кюстендил.

 Европейски структурни и инвестиционни фондове (ЕСИФ) провежда националната  инициатива на тема: „Заедно за Европа”, която е по повод отбелязване на три значими годишнини:

-       60 години Европейски социален фонд (ЕСФ);

-       10 години от присъединяването на България към ЕС;

 

-   6 години от цялостното функциониране на Мрежата от 28 информационни центъра за популяризиране на ЕСИФ в България. 

Община Сапарева баня ще се включи в инициативата "Часа на Земята 2017"

Община Сапарева баня ще се включи в инициативата "Часа на Земята 2017", която ще се проведе на 25 март /събота/ от 20:30 до 21:30 часа. Община Сапарева баня ще подкрепи инициативата, като притъмни светлините на сградата на Общинска администрация. 

 За поредна година администрацията се включва в популяризирането на инициативата, а мотото на Часа на Земята в България тази година е: "Загаси светлините, отвори очи за планетата". С него, тази година Часът на Земята ще обиколи света за десети път.

Това е една от най-мащабните световни инициативи, тя вече десетилетие привлича вниманието на хората към проблемите на околната среда и им дава възможност да заемат активна позиция за решаването им. 

Обявление за изготвено инвестиционно предложение за изграждане на „Водовземно съоръжение от подземни води” с цел захранване на „Малкоетажна жилищна сграда и съоръженията към нея”, находяща се в поземлен имот с идент. № 65365.32.338

            Във връзка с изпълнение на разпоредбите на Наредба за условията и ред за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, Община Сапарева баня съобщава на засегнатото население за изготвено инвестиционно предложение за изграждане на „Водовземно съоръжение  от подземни води" с цел захранване на „Малкоетажна жилищна сграда и съоръженията към нея", находяща се в поземлен имот с идентификатор № 65365.32.338, местност „водни дол" по кадастралната карта на гр.Сапарева баня, с Възложител „Адиум" ЕООД.

            Информацията за гореописаното инвестиционно предложение е изложена за разглеждане в Община Сапарева баня считано от 24.03.2017 година.

 

 

Обявление до засегнатото население за изготвено инвестиционно предложение за изграждане на „Водовземно съоръжение от подземни води” с цел захранване на „Малкоетажна жилищна сграда и съоръженията към нея”, находяща се в поземлен имот с идентификатор № 65

Във връзка с изпълнение на разпоредбите на Наредба за условията и ред за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, Община Сапарева баня съобщава на засегнатото население за изготвено инвестиционно предложение за изграждане на „Водовземно съоръжение  от подземни води” с цел захранване на „Малкоетажна жилищна сграда и съоръженията към нея”, находяща се в поземлен имот с идентификатор № 65365.32.338, местност „водни дол” по кадастралната карта на гр.Сапарева баня, с Възложител „Адиум” ЕООД.

             Информацията за гореописаното инвестиционно предложение е изложена за разглеждане в Община Сапарева баня считано от 24.03.2017 година.

 

 

Областен информационен център – Кюстендил организира конкурс за есе на тема: „България в ЕС: 10 години по-късно”

Конкурсът е отворен и право на участие имат лица, навършили 14 години, които биха желали за изразят своето становище по отношение на членство на България в ЕС. Всеки участник може да участва с едно есе. От авторите се очаква да споделят своето мнение за 10 годишното членство на България в ЕС и за мястото и ролята на страната ни в бъдеще.Есето трябва да съдържа максимум 1500 думи и да е авторско. Заедно с есето, участниците трябва да попълнят и изпратят формуляр за участие. 

Областен информационен център – Кюстендил организира конкурс за детска рисунка

В периода 10 март - 20 май 2017г. мрежата от 28 информационни центъра за Европейски структурни и инвестиционни фондове (ЕСИФ) провежда национална инициатива на тема: „Заедно за Европа", която е по повод отбелязване на три значими годишнини:

-       60 години Европейски социален фонд (ЕСФ);

-       10 години от присъединяването на България към ЕС;

-   6 години от цялостното функциониране на Мрежата от 28 информационни центъра за популяризиране на ЕСИФ в Р.България. 

 

 

Заповед №РД-08-103/10.03.2017г. на кмета на община Сапарева баня

Заповедта е достъпна в прикачения файл.

Обява за публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на част от имот - публична общинска собственост, намиращ се на територията на гр. Сапарева баня, община Сапарева баня, Област Кюстендил

На основание  чл. 44,  ал.1, т. 1 и т. 7 от ЗМСМА , чл. 8, ал. 4 и чл. 14, ал. 7 във връзка с чл.14, ал.2 от ЗОбС,  чл. 56, ал.1, от Закона за устройство на територията, чл. 84, ал.1, т.1  от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Решение № 227 от Протокол №19/25.01.2017г.   на Общински съвет гр.Сапарева баня  и Заповед РД-08-100/09.03.2017г. на кмета на община Сапарева баня се открива публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на част от имот – публична общинска собственост, намиращ се на територията на гр. Сапарева баня, община Сапарева баня, Област Кюстендил при следните условия:

Съобщение относно електроннно подаване на заявление за гласуване по настоящ адрес

    Община Сапарева баня уведомява всички граждани, че съгласно изискванията на чл.36,ал.1 от Изборния кодекс и във връзка с произвеждането на избори за Народни представители на 26 март 2017г., Ви информираме,че избирател чийто постоянен и настоящ адрес са в различни населени места може да поиска да бъде вписан в избирателния списък по настоящ адрес.

     Крайният срок за подаване на заявление по образец за гласуване  по настоящ адрес е 11.03.2017г./събота/ в деловодството на Общинска администрация- гр. Сапарева баня и всички местни кметства.

     Искането може да бъде подадено лично в деловодството или по електронен път/ подписано с универсален електронен подпис/ на следния имейл: sap_oba@abv.bg.

     Приложение:  Заявление за вписване в избирателен списък по настоящ адрес.


 

Публичен търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен в обект № 040 състоящ се от отдел 166-а, 166-б, 166-в, 175-л на територията на Общинско лесничейство гр. Сапарева баня

      На основание чл.44, aл.1, т.1 и т.7, aл.2 от ЗМСМА; чл. 112, ал.1, т. 1 от ЗГ; чл.55, ал.2 и ал. 3 във вр. с чл.50, т.4 от Наредба за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии - държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти;   Решение № 195 от Протокол №16/30.11.2016 г.; Решение №210 от Протокол №18/29.12.2016 г.на Общински съвет гр. Сапарева баня  и Заповед № РД-08-94/06.03.2017 г. год. на Кмета на Община Сапарева баня се организира  публичен  търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен в обект  № 040 състоящ се ототдел  166-а, 166-б, 166-в, 175-л  на територията на Общинско лесничейство гр.Сапарева баня.

 

Публичен търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен в обект № 041 състоящ се от отдел 99-г, 99-д, 104-з на територията на Общинско лесничейство гр.Сапарева баня

      На основание чл.44, aл.1, т.1 и т.7, aл.2 от ЗМСМА; чл. 112, ал.1, т. 1 от ЗГ; чл.55, ал.2 и ал. 3 във вр. с чл.50, т.4 от Наредба за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии - държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти;   Решение № 195 от Протокол №16/30.11.2016 г.; Решение №211 от Протокол №18/29.12.2016 г.на Общински съвет гр. Сапарева баня  и Заповед № РД-08-95/06.03.2017 г. год. на Кмета на Община Сапарева баня се организира  публичен  търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен в обект  № 041 състоящ се ототдел  99-г, 99-д, 104-з  на територията на Общинско лесничейство гр.Сапарева баня.

 

Първомартенски концерт на школата по пиано към НЧ "Просветен лъч - 1905"

      Школата по пиано към НЧ "Просветен лъч - 1905" представи своя първомартенски празничен концерт. Водещи на тържеството бяха седмокласничките от СУ "Христо Ботев" - Мария и Елисавета. Талантливите деца, с ръководител Надя Джоргова, представиха близо едночасов концерт пред родители, ученици и учители от СУ "Христо Ботев".

      Всички 15 деца от Школа по пиано бяха облечени в тон с празника - в бяло и червено. Малките таланти изсвириха различни композиции на Моцарт, Вивалди, Бах, Чайковски, Шопен. Децата изсвириха емоционално и пиеси с български народни ритми.

      "Концертът бе изключително емоционален и въздействащ. С всеки изминал ден децата от Школата стават все по-добри и разгръщат своя потенциал. Плануваме следващите концерти да ги реализираме за Великденските и Общински празници", сподели Надя Джоргова, която е ръководител на Школата в Сапарева баня.

 

 

 

Над 500 от най-добрите скиори от страната участваха в 39-ия държавен шампионат за ветерани

При огромен интерес и оспорвани състезания премина 39-ия държавен шампионат за ветерани, провел се през изминалия уикенд в община Сапарева баня и к. с. Паничище. Над 500 от най-добрите скиори-ветерани от цялата страна се включиха в държавното първенство, организирано от Българската мастърс федерация, ски клуб "Паничище", "Рила спорт" АД и Община Сапарева баня.

      За медалите в ски алпийските дисциплини се бориха над 380 състезатели в десет възрастови групи при мъжете и при жените. Над 140 бяха състезателите в ски бягането - по десет възрастови групи при мъжете и при жените.

      Най-възрастният състезател в първенството бе 87-годишен /ски бягане при мъжете/, а най-възрастната състезателка - на 82 години /ски бягане при жените/. Една от най-младите състезателки - Марина Терзийска от клуба на "Чепеларе - Рожен" - взе златото при ски алпийските дисциплини в групата от 30 до 35-годишните.

      В генералното, крайно класиране /мъже и жени/ златото отиде при СК "Ветеран" - гр. Смолян, купата за второ място взе клубът на "Рилски скиор" - град Самоков, а СК "Ветерани Рожен - Чепеларе" се нареди трети.

 

 

Заповед №РД-08- 72/24.02.2017г. на кмета на община Сапарева баня относно забрана на паленето на автомобилни гуми,пластмаси и други средства за разпалване на обредните огньове

 Във връзка с провеждането на традиционния празник „Сирни заговезни" и на основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА, чл. 49, ал.1 т.2 от Наредба № 1 за поддържане и опазване на обществения ред общественото имущество и околната среда на територията на община Сапарева баня

                                                                                        НАРЕЖДАМ:

    1.Забранявам паленето на автомобилни гуми, пластмаси и използването на запалителни течности за разпалване на огъня и поддържане на горенето на огньовете, направени по повод празника „Сирни заговезни" на 26.02.2017 година на територията на Община Сапарева баня.

    2. Забранявам паленето  на огньове върху тревните  площи в община Сапарева баня както и в близост до жилищни сгради и други постройки, създаващи опасност за пожар.

    3. Всички огнища трябва да са загасени най късно до 21,00 часа на 26.02.2017 година.

    4.Извършването на обредните традиции, свързани със „Сирни заговезни"/паленето на огньове за здраве и благоденствие/ трябва да става контролирано и при непрекъснато наблюдение.

 

 

Стартира кампания за регистриране на домашни любимци в община Сапарева баня

      Във връзка с изискванията на чл.51 и чл.53 от Наредба 1 за поддържане и опазване на обществения ред и общественото имущество на територията на община Сапарева баня,  чл.3 и чл. 4, Раздел II от Наредба за реда и условията за отглеждане на животни в населените места на община Сапарева баня сте длъжен/а в тридесетдневен  срок от получаване на писмото да регистрирате,  чипирате и  ваксинирате, кучето си в Районна ветеринарно-медицинска служба или при лицензиран ветеринарен лекар. При регистрацията на кучетата се заверява ветеринарно-медицински паспорт. До 31 март  всяка година  всеки собственик на едно куче или няколко кучета, е длъжен да ги декларира и регистрира  в общинския регистър на Общинска администрация гр. Сапарева баня по вид, порода, брой и пол, като заплаща и съответната годишна такса съгласно Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и услуги на община Сапарева баня.

 

 

 

СУ "Христо Ботев" в Сапарева баня отбеляза Деня на розовата фланелка

      Учениците от СУ "Христо Ботев" в град Сапарева баня и тази година отбелязаха Деня на розовата фланелка - Световния ден против тормоза в училище.

     Открит урок и беседа за агресията проведоха психологът и ресурсните учители пред учениците от 3 "б" клас. Децата участваха в различни ролеви игри, свързани с агресията и тормоза. Всеки един третокласник залепи собственоръчно написано послание върху дъската и прие да бъде посланик в борбата срещу тормоза в училище.

      За пети път от началото на учебната година се провежда урок по темата за вербалната и невербална агресия в училище, уточниха от СУ "Христо Ботев".

      Директорът Емилия Гелева и зам.-директорът Теменужка Добрева също подкрепиха кампанията "НЕ на тормоза, но не за ден!" и присъстваха на открития урок в 3-ти "б" клас.

      Във фоайето на първия етаж на сградата на училището бяха поставени и постери, изобразяващи розови фланелки. Всеки един от учениците на СУ "Христо Ботев" имаше възможност да напише на тях своето послание за толерантност, приятелство, ненасилие и проява на добро.

 

 

 

Сапарева баня почете паметта на Апостола

       С тържествено отбелязване и поднасяне на венци и цветя Сапарева баня почете 144-годишнината от гибелта на Левски. Десетки ученици и учители от СУ "Христо Ботев", общински съветници, кметската управа и граждани сведоха глави и положиха цветя пред бюст-паметника на Апостола в Сапарева баня.

       Програмата започна с рецитал, посветен на живота и делото на Левски, който представиха учениците от 2-ри "А" клас на СУ "Христо Ботев", с ръководител г-жа Елка Стоилова. Второкласниците бяха облечени с тениски с лика на Дякона.

       Кметът на община Сапарева баня Калин Гелев произнесе кратко слово по повод годишнината от гибелта на Левски и награди победителите в ученическия конкурс за есе и рисунка, организиран от Общината и СУ "Христо Ботев".

 

 

 

 

Постигнато бе съгласие за разпределяне на местата в СИК от политическите сили в община Сапарева баня

 

      Представителите на политическите сили в община Сапарева баня постигнаха съгласие за разпределяне броя на членовете и ръководствата в секционните избирателни комисии. На консултациите присъстваха представители на всички парламентарно представени партии, освен на партия Движение за права и свободи.

 

     Общият брой членове на СИК за ПП ГЕРБ е 28, от които 9 са в ръководствата на секционните комисии. За коалиция "БСП лява България" броят на членовете в СИК е 13, от които 5 са в ръководството на СИК. За партия ДПС общият брой е 10, от които 4 са ръководни. За РБ са общо 7, от които 3 ръководни. За коалиция "Патриотичен фронт - НФСБ и ВМРО" са общо 6, от които 2 ръководни; за ББЦ - общо 5 и 2 ръководни; за партиите "Атака" и АБВ съответно - 4 и 1 в ръководство.

 

     Избирателните секции в община Сапарева баня са 9, а общият брой членове на СИК е 77. Седем са избирателните секции в общината с по 9 членове и две са избирателните секции със седем членове. 

 

 

ПОКАНА

Областният управител на област Кюстендил г-н Йордан Татарски, организира обществен диалог с местните общности, с цел създаване на условия за местно развитие,  чрез участие на местните общности във формирането на целите на администрацията и осигуряване защита на правата на гражданите. Срещата ще се състои на 10.03.2017 г. (петък) от 17.00 ч. в малкия салон на читалище „ Просветен лъч  - 1905” гр.Сапарева баня, ул.”Германея” №1.

Сапарева баня се рекламира в Международното туристическо изложение

       И тази година община Сапарева баня се включи в Международния туристически форум "Ваканция и СПА експо", който се провежда в дните от 15 до 17 февруари в Интер Експо център в София. Това е най-значимият международен форум в областта на туризма, който се провежда в България. 34-тото издание на форума е предназначено както за професионалисти, така и за широката публика.

       Сапарева баня участва в националния щанд, организиран от Министерство на туризма. В тазгодишното изложение курортната община се промотира със собствени рекламни материали.

 

      "През 2016 г. също се включихме във "Ваканция и СПА експо", като тогава взеха участие над 330 фирми от 22 страни. Днес, в първия ден на изложението, интересът към щанда на Сапарева баня е голям. Спираха се представители на туристически агенции, хотели, фирми от бранша и граждани. Тук имаме шанса да покажем възможностите за туризъм в Сапарева баня, да привлечем евентуални инвеститори и нови туристи", обясни Милен Колев - старши специалист "Търговия и туризъм" към Община Сапарева баня.

 

 

Стартира данъчната кампания в Сапарева баня

 

От 15 февруари стартира кампанията за местни данъци и такси в община Сапарева баня за 2017 г. 5-процентна отстъпка от размера на дължимата сума може да ползва всеки, който реши да заплати данъка върху недвижимите имоти, превозните средства и такса битови отпадъци. Отстъпка ползва всеки, който заплати целия налог за годината най-късно до 30-ти април.

      Задълженията могат да се плащат и на равни вноски. В такъв случай сроковете са: за данък недвижими имоти, данък МПС и такса битови отпадъци - 30. 06. 2017 г. - първа вноска и 31.10. 2017 г. - втора вноска; четири равни вноски за патентен данък - 31.01.2017 г. - първа вноска, 02.05.2017 г.- втора вноска, 31.07.2017 г. - трета вноска, 31.10.2017 г. - четвърта вноска. 

      Туристическият данък се плаща до 15-то число на месеца, следващ месеца, през който са предоставени нощувките.

      Задълженията към общинската хазна може да се внасят в брой на касите в "Местни данъци и такси", чрез ПОС-терминал или с паричен превод. 

      Касите на "Местни данъци и такси" в Сапарева баня работят от 8:15 ч. до 17:00 ч. от понеделник до петък. Плащането на данъците се извършва на гишетата на партерния етаж в сградата на Общинска администрация. 

 

 

Покана за провеждане на консултации за определяне състава и ръководството на СИК в Община Сапарева баня за произвеждане на изборите за народни представители, насрочени на 26 март 2017г.

На  основание   чл.91,   ал.1 и ал.4   от  Изборен  кодекс  и  във връзка с  Решение  №4182-НС от 01.02.2017г.  на  ЦИК за назначаване съставите на СИК за изборите за народни представители, насрочени на 26 март 2017г., Решение №22/08.02.2017г. на Районна  избирателна комисия, гр.Кюстендил за определяне броя на членовете на СИК, съобразно броя на избирателите в съответната секция на територията на Община Сапарева баня, както и  извършено разпределение по политически партии и коалиции, за броя членове и ръководствата в СИК,  Ви   каня  на 16.02.2017г. от 14:00 часа   в кабинета на кмета на  Община Сапарева баня  на  консултации  за определяне  състав и ръководство  на  Секционните избирателни комисии в Община Сапарева баня за произвеждане на  изборите  за  народни представители  на 26 март 2017г.

 

 

Oткрит конкурс за възлагане на дейност извършване на добив, представляващ сеч, разкройване и извоз до временен горски склад и почистване на сечище в Обект № 039, отдели 57-б, 16-к, 16-и от общинска горска територията на Община Сапарева баня

      На основание чл.44, aл.1, т.1 и т.7, aл.2 от ЗМСМА; чл. 10, ал.1, т. 1; чл.15, ал.3 и ал. 4 от Наредба за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии - държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти;   Решение № 195 от Протокол №16/30.11.2016 г.; Решение №209 от Протокол №18/29.12.2016г.на Общински съвет гр. Сапарева баня  и Заповед № РД-08-54/10.02.2017 год. на Кмета на Община Сапарева баня се организира открит конкурс за възлагане на дейност извършване на добив, представляващ сеч, разкройване и извоз до временен горски склад и почистване на сечище в Обект № 039, отдели 57-б, 16-к, 16-и от общинска горска територията на Община Сапарева баня

 

Община Сапарева баня се побратими с италианското градче Полиняно а Маре

       Меморандум за побратимяване подписаха ръководствата на Община Сапарева баня и на италианското градче Полиняно а Маре. Ръце в знак на бъдещо сътрудничество си стиснаха градоначалникът на Сапарева баня Калин Гелев и неговият колега - кметът на Полиняно а Маре Доминико Вито.

        Подписаният меморандум за сътрудничество е с цел обмяната на опит и добри практики между двете курортни градчета. Сапарева баня, която е планинска община, и крайморското градче Полиняно а Маре се споразумяха да си сътрудничат в областта на туризма, културно-историческото наследство и търговията. Ръководствата на двете градчета постигнаха съгласия за ефективно и стабилно сътрудничество, с цел реализиране на полезни общи проекти и инициативи.

       Българската делегация бе на посещение в Полиняно а Маре по покана на местната власт там. За побратимяването, освен кметът Гелев, присъстваха и председателят на Общински съвет - Сапарева баня Иван Куйов, зам.-кметът Славчо Коларски и зам. областният управител на Кюстендил Радослава Чеканска.

 

 

Калин Гелев: Община Сапарева баня е с одобрен проект за изграждане на минерални резервоари

       "Предложението, което бяхме изготвили до Национален доверителен екофонд за подобряване и разширяване ефективното използване на минералните води от находище "Сапарева баня", получи одобрение", обяви кметът на община Сапарева баня Калин Гелев. Градоначалникът на курортната община обясни, че лечебната минерална вода е един от най-важните и стратегически за развитието на общината ресурси и с изграждането на тези резервоари ще се осигури постоянен дебит. "Проектът ще доведе до по-пълноценно и подходящо използване на минералната вода. Ще доведе и до системно отчитане на реалните размери, в които се ползва тя. Двата резервоара ще дадат възможност да се акумулира излишната вода и да се разпределя правилно, за да няма недоволни", обясни още Калин Гелев.

       Проектът за изграждане на минерални резервоари спечели финансиране от пилотна програма на Министерство на околната среда и водите и Национален доверителен екофонд. Пилотната схема ще осигури финансиране в размер на 50%.

 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Община Сапарева баня уведомява гражданите, че съгласно чл.37, ал.1 и ал.2 от Изборния кодекс избирателите с трайни увреждания, които не им позволяват да напускат дома си и да упражнят правото си на глас в изборното помещение, но желаят да гласуват с подвижна избирателна кутия в насрочените избори за народни представители на 26 март 2017г., следва да заявяват желанието си в писмена форма чрез заявление по образец от изборите книжа, подписано саморъчно и изпратено по пощата или представено в деловодството на Общинска администрация - гр.Сапарева баня по постоянния или по настоящия адрес.

Филм за град Сапарева баня гледан от милиони по цял свят

Излезе годишната справка на Българската Национална телевизия за излъчванията на поредицата „Световните градове на България" за 2016-а година. Част от тази поредица е филмът "Сапарева баня - Началото на началото", създаден по поръчка на Община Сапарева баня. Филмът за курортната община е придобил широка популярност и е гледан вече милиони пъти.

Обява за откриване на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на част от имот – публична общинска собственост, намиращ се на територията на гр. Сапарева баня

На основание чл. 44, ал.1, т. 1 и т. 7 от ЗМСМА , чл. 8, ал. 4 и чл. 14, ал. 7 във връзка с чл.14, ал.2 от ЗОбС, чл. 56, ал.1 от Закона за устройство на територията, чл. 84, ал.1, т.1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Решение № 202 от Протокол №16/30.11.2016г. на Общински съвет гр.Сапарева баня и Заповед № РД-08-33/26.01.2017г. на кмета на община Сапарева баня се открива публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на част от имот - публична общинска собственост, намиращ се на територията на гр. Сапарева баня, община Сапарева баня, Област Кюстендил при следните условия:

 

Община Сапарева баня с отличие от Министерство на туризма за балнео и СПА туризъм

Община Сапарева баня бе отличена в Годишните награди на Министерство на туризма в категорията "Община на 2016 г. за балнео и СПА туризъм". Курортната община бе номинирана в цели три категории, като освен в "Балнео и СПА", получи номинации в "Планински туризъм" и "Туристическа дестинация".

Обява за провеждане на конкурси за войнишки длъжности с кандидати за приемане на военна служба на български граждани, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина

Със МЗ № ОХ- 29/11.01.2017г. на Министъра на отбраната на Република България е разкрита процедура по обявяване на 486 войнишки длъжности за приемане на военна служба във военни формирования на Сухопътните войски, както следва:
1. За гарнизон Стара Загора- военно формирование 24150- 150 вакантни длъжности - телефон за контакт 042 615921 или 615922
2. За гарнизон Карлово -военно формирование 34750- 300 вакантни длъжности - телефон за контакт 0335 94590
3. За гарнизон Пловдив -военно формирование 44220- 36 вакантни длъжности - телефон за контакт 032 631337

 

Заповед № РД-08-16/ 11.01. 2017г. на кмета на община Сапарева баня

На основание чл.44 ал.1 т.1 и чл. 44 ал.2 от ЗМСМА, чл.151 ал.4 от Закона за туризма и във връзка с чл.1, ал.2, чл.26 от Наредба №1 за поддържане и опазване на обществения ред и общественото имущество на територията на Община Сапарева баня, приета с Решение №8/21.11.2008 г., Протокол №15/21.11.2008г.

Заповед №РД-08-19/ 11.01. 2017г. на кмета на община Сапарева баня

На основание чл.44, ал.1, т.1 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация /ЗМСМА/ и Заповед №РД-22-02/09.01.2017 година на Областен управител на област Кюстендил,  във връзка  с констатирани  огнища  на високопатогенна Инфлуенца по птиците и опасността заболяването да проникне на територията на област Кюстендил и Решение на Областната епизоотична комисия от 06.01.2017 година за налагане мерки за недопускане проникването и разпространението на Инфлуенца по птиците на територията на община Сапарева баня 

Клип рекламира Сапарева баня като отлична туристическа дестинация

Рекламно видео ще популяризира община Сапарева баня на национални и международни форуми като отлична туристическа дестинация. Сапарева баня е една от българските ЕДЕН дестинации, която ще бъде рекламирана със свой клип. Проектът е на Министерство на финансите, а клиповете са изработени с европейско финансиране по проект „Комуникационна кампания за популяризиране на дестинациите ЕДЕН в България - второ издание". EDEN e акроним на European Destinations of ExcelleNce (най-добри европейски дестинации) и представлява инициатива, която популяризира моделите на устойчиво развитие на туризма на територията на целия Европейски съюз.

Проведе се безплатен очен скрининг за децата в Сапарева баня

   Учениците от СУ "Христо Ботев" в Сапарева баня имаха възможност да се възползват от безплатния очен скрининг, организиран от Българския съюз на оптометристите. Безплатната кампания се проведе със съдействието на Община Сапарева баня.

       Кампанията за профилактика на детското зрение даде възможност на близо 300 деца и младежи от Сапарева баня, на възраст между 6 и 18 години, да преминат очен скрининг. Целта бе да се идентифицират максимален брой деца с потенциални зрителни проблеми и те навреме да бъдат насочени за преглед при офталмолог. Прегледите извършиха десет специалисти от страната и чужбина.

 

 

ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ

Утре, на 12.01.2017 г., учебните занятия в СУ „Христо Ботев“ - гр. Сапарева баня ще започнат в 8:30 ч. и ще бъдат с продължителност 30 минути.

Заповед № РД-08-14/09.01.2017 година, гр. Сапарева баня

Предвид усложнената зимна обстановка и възможни рискове за здравето на учениците и във връзка с писмо на РЗИ гр. Кюстендил с изх. № П-ДР-10 от 04.01.2017г. и на основание чл.44, ал.1, т.1 и чл.44, ал.2 от ЗМСМА и чл.105, ал.3 от Закона за предучилищното и училищно образование

 

11-ти януари е неучебен за учениците в СУ "Христо Ботев" - гр. Сапарева баня

       Със заповед на кмета на общината Калин Гелев, 11 януари /сряда/ 2017 г. е обявен за неучебен ден за всички ученици от СУ "Христо Ботев" - гр. Сапарева баня.

       Предвид усложнената зимна обстановка и възможните рискове за здравето на учениците ваканцията се удължава до 11-ти януари включително. Удължаването се налага поради невъзможността отоплителните инсталации в училището да постигнат необходимата температура за нормално и безопасно пребиваване на учениците в него. 

 

 

21-годишният Радослав Митков извади Богоявленския кръст в Сапарева баня, най-много смелчаци за ритуала имаше в с. Овчарци

21-годишният Радослав Митков извади Богоявленския кръст от ледените води на р. Валявица в Сапарева баня. Преди хвърлянето на кръста, в небето бе пуснат да полети бял гълъб. В ритуала по изваждането му се включиха 6 момчета, а самата светиня бе намерена за не повече от 30 секунди. След изваждането на кръста, Радослав Митков пожела на съгражданите си здраве, късмет и повече успехи за града през новата 2017 г. Отец Димитър и отец Георги отслужиха тържествен богоявленски водосвет.

Протокол от проведен втори етап - изслушване от процедура за набиране на кандидати за съдебни заседатели към Районен съд Дупница.

      Днес 09.12.2016г. в Заседателната зала на Община Сапарева баня се проведе заседание на комисията, определена с Решение №186 от Протокол №15 от 31.10.2016г.

 

 

 

Общински съвет Сапарева баня открива процедура по набиране на документи и избор на съдебни заседатели към Окръжен съд Кюстендил

На основание чл.67, ал.1 и чл.68, ал.1от ЗСВ обявява изискванията и критериите за кандидатите за съдебни заседатели съгласно законовите разпоредби.

35 деца сираци и деца със специални нужди от община Сапарева баня получиха парични дарения в благотворителна кампания

     По инициатива на Община Сапарева баня се проведе коледно-новогодишна благотворителна кампания в подкрепа на деца сираци и деца със специални нужди. Средствата от благотворителната кампания бяха раздадени в навечерието на Нова година на 35 деца до 18-годишна възраст в неравностойно положение. Паричните дарения сa разпределени спрямо набраната сума на деца от всички населени места на общината. Сумата, която бе събрана в рамките на кампанията, е в размер на 2 224 лв.

    Средствата бяха събрани по време на благотворителни снимки с Дядо Коледа и Снежанка, базар на джинджифилови сладки и сурвачки, кулинарна изложба и коледен концерт. В провеждането на мероприятията се включиха малки и големи доброволци, които дадоха част от времето и труда си, за да помогнат на деца от уязвими групи. 

 

 

 

Община Сапарева баня Ви пожелава Весело и незабравимо посрещане на Нова година

Нека 2017 година Ви донесе всички важни и стойностни неща - здраве, късмет и любов! Нека бъде мирна и щастлива за всички! 

Обявление до всички заинтересовани лица относно изготвени планове по §4, ал.1 от ПЗР на ЗСПЗЗ за земите предоставени за ползване на граждани въз основа на актове по §4, находящи се в землището на с.Сапарево

       Община Сапарева баня  на основание чл.28б, ал.4 от ППЗСПЗЗ, обявява на всички заинтересовани лица, че са изготвени планове по §4, ал.1 от ПЗР на ЗСПЗЗ за земите предоставени за ползване на граждани въз основа на актове  по §4, находящи се в землището на с.Сапарево, Община Сапарева баня, Област Кюстендил, представляващи: помощен план и план на новообразуваните имоти, в едно с Кадастрален регистър на недвижимите имоти.

       В едномесечен срок от обнародването на настоящото обявление, съгласно разпоредбите на чл.28б, ал.5 от ППЗСПЗЗ, заинтересованите лица могат да направят писмени  искания и възражения по плановете и придружаващата ги документация до Кмета на Община Сапарева баня.

 

 

Годишен план за ползване на дървесина през 2017г. от гори собственост на община Сапарева баня

Годишният план за ползване на дървесина през 2017г. от гори собственост на община Сапарева баня е достъпен в прикачените файлове.

Отвори врати коледният базар в Сапарева баня, утре вечер е благотворителният концерт

Отвори врати коледният благотворителен базар в Сапарева баня в помощ на деца сираци, самотни родители и деца със специални нужди. Базарът се организира от Община Сапарева баня, със съдействието на дарители и с неоценимия труд на децата, изработили коледни джинджифилови сладки и традиционните сурвачки. Сладкишите са приготвени от момиченцата от подготвителната група към ДГ "Св. Анна" в своеобразната работилница "Кухнята на баба". Сурвачките и коледните играчки са изработени от момченцата в "Работилницата на дядо". 

Открита бе първата обща изложба на Представителството на Съюза на българските художници в Сапарева баня

        Днес бе официално открита първата обща изложба на Представителството на Съюза на българските художници в Сапарева баня. Изложбата с акварели се организира съвместно от Община Сапарева баня, Градската галерия и Представителството на СБХ в Сапарева баня. Откриването уважиха граждани, зам.-кметът Славчо Коларски и служители на Община Сапарева баня.

      Откриването се състоя в художествената галерия "Васил Крапчански" и събра на едно място творбите на 14 художници. Свои картини изложиха художниците от Сапарева баня Антония Мицова, Весела Гелева, Димчо Мицов, Коста Льондев, Васил Соколов и Силвия Славкова. Гостуващи художници са проф. Панайот Панайотов, Николай Янакиев, Илия Илиев, проф. Васил Вълев, Георги Кьосев, Димитър Касабов, Иван Кънев и Богомил Благоев.

      Картините ще бъдат изложени в галерия "Васил Крапчански" до края на месец януари. Председателят на СБХ в Сапарева баня Богомил Благоев уточни, че и през цялата 2017 година Градската галерия ще бъде домакин на редица изложби.

 

 

 

Малчуганите от с. Сапарево пресъздадоха народни обичаи и ритуали в коледна седянка

      Традиционната коледна седянка пресъздаде детската група към читалище "Народни будители - 1926" в с. Сапарево. Малчуганите от групата представиха автентичните коледни ритуали и обичаи, някои от които и до днес са съхранени живи в българското семейство.

      За празника бяха приготвени и традиционните обредни хлябове и ястия за трапезата. С активното участие на дейците от читалище "Народни будители" и родителите на децата бе оформен кът с автентични предмети от българския бит от миналото. Колоритната седянка трогна и развълнува всички присъстващи, а в програмата имаше още песни, стихчета и разкази.

      Тържеството се състоя в Клуба на кметството в с. Сапарево и бе със символичен вход от 1 лв. Със събраните средства ще се закупят народни носии и аксесоари за фолклорна група към читалището. Присъстващите имаха възможност да дарят средства и в коледния базар, купувайки си картички, сурвачки и играчки, изработени от талантливите деца в Сапарево.

      Традиционната седянка бе част от програмата за коледните празници на читалище "Народни будители - 1926" и Кметството в с. Сапарево.

 

 

 

Обява за публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на поземлени имоти – частна общинска собственост, намиращи се на територията на Община Сапарева баня, Област Кюстендил

На основание  чл. чл. 44,  ал.1, т. 1 и т. 7 от ЗМСМА , чл. 8, ал. 4 и чл. 14, ал. 1 във връзка с чл.14, ал.2 от ЗОбС,  чл. 24а, ал.5, от ЗСПЗЗ, чл. 84, ал.1, т.2 и чл. 85  от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Решение № 168 от Протокол №14/27.09.2016г.   на Общински съвет гр.Сапарева баня  и Заповед № РД-08-594/13.12.2016г. на кмета на община Сапарева баня се открива публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на поземлени имоти – частна общинска собственост, намиращи се на територията на Община Сапарева баня, Област Кюстендил при следните условия:

 

 

Обява за публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на поземлен имот – частна общинска собственост с идентификатор № 65365.6.116, местност ”Лозята” по кадастралната карта на гр. Сапарева баня

На основание  чл. чл. 44,  ал.1, т. 1 и т. 7 от ЗМСМА , чл. 8, ал. 4 и чл. 14, ал. 1 във връзка с чл.14, ал.2 от ЗОбС,  чл. 24а, ал.5, от ЗСПЗЗ, чл. 84, ал.1, т.2 и чл. 85  от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Решение № 172 от Протокол №14/27.09.2016г.   на Общински съвет гр.Сапарева баня  и Заповед № РД-08-595/13.12.2016г. на кмета на община Сапарева баня се открива публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на поземлен имот – частна общинска собственост, намиращ се на територията на Oбщина Сапарева баня, Област Кюстендил при следните условия:

 

Община Сапарева баня е финалист в три категории на Годишните награди в туризма за 2016 г.

      Община Сапарева баня получи три номинации от Министерство на туризма и стана финалист в съответните категории на Годишните награди в туризма за 2016 г. Курортната община е номинирана в категориите: "Община на 2016 г. за балнео и СПА", "Община на 2016 г. за планински туризъм" и "Туристическа дестинация". В посочените категории всеки, който желае може до подкрепи Сапарева баня и да гласува в   платформата: www.tourismawards.bg

      Всеки човек може да гласува във всяка една от 16-те категории, но да даде своя вот може само веднъж за своя фаворит. Гласуването е ограничено по индивидуално IP и ще продължи до 18 декември 2016 г. Спечелилите участници ще бъдат обявени на специална церемония на 19 декември (понеделник). 

 

 

Грейна елхата в Сапарева баня, стотици подкрепиха началото на благотворителната кампания за коледните празници

       Коледнaтa елха и празничните светлини в Сапарева баня грейнаха късно снощи. Малки и големи, жители и гости на общината броиха заедно при запалване светлините на елхата и дадоха официален старт на коледните празници. Стотици се събраха в района на амфитеатър "Гейзера", за да посрещнат Дядо Коледа и да се насладят на празничната заря. Белобрадият старец пристигна със своята шейна, придружаван от Снежанка и своите помощници, и бе посрещнат ентусиазирано от развълнуваните малчугани в Сапарева баня.

       Празникът започна с програма, подготвена от Вокалната група към СУ "Христо Ботев" с ръководител Надя Джоргова. Присъстващите жители и гости поздрави зам.-кметът на Сапарева баня Евелина Нешева, като им пожела здраве, късмет и благоденствие. "Радвам се, че сме всички заедно тук, за да запалим светлините на коледното дърво. Нека да си пожелаем Сапарева баня да става още по-красива и гостоприемна. Но на първо време нека бъдем по-добри, по-весели и усмихнати един към друг. Весели празници и нека коледната светлина грее във всеки дом и във всяко сърце!", пожела още Нешева в празничното си слово.

 

 

ДГ "Св. Анна" в Сапарева баня отпразнува своя патронен празник

      Детска градина "Св. Анна" в Сапарева баня днес отбеляза с тържество своя патронен празник. Както всяка година, и тази, салонът на НЧ "Просветен лъч - 1905" се оказа малък за стотиците гости, родители и учители, дошли да уважат ежегодния празник на градината. Сред присъстващите бе и кметът Калин Гелев, зам.-кметът Евелина Нешева, главният счетоводител Любка Маргина и общински съветници от местния парламент. 

В СУ "Христо Ботев" в Сапарева баня отбелязаха Международния ден на доброволеца

      По повод Международния ден на доброволеца, 5-ти декември, Община Сапарева баня организира мероприятия за учениците от СУ "Христо Ботев". Акцентът на мероприятията бе запознаване на учениците с дейността на доброволните формирования, с цел привличането им към тях, както и създаване на необходимата култура в подрастващите при различни кризисни ситуации.

     Инициативата бе подкрепена от Районна служба "Пожарна безопасност и защита на населението" - Дупница, от Планинска спасителна служба - Дупница и от доброволните формирования към Община Сапарева баня.

 

 

ПРОГРАМА НА КОЛЕДНИ И НОВОГОДИШНИ ПРАЗНИЦИ,ГРАД САПАРЕВА БАНЯ

9 декември /петък/ - Тържество на ДГ "Св. Анна" Час - 10:30 ч. Място - голямата зала на НЧ "Просветен лъч - 1905"

 9 декември /петък/ - Тържествено запалване на светлините на коледната елха Час - 17:30 ч. Място - Амфитеатър "Гейзера" 

 

 

Творческа среща по повод 85-годишнината на краеведа Васил Коритаров се проведе в Сапарева баня

      Творческа среща, организирана от НЧ "Просветен лъч - 1905" и Община Сапарева баня, се проведе в курортния град по повод 85-годишнината на краеведа Васил Коритаров. Тя се състоя в малкия салон на читалището и събра на едно място десетки общественици, културни дейци и учители от общината. Дошли да засвидетелстват своето уважение към краеведа бяха кметът на Сапарева баня Калин Гелев и председателят на Общинския съвет Иван Куйов.

       В празничната програма се включиха учениците от пети и седми клас на СУ "Христо Ботев". От НЧ "Просветен лъч - 1905" бе подготвена презентация, посветена на дългогодишната работа и изследователския труд на сапаревобанския краевед.

 

 

 

 

Четирилентовият път към Сапарева баня ще бъде затворен за движение до неделя /27 ноември/ включително

     Движението по четирилентовия път към Сапарева баня ще бъде затворено за МПС-та до неделя, 27-ми ноември включително. Спирането на движението се удължава с още един ден, поради заснемането на сцени от международен филмов продукт.

      Заобиколният маршрут, по който могат да преминават жителите и гостите на община Сапарева баня, е през с. Сапарево.

 

 

Община Сапарева баня спечели проект за ремонт на СУ "Христо Ботев"

      Проектът на Община Сапарева баня е по Национална програма "Оптимизация на училищната мрежа", модул "Регионализация на мрежата от професионални училища". Със средствата по него ще се извършат строително-ремонтни дейности на санитарните помещения, които от години са в много лошо състояние; ще се освежат класните стаи и ще се поднови подовата настилка на няколко кабинета. Проектът предвижда и освежаване на малкия физкултурен салон; ремонт на топлата връзка между сградите и поставяне на врати, отговарящи на изискванията на ПАБ. Със средствата ще се подмени осветлението на някои от стаите; ще бъде подменена външната врата и освежен един от коридорите.

      Също така ще бъдат закупени нови компютърни конфигурации, интерактивни дъски, мултимедийни проектори и лаптопи. Предвижда се закупуването на частична мебелировка за класните стаи и оборудване на кабинета по химия.

      "С реализирането на проекта ще се осигури качествена и ефективна инфраструктура, която ще подобри учебния процес едновременно на ученици, учители и административен персонал", поясни още кметът Гелев.

      Във връзка с реализирането на проекта, Община Сапарева баня откри процедура за избор на изпълнител на обществена поръчка  за  СМР с предмет:  „Изпълнение на текущ ремонт в Средно училище „Христо Ботев", гр. Сапарева баня". Срокът за подаване на офертите е до 17:00 ч. на 8 декември 2016 г.

 

 

 

С беседа и празнична програма в Сапарева баня отбелязаха Деня на християнското семейство и младеж

      С беседа и празнична програма в Сапарева баня бе отбелязан големият православен празник Въведение Богородично - Деня на християнското семейство и младеж. Празникът започна с тематична презентация, подготвена от читалище "Просветен лъч - 1905" и представена пред децата от ДГ "Св. Анна". Малчуганите от подготвителната група към детската градина се включиха със стихчета и песни в тържеството за 21 ноември. Те също така представиха и изложба на тема "Моето семейство".

      В големия салон на читалището в Сапарева баня учениците от СУ "Христо Ботев" имаха възможност да присъстват на беседа по повод християнския празник. Тя бе изнесена от йеромонах Максим от Видинската света митрополия и от енорийския свещеник от Сапарева баня отец Димитър. Духовниците обясниха откога се чества този ден и защо е избран за празник на християнското семейство и младеж. По време на беседата учениците имаха възможност да поговорят за християнските ценности, които са запазени като традиция в семейството и за важността те да бъдат съхранени и занапред. В края на беседата, на всяко едно дете бе подарена малка икона с лика на Богородица.

      Сред гостите на тържеството бе директорът на СУ "Христо Ботев" Емилия Гелева и представители на общинската администрация в Сапарева баня.

 

 

 

 

 

 

Важно: Движението по четирилентовия път към Сапарева баня ще бъде преустановено в дните от 20-ти до 26-ти ноември

       В дните от 20-ти до 26-ти ноември /от неделя до събота/ движението по четирилентовия път към град Сапарева баня ще бъде преустановено. Спирането на движението се налага поради заснемането на сцени от международен филмов продукт. В тази връзка движението по главен път 62 /от отбивката при летището/ до град Сапарева баня ще бъде забранено за МПС-та.

      Заобиколният маршрут, по който ще могат да преминават жителите и гостите на община Сапарева баня, ще бъде през с. Сапарево. За целта ще бъдат поставени предупредителни табели и пътни знаци, както и ще бъдат изпълнени необходимите изисквания за безопасност.

      На 20-ти и 21-ви ноември /неделя и понеделник/, с цел осигуряване на безопасността на снимачния екип и преминаващите МПС-та, ще бъде въведена временна организация на движението и спиране на автомобилния трафик при необходимост. Важно е жителите и гостите на община Сапарева баня да знаят, че в снимачните дни от 22-ри до 26-ти ноември автомобилният трафик по трасето ще бъде напълно спрян.

 

 

 

 

Комисия ще определи седем съдебни заседатели от община Сапарева баня към Районен съд - Дупница

      С решение от последната си сесия Общински съвет - Сапарева баня откри процедура по набиране на документи за избор на съдебни заседатели към Районен съд - Дупница. За целта бе определена Комисия, която да разгледа и определи кандидатите, които да бъдат предложени за утвърждаване от ОбС - Сапарева баня.

     Седем е броят на съдебните заседатели, които ще бъдат избрани от община Сапарева баня към Районен съд - Дупница. Срокът за подаване на документи е 14-дневен и започва да тече от 3 ноември до 16 ноември 2016 г. включително. Мястото за подаване на документи е при техническия сътрудник към ОбС - Сапарева баня /сградата на Общинска администрация, ет. 3, в деловодството на Общински съвет/.

      След изтичане на  14-дневния срок, Комисията ще разгледа и определи кандидатите, които ще бъдат предложени за утвърждаване от Общински съвет. Кандидатите трябва да подадат лично документи за участие в процедурата. Необходимият набор от документи, както и условията за кандидатстване, могат да бъдат видяни на сайта на Общината, както и на информационното табло в сградата на администрацията.

 

 

 

Обявление относно промяна на зала за провеждане на търг с тайно наддаване за отдаване под наем на част от имот - публична общинска собственост - 3,00 кв.м. открита площ находяща в поземлен имот, представляващ улица с осови точки 227-228 /тротоара/

Относно: Провеждане на търг с тайно наддаване за отдаване под наем на част от имот - публична общинска собственост - 3,00 кв.м. открита площ находяща в поземлен имот, представляващ улица с осови точки 227-228 /тротоара/ по регулационния план на гр. Сапарева баня, с идентификатор №65365.601.869 по кадастралната карта /КК/ на гр. Сапарева баня, одобрена със Заповед №РД-18-15/19.02.2008г. на ИД на АГКК - София, последно изменена със Заповед № КД-14-10-436/30.11.2009г. на Началника на СГКК - Кюстендил /автоспирка „Банята" посока гр. Дупница/, ведно с поставения върху имота преместваем обект - „Павилион за продажба на вестници и списания" със застроена площ 3,00 кв. м. за срок от 5 години.

 

Уведомяваме Ви, че днес 04.11.2016г. /петък/ от 10:00 часа в сградата на община Сапарева баня , етаж 3 в залата на отдел "ТСУ" ще бъде проведен търга с тайно наддаване поради невъзможност същият да бъде проведен в залата на общински съвет Сапарева баня предвид предстоящи избори и заетостта на залата с изборни книжа, съгласно указаното първоначално място в обявата за провеждане на търга.

 

 

 

 

 

Общински съвет Сапарева баня открива процедура по набиране на документи и избор на съдебни заседатели към районен съд Дупница

ОБЯВЛЕНИЕ

Общински съвет Сапарева баня

Ул. „Германея" №1, тел. 0707/22365

e-mail: obc_sbanya@abv.bg

 Комисия за изготвяне на предложения за съдебни заседатели, избрана с Решение №186 от Протокол №15/31.10.2016г. на Общински съвет Сапарева  баня

 

ОТКРИВА ПРОЦЕДУРА

ПО НАБИРАНЕ НА ДОКУМЕНТИ на кандидати за съдебни заседатели към РАЙОНЕН СЪД ДУПНИЦА


На основание чл.67, ал.1 и чл.68, ал.1от ЗСВ обявява изискванията и критериите за кандидатите за съдебни заседатели съгласно законовите разпоредби.

1.    Изисквания към кандидатите:

 За съдебен заседател може да бъде избран дееспособен български гражданин, който:

- е на възраст от 21 до 68 години;

- има настоящ адрес в община Сапарева баня;      

- има завършено най-малко средно образование;

- не е осъждан за умишлено престъпление, независимо от реабилитацията;

- не страда от психически заболявания.

 

Кметът Калин Гелев връчи почетен плакет на читалището в с. Сапарево за 90-годишния му юбилей

      С богата празнична програма читалище "Народни будители - 1926" в с. Сапарево отбеляза 90-годишния юбилей от създаването си. Кръглата годишнина се чества точно на 1 ноември, в Деня на будителите, когато на тази дата през 1926 г. учителят Христо Наков основава читалището. В празничната програма се включиха Женската и Детската фолклорна група към читалището, както и малчуганите от филиала в с. Сапарево на ДГ "Св. Анна".

      В словото си председателят на читалището Теменужка Добрева припомни историята на създаване на културната институция, основателите й и дейността през годините.

      Кметът на община Сапарева баня Калин Гелев, който бе сред гостите на юбилея, връчи на председателя на читалището почетен плакет. Плакетът бе даден за цялостен принос към развитието на читалищната дейност и за съхраняване на народните обичаи и традиции в общината. 

 

 

ПОКАНА за информационна среща на тема:"Възможности за заетост и социално включване по Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси 2014-2020"

Областен информационен център -Кюстендил съвместно с община Сапарева баня, организира информационна среща  на тема: "Възможности за заетост и социално включване по Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси 2014-2020", която ще се проведе на 02.11.2016г. от 11:00 до 12:00 часа в заседателната зала на общинска администрация  Сапарева баня. На срещата ще бъдат представени възможностите за финансиране на дейности в областта на заетостта и социалното включване по ОП "Развитие на човешките ресурси 2014-2020".

Сред допустимите кандидати  са общини,НПО-та, социални предприятия и кооперации на хора с увреждания, доставчици на социални услуги и работодатели.

Поздравителен адрес от Калин Гелев - кмет на община Сапарева баня по случай 1 ноември - Денят на народните будители


Уважаеми учители,

Уважаеми културни дейци и будители,

 

Приемете моите поздрави и благопожелания по случай 1-ви ноември -Деня на народните будители.

Днес прекланяме глави пред делото на великите книжовници, просветители и културни дейци, съхранили през вековете нашите ценности и традиции. Всички ние сме длъжни да помним паметта и делата на нашите предци - истински радетели и пазители на българското самосъзнание.

Най-искрено пожелавам Вашите начинания да бъдат успешни и да допринасят за развитието на българското образование, просвета, култура и духовни ценности. Бъдете горди наследници на достойните ни предци и гледайте със самочувствие в бъдещето!

Обява за публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на поземлен имот – частна общинска собственост с идентификатор № 65365.43.118, местност ”Краище” /”Криви дол”/ по кадастралната карта на гр. Сапарева баня

На основание  чл. чл. 44,  ал.1, т. 1 и т. 7 от ЗМСМА , чл. 8, ал. 4 и чл. 14, ал. 1 във връзка с чл.14, ал.2 от ЗОбС,  чл. 24а, ал.5, от ЗСПЗЗ, чл. 84, ал.1, т.2 и чл. 85  от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Решение № 151 от Протокол №12/29.07.2016г.   на Общински съвет гр.Сапарева баня  и Заповед РД-08-527/26.10.2016г. на кмета на община Сапарева баня се открива публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на поземлен имот – частна общинска собственост, намиращ се на територията на гр. Сапарева баня, община Сапарева баня, Област Кюстендил при следните условия:

Община Сапарева баня бе отличена за принос към развитието на България като целогодишна туристическа дестинация

      С Диплом за изключителен принос за развитието на страната ни като целогодишна туристическа дестинация бе отличена община Сапарева баня. Това се случи на Деветото издание на Черноморския туристически форум, който е с международно участие. Тазгодишното издание на форума във Варна, предназначен за професионалисти от бранша, бе на тема: "България - туристическа дестинация за четири сезона".

       Форумът вече осем години успешно съчетава науката и практиката в туризма. "По време на него се поставят и дискутират важни въпроси относно сезонността на туризма, възможностите за практикуване на целогодишен такъв и удължаването на туристическия сезон", поясни експертът по търговия и туризъм Милен Колев, който представи Сапарева баня на изложението. Той обясни, че Общината се е представила с щанд на събитието, което е било официално открито от министъра на туризма Николина Ангелкова. На изложението Сапарева баня промотира възможностите си за развитие на балнео, СПА, зимен, планински, еко и религиозния туризъм.

       "Признателни сме за отличието, което получихме и за оценката, която бе дадена за работата ни. За нас бе изключително полезно да участваме във форума и да покажем потенциала на нашата община. Почерпихме полезни идеи за устойчивото развитие на туризма и за превръщането ни в целогодишна дестинация", коментира кметът на Сапарева баня Калин Гелев.

 

 

    

Обява за публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на част от имот – ПОС /АПОС №121 /12.11.2013г./ -1 кв.м. закрита площ находящ се на партерен етаж – коридор от сграда с идент.№65365.602.1154.1 по КК на гр. Сап. баня

На основание  чл. 44,  ал.1, т. 1 и т. 7 от ЗМСМА , чл. 8, ал. 4 и чл. 14, ал. 7 във връзка с чл.14, ал.2 от ЗОбС,  чл. 56, ал.1, от Закона за устройство на територията, чл. 84, ал.1, т.1  от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Решение № 146 от Протокол №12/29.07.2016г.   на Общински съвет гр.Сапарева баня  и Заповед РД-08-507/17.10.2016г. на кмета на община Сапарева баня се открива публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на част от имот – публична общинска собственост, намиращ се на територията на гр. Сапарева баня, община Сапарева баня, Област Кюстендил при следните условия:

Обява за публичен търг с тайно наддаване за част от имот – публична общинска собственост – 3,00 кв.м. открита площ находяща в поземлен имот, представляващ улица с осови точки 227-228 /тротоара/ по рег. план на гр. Сапарева баня, с идент. №65365.601.869

 На основание  чл. 44,  ал.1, т. 1 и т. 7 от ЗМСМА , чл. 8, ал. 4 и чл. 14, ал. 7 във връзка с чл.14, ал.2 от ЗОбС,  чл. 56, ал.1, от Закона за устройство на територията, чл. 84, ал.1, т.1  от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Решение № 139 от Протокол №12/29.07.2016г.   на общински съвет гр.Сапарева баня  и Заповед РД-08-496/11.10.2016г. на кмета на община Сапарева баня се открива публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на част от имот – публична общинска собственост, намиращ се на територията на гр. Сапарева баня, община Сапарева баня, Област Кюстендил при следните условия:

Министър Ангелкова посети община Сапарева баня

      Повече от 100 хил. туристи са посетили Рилските езера през активния летен сезон, като ръстът е над 12%. Това съобщи в Сапарева баня министърът на туризма Николина Ангелкова. Тя проведе среща с представителите на местния бранш и посети някои от основните атракции в общината. В дискусията участваха още кметът на Сапарева баня Калин Гелев и областният управител на Кюстендил Виктор Янев. 

Патриарх Неофит присъства на храмовия празник на Ресиловския манастир

      Хиляди миряни от цяла България се стекоха днес в храма "Покров Богородичен" в с. Ресилово, за да запалят свещ и да се помолят за здраве и благоденствие. Големият християнския празник Покров на Пресвета Богородица се чества на 1-ви октомври и е един от най-големите празници в община Сапарева баня.

      Специално за храмовия празник присъства лично и Негово Светейшество Българският патриарх и Софийски митрополит Неофит. С благословението на патриарх Неофит бе отслужена тържествената архиерейска света Литургия, оглавена от Негово Преосвещенство Белоградчишки епископ Поликарп, в съслужение с духовници от Дупнишка духовна околия.

 

      Сред гостите на храмовия празник бе кметът на Сапарева баня Калин Гелев, председателят на Общинския съвет Иван Куйов, зам.-кметовете Славчо Коларски и Евелина Нешева. На тържествената света Литургия присъстваха и зам. областният управител Радослава Чеканска, кметът на Дупница инж. Методи Чимев и зам.-кметът Крум Милев.

 

     След светата литургия, в двора на храма "Покров Богородичен" бе раздаден и курбан за здраве. Храмовият празник в с. Ресилово завърши с богата фолклорна програма, в която взеха участие ансамбли от цялата община.

 

 

 

Община Сапарева баня получи отлична оценка за организацията и провеждането на Световното по планинско бягане

     Отлични отзиви за проведеното 32-ро Световно първенство по планинско бягане получиха организаторите от Община Сапарева баня и Българска федерация лека атлетика от ръководителите на Световната организация по планинско бягане. Положителна оценка за проведеното Световно бе дадена и от състезателите, от Министерството на младежта и спорта, от спортни клубове, евродепутати и гости на спортното събитие.

      На 11-ти септември общината бе домакин на най-големия шампионат по планинско бягане в света, в който взеха участие близо 400 състезатели от общо 35 страни от 6 континента. 

ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ НАЦИОНАЛЕН РЕФЕРЕНДУМ – 2016 г.

На 6 ноември 2016 г. ще се проведе национален референдум, на който гражданите на Република България могат да гласуват с "Да" или с "Не" в отговор на следнитевъпроси:

В Сапарева баня отбелязаха Независимостта на България

     С поднасянето на венци и цветя в Сапарева баня отбелязаха националния празник на България - 22 септември. Венци по повод 108-мата годишнина от Независимостта бяха положени пред бюст - паметника на Апостола, намиращ се пред Общинска администрация.

     На честването на националния празник присъства кметът на Сапарева баня Калин Гелев, председателят на Общинския съвет Иван Куйов и зам.-кметът Славчо Коларски. Цветя по повод 108-мата годишнина положиха още общински съветници и граждани.

 

    Отбелязването на 22-ри септември в Сапарева баня уважи и зам. областният управител Радослава Чеканска. 

Обявление на Заповед №РД-00-31/21.09.2016 година на Кмета на Община Сапарева баня

Община Сапарева баня на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ обявява на всички заинтересовани лица, че е издадена Заповед  №РД-00-31/21.09.2016 година на Кмета на Община Сапарева баня за допускане изработването на Проект за Подробен устройствен план (ПУП) – изменение на План за регулация (ПР)

Кметът Гелев подари на първолаците в Сапарева баня ранички за първия учебен ден

      Кметът на Сапарева баня Калин Гелев подари на всички първолаци в общината нови ранички за първия учебен ден, значки с логото на СУ "Христо Ботев" и химикалки. Кметът поздрави учениците и им пожела една успешна учебна година, да влагат упоритост в усвояването на нови знания и да уважават своите учители.

53-ма първолаци прекрачиха за първи път училищния двор в община Сапарева баня. На входа на училището те бяха посрещнати от преподавателите с питка и мед.

     Новата учебна 2016/2017 година в СУ "Христо Ботев" откри директорът на училището Емилия Гелева. "Днес е най-вълнуващият ден за първокласниците и техните родители. На тях, нашите най-малки ученици, пожелавам незабравими мигове с любимата госпожа и новите им приятели. Да поставят добро начало на своето образование, за да жънат хубави плодове в края му", каза в тържественото си слова г-жа Емилия Гелева. Директорът пожела на зрелостниците, които ще бъдат абитуриенти, "успешно дипломиране и много успехи в професията, която са избрали".

     "От тази година, всички ние ще учим в уредено, ново училище, което носи името СУ "Христо Ботев". Но това съвсем не означава, че в нашия град няма традиции в образованието, напротив - имаме хубави традиции, които всички заедно трябва да пазим, за да пребъде името на нашия патрон - Христо Ботев; да пребъде името на нашето родно училище", каза още Емилия Гелева.

 

    

На церемония по закриване бяха наградени призьорите в планинското бягане на Световното първенство, провело се в Сапарева баня

     Късно снощи, пред препълнения амфитеатър "Гейзера" в град Сапарева баня, бяха наградени индивидуалните и комплексни шампиони в 32-рото Световно първенство по планинско бягане, което се проведе на 11-и септември в планинската община. Организатори и домакини на престижното спортно мероприятие бяха община Сапарева баня и Българска федерация лека атлетика.

 

     В 32-рия шампионат на планетата златото при мъжете завоюва американецът Джоузеф Грей, а при жените - австрийката Андреа Майер. При юноши старша възраст Жоел Айеко от Уганда, а в надпреварата при девойките спечели германката Сара Кистнер. 

Евродепутатът Ева Паунова поздрави кмета Калин Гелев за отношението на Сапарева баня към спорта и забележителната организация на световно ниво

       Евродепутатът Ева Паунова (ГЕРБ/ЕНП) се срещна с кмета на Сапарева баня Калин Гелев и състезателите от националния отбор на България, участвали в провелото се този уикенд в града Световно първенство по планинско бягане. Евродепутатът поздрави кмета Калин Гелев за отношението на Сапарева баня към спорта и забележителната организация на световно ниво. На срещата присъстваха и тримата състезатели от Сапарева баня, участвали в Световното - Любомира Пехливанска, Димчо Мицов и Йоана Гелева.

      „Сапарева баня се доказа като българската столица на планинското бягане след като през последните години успя да спечели и организира Балканиада, Европейско, а сега и Световно първенство. Българският спорт има нужда от добри примери в организирането на спортни събития от световно ниво и община Сапарева баня се справя отлично в това направление“, заяви българският евродепутат по време на срещата. "Това дава сила и на местната власт, че може да събира хора от целия свят и да бъде домакин на спортен форум от световна величина", подчерта още Паунова.

 

     

САЩ и Австрия са №1 на Световното в Сапарева баня

      Американецът Джоузеф Грей и австрийката Андреа Майер спечелиха световните титли при мъжете и жените от 32-ия шампионат на планетата, който се проведе днес в Сапарева баня.

Грей финишира втори пред хижа "Рилски езера", след Роберт Чемонгес (Уганда). Угандиецът обаче бе дисквалифициран, защото неговият треньор е бягал 600 м. в трасето до него, което е забранено от правилника. Най-напред от българите е Шабан Мустафа, който финишира 24-и. В отборното при мъжете първи са САЩ, а България е на 13-о място.

 

 

Поздравителен адрес от Мария Габриел - Зам.-председател на Групата на ЕНП в Европейския парламент

 До

 Кмета на община Сапарева баня

 Г-н Калин Гелев


  

Уважаеми г-н Гелев,

Уважаеми организатори,

Уважаеми спортисти,

 

      Приемете моите сърдечни поздравления за провеждането на Световното първенство по планинско бягане в Сапарева баня, което се реализира 25 години след първия старт по планинско бягане в града. Убедена съм, че като община с дълголетни традиции в този спорт, Сапарева баня ще бъде успешен домакин на това най-високо спортно състезание и ще затвърди авторитета си на град лидер в планинското бягане. 

     В Европейския парламент решително поддържаме становището, че спортът сам по себе си представлява важно социално явление и обществено благо. Това доказвате и вие, организаторите и участниците в започващото световно първенство. Защото освен отличия, спортът носи нещо още по-ценно: здраве, силен дух, солидарност и честна игра.

       Пожелавам успешни стартове на всички спортисти, много положителни спортни емоции и незабравими спомени от Сапарева баня. 

На добър час!

                                                   

10.09.2016 г.    

Брюксел 


Мария Габриел,

Зам.-председател на Групата на ЕНП в Европейския парламент,Ръководител на българската делегация в Групата на ЕНП                                                                                   

 

 

 

 

 

Откриха Световното по планинско бягане в Сапарева баня

      Официално бе открито 32-рото Световно първенство по планинско бягане в Сапарева баня. Точно 350 атлети от 35 държави от 6 континента дефилираха по улиците на града със знамената, след което заеха място в Амфитеатъра, където бе откриването.

        Гостите бяха приветствани от министъра на младежта и спорта Красен Кралев, кмета на община Сапарева баня Калин Гелев, президента на БФЛА Добромир Карамаринов и председателя на Световната асоциация по планинско бягане Бруно Гозелино.

      "Чест е за нас да приветстваме тук най-добрите 350 атлети от цял свят, които ще защитават честта на своите държави", каза в речта си министър Кралев. "Жителите на Сапарева баня и БФЛА провеждат за трети път такъв голям форум. Така че, мога да уверя всички атлети и гости, че ще се радват на гостоприемството на нашите домакини. Желая успех на всички", каза още той.

     

Откриват Световното първенство по планинско бягане с шествие на атлети от 35 държави

      Утре вечер, на 10-и септември, от 18:00 ч. в Сапарева баня ще бъде официално открито 32-рото Световно първенство по планинско бягане, на което общината е домакин заедно с Българска федерация по лека атлетика. От 17:30 ч. откриването ще започне с представяне на отборите и шествие от центъра на града до амфитеатър "Гейзера". В 18:00 ч. на амфитеатъра ще бъде даден и официален старт на спортното мероприятие. Сред официалните гости на тържествената церемония по откриване ще бъдат министърът на младежта и спорта Красен Кралев, зам.-министърът на вътрешните работи Красимир Ципов и председателят на ПГ на ГЕРБ Цветан Цветанов.

       На 32-рото Световно първенство по планинско бягане България ще бъде представена от 17 атлети. Трима от българските състезатели са от Сапарева баня. Това са Любомира Пехливанска, Димчо Мицов и Йоана Гелева. Участие в шампионата на планетата ще вземат 350 атлети от 35 държави от шест континента, сред които и най-добрите в тази дисциплина.

 

   

Калин Гелев: 25 години след първия старт по планинско бягане в Сапарева баня имаме честта да бъдем домакини на Световно първенство

     "За нас е изключителна чест и голяма отговорност да бъдем домакини на престижно спортно мероприятие от такава величина. 25 години след първия старт по планинско бягане в Сапарева баня, който беше през далечната 1991 г., днес имаме честта да бъдем домакини на Световно първенство. След четвъртвековен юбилей, можем да кажем, че вече сме столица на планинското бягане. Надявам се това да бъде едно от най-добрите спортни мероприятия за годината." Това заяви кметът на Сапарева баня Калин Гелев по време на пресконференция във връзка с предстоящото на 11 септември Световно първенство по планинско бягане, което ще се проведе в курортната община.

      Калин Гелев отбеляза, че през последните няколко месеца Сапарева баня бе домакин на три държавни шампионата по планинско бягане, през 2008 г. общината бе домакин на Балканиада, а през 2010 г. в Сапарева баня се проведе и Европейско първенство по планинско бягане. "На 11 септември тази година ще имаме честта да посрещнем и най-добрите състезатели от целия свят", заяви още кметът на Сапарева баня. Калин Гелев поясни, че официалното откриване на Световното ще бъде на 10 септември, събота, от 18:00 ч. на амфитеатър Гейзера.

 

Сапарева баня отбеляза 131-годишнината от Съединението на България

      С поднасянето на венци и цветя пред бюст-паметника на Левски в Сапарева баня днес бе отбелязан 6-и септември - Съединението на Източна Румелия с Княжество България. Венец от името на Общинска администрация - Сапарева баня бе положен от кмета Калин Гелев и зам.-кмета Евелина Нешева.

       131-годишнината от Съединението на Княжество България с Източна Румелия почетоха и общински съветници от местния мини парламент. Официалният празник на страната бе уважен още от председателя на ОбС Иван Куйов, зам.-кмета Славчо Коларски, от представители на политически партии и граждани.

      "На тази дата българският народ извършва едно от най-славните дела в своята история, затова и 6-и септември се е превърнал в символ на националното ни единство. Фактът, че днес честваме 131-годишнината от това паметно събитие, доказва, че сме силни, когато сме единни. Но е важно не само в такива дни да си припомняме, че трябва да бъдем обединени, за да се чува гласът ни. Пожелавам, в името на добрите каузи и цели, в името на доброто на България, да бъдем единни винаги. Честит празник на всички!", заяви кметът Калин Гелев. 

ВАЖНО! Заради Световното по планинско бягане на 10-и и 11-и септември в Сапарева баня и Паничище ще бъде забранено движението на МПС-та по трасето

      Във връзка с безопасното провеждане на Световното първенство по планинско бягане в град Сапарева баня ще бъде забранено движението на МПС-та по трасето на състезанието. Пътят към Паничище ще бъде затворен в деня на състезанието /11 септември 2016 г./ от 9:00 ч. сутринта и няма да бъдат допускани никакви автомобили,  освен акредитираните, до приключване на самото състезание.
 
      Пътят от град Сапарева баня до Паничище и лифта ще бъде затворен за движение на МПС-та и на 10 септември /събота/, когато е официалната тренировка на състезателите. Часовете, в които няма да могат да преминават автомобили по трасето, са: от 10:00 ч. до 12:00 ч. и от 15:00 ч. до 17:00 ч. 

Обява за публичен търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен в обект № 036 състоящ се от отдели 98-в, 98-г на територията на Общинско лесничейство гр.Сапарева баня

      На основание чл.44, .1, т.1 и т.7, .2 от ЗМСМА; чл. 112, ал.1, т. 1 от ЗГ; чл.55, ал.2 и ал. 3 във вр. с чл.50, т.4 от Наредба за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии - държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти;   Решение № 74 от Протокол №9/28.04.2016 г.; Решение №137 от Протокол №12/29.07.2016 г.на Общински съвет гр. Сапарева баня  и Заповед № РД-08-399/01.09.2016 год. на Кмета на Община Сапарева баня се организира  публичен  търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен в обект  № 036 състоящ се ототдели  98-в, 98-г  на територията на Общинско лесничейство гр.Сапарева баня.

 

 

Обява за публичен търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен в обект № 037 състоящ се от отдели 65-в, 65-е, 65-ж, 66-з на територията на Общинско лесничейство гр.Сапарева баня

      На основание чл.44, .1, т.1 и т.7, .2 от ЗМСМА; чл. 112, ал.1, т. 1 от ЗГ; чл.55, ал.2 и ал. 3 във вр. с чл.50, т.4 от Наредба за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии - държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти;   Решение № 74 от Протокол №9/28.04.2016 г.; Решение №153 от Протокол №12/29.07.2016 г.на Общински съвет гр. Сапарева баня  и Заповед № РД-08-400/01.09.2016 год. на Кмета на Община Сапарева баня се организира  публичен  търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен в обект  № 037 състоящ се ототдели  65-в, 65-е, 65-ж, 66-з  на територията на Общинско лесничейство гр.Сапарева баня.

 

Обява за публичен търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен в обект № 038 състоящ се от отдел 66-г на територията на Общинско лесничейство гр.Сапарева баня

      На основание чл.44, .1, т.1 и т.7, .2 от ЗМСМА; чл. 112, ал.1, т. 1 от ЗГ; чл.55, ал.2 и ал. 3 във вр. с чл.50, т.4 от Наредба за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии - държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти;   Решение № 74 от Протокол №9/28.04.2016 г.; Решение №154 от Протокол №12/29.07.2016 г.на Общински съвет гр. Сапарева баня  и Заповед № РД-08-401/01.09.2016 г. год. на Кмета на Община Сапарева баня се организира  публичен  търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен в обект  № 038 състоящ се ототдел  66-г  на територията на Общинско лесничейство гр.Сапарева баня.

 

Стартита фотоконкурс на тема: "Бъдещето през обектива", организиран от Областен информационен център - Кюстендил

Областен информационен център Ви уведомява, че вчера, 29 август е  обявено началото на фотоконкурс на тема: "Бъдещето през обектива". Фотоконкурсът е част от тяхна инициатива "Европейските фондове в подкрепа на селското стопанство", която ще продължи от 29 август до 1 октомври 2016 г. Освен фотоконкурса, инициативата включва информационна среща с участие на външен експерт за представяне на актуална информация за ПРСР, планирана за края на септември, и наше участие в Празника на плодородието, който се провежда в гр. Кюстендил на 1 октомври 2016 г. И за двете събития ще бъдете уведомени предварително.Те ще се проведат в гр. Кюстендил, но за участие ще бъдат поканени всички желаещи от областта.  

Обява за публичен търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен в обект № 035 състоящ се от отдели 16-а, 17-а, 17-к, 19-г, 19-д, 23-о, 23-я на територията на Общинско лесничейство гр.Сапарева баня

      На основание чл.44, aл.1, т.1 и т.7, aл.2 от ЗМСМА; чл. 112, ал.1, т. 1 от ЗГ; чл.55, ал.2 и ал. 3 във вр. с чл.50, т.4 от Наредба за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии - държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти;   Решение № 74 от Протокол №9/28.04.2016 г.; Решение №136 от Протокол №12/29.07.2016 г.на Общински съвет гр. Сапарева баня  и Заповед № РД-08-382/26.08.16 г. год. на Кмета на Община Сапарева баня се организира  публичен  търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен в обект  № 035 състоящ се ототдели  16-а, 17-а, 17-к, 19-г, 19-д, 23-о, 23-я на територията на Общинско лесничейство гр.Сапарева баня.

 

 

Обява за открит конкурс за възлагане на дейност извършване на добив, представляващ сеч, разкройване и извоз до временен горски склад и почистване на сечище в обект № 034, отдели 34-в, 34-з от общинския горски фонд на територията на Община Сапарева баня

      На основание чл.44, .1, т.1 и т.7, .2 от ЗМСМА; чл. 10, ал.1, т. 1; чл.15, ал.3 и ал. 4 от Наредба за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии - държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти;   Решение № 74 от Протокол №9/28.04.2016 г.; Решение №138 от Протокол №12/29.07.2016г.на Общински съвет гр. Сапарева баня  и Заповед № РД-08-384/26.08.2016 год. на Кмета на Община Сапарева баня се организира открит конкурс за възлагане на дейност извършване на добив, представляващ сеч, разкройване и извоз до временен горски склад и почистване на сечище в Обект № 034, отдели 34-в, 34-з от общинския горски фонд на територията на Община Сапарева баня

  

Обявление за набиране на потребители за ползване на социалната услуга „Безплатен топъл обяд в Община Сапарева баня”, финансирана по процедура за директно предоставяне на БФП BG05FMOP001-3.002 „Осигуряване на топъл обяд - 2016”

      Община Сапарева баня изпълнява проект, който се финансира от Фонд за европейско подпомагане на най- нуждаещите се лица по Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане, процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05FMOP001-3.002 „Осигуряване на топъл обяд - 2016” .

Заповед №РД-08-357/11.08.2016г. на кмета на община Сапарева баня относно провеждане на публично обсъждане на проект на План за финансово оздравяване на община Сапарева баня

Съгласно разпоредбите на Заповед №РД-08-133/06.04.2016г. на кмета на община Сапарева баня ще бъде проведено публично обсъждане на проект на План за финансово оздравяване на община Сапарева баня на 29.08.2016г. от 17:00 часа  в заседателната зала на общинска администрация Сапарева баня.

Остава месец до Световното по планинско бягане в Сапарева баня

       Само след месец в Сапарева баня ще се проведе 32-ото Световно първенство по планинско бягане за мъже, жени, юноши и девойки старша възраст. На 11 септември Сапарева баня посреща най-добрите състезатели в най-мащабното спортно мероприятие за тази дисциплина. Малката курортна община става единствената, която е била домакин на Балканиада, Европейско, а сега и на Световно първенство по планинско бягане

Заповед №РД-08-349/09.08.2016г. на кмета на община Сапарева баня

Заповед за определяне на спечелилия участник в търг с явно наддаване за обект 033

Дванадесет медала бяха раздадени на Държавния шампионат по планинско бягане в Сапарева баня

      Дванадесет медала бяха раздадени на Държавния шампионат по планинско бягане за мъже, жени, юноши и девойки старша възраст до 20 години, който се проведе вчера в Сапарева баня. Над 100 състезатели от най-добрите клубове в страната мериха сили в държавното първенство, на което домакин бе курортната община. 

Съобщения до „БЕСЛЕТ – АТ”, „ГАЯ КУЛТУРА” ЕООД и „НОРД ИНТЕРНЕШЪНЪЛ”

На основание чл.32 ал.4 от ДОПК Община Сапарева баня - отдел МДиТ съобщава на: „БЕСЛЕТ - АТ" с Булстат 131160865 и адрес: гр.София, ул."Денкоглу" № 15Б , че има издаден Акт за публично общинско вземане за данък недвижими имоти и такса битови отпадъци № 0003 / 31.05.2015 г.
Преписката се намира в Община Сапарева баня, ул."Германея" № 1, ет.1, отдел„МДиТ" и може да се получат горепосочените актове.Актовете могат да се обжалват от лицето в 14 - дневен срок от съобщаването им на официалната Интернет страницата на Община Сапарева баня, по реда на ДОПК.

Предстои откриване на Чемпиънс Фактори байк парк

Община Сапарева баня съвместно със спортен клуб “Чемпиънс Фактори” и "Рила спорт" АД изгражда велопарк на територията на планина Рила. Паркът се намира непосредствено под Седемте рилски езера и ще бъде официално открит на 6-ти и 7-ми август 2016 г. на поляната при долна станция на лифта. На 6-ти август (събота) посетителите на парка ще имат възможност за първи път да се спуснат по първите три изградени трасета. Едното от тях е предназначено за дисциплината спускане. Другите две са туристически и са подходящи за начинаещи и средно напреднали колоездачи. Трасето преминава през общинска територия и не попада в границите на Национален парк „Рила”.


    Предстои изграждането на останалите планирани трасета за спускане, ендуро, крос кънтри, както и прочистване и маркиране на вело трасе от долната станция на лифта до град Сапарева баня.Маршрутът ще бъде с дължина около 15 км. и постоянен лек наклон надолу.

 

    Целта е да се изгради добре структуриран байк парк, предлагащ много удобства за посетителите. Той ще  бъде ориентиран към възможно най-широк кръг от хора, занимаващи се с колоездене, както и към туристите, посещаващи уникалния природен феномен Седемте рилски езера.

 

 

Публичен търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен в обект №033, състоящ се от отдели 114-б, 119-в, 120-е на територията на Общинско лесничейство гр.Сапарева баня

      На основание чл.44, .1, т.1 и т.7, .2 от ЗМСМА; чл. 112, ал.1, т. 1 и чл.115, ал.1, т.1 от ЗГ; чл.55, ал.2 и ал. 3 във вр. с чл.50, т.4 от Наредба за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии - държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти;   Решение № 74 от Протокол №9/28.04.2016 г.; Решение №133 от Протокол №11/23.06.2016 г.на Общински съвет гр. Сапарева баня  и Заповед № РД-08-318/20.07.2016 г. год. на Кмета на Община Сапарева баня се организира  публичен  търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен в обект  № 033 състоящ се ототдели  114-б, 119-в, 120-е на територията на Общинско лесничейство гр.Сапарева баня.

 

Кметът Калин Гелев откри бюст-паметника на Левски в Сапарева баня

На тържествена церемония днес в Сапарева баня кметът на общината Калин Гелев откри бюст-паметника на Васил Левски. "Благодаря на всички, които помогнаха за това на днешната дата да открием този паметник - символ на нашата признателност към живота и делото на Левски. Думите са безсилни пред подвига на Апостола и на всички, които са се борили за нашата свобода, независимост и достойнство. Нека да ни е честит бюст-паметникът на един от най-големите радетели за нашата независимост", каза при откриването кметът Калин Гелев. Градоначалникът на Сапарева баня допълни, че погледът на Апостола е устремен към входа на сградата на Общината и това не е случайно. Влизайки в сградата, всеки трябва да се замисли какво е дал от себе си за благото на общината и да не забравя, че работи в името на обществото.   

           

Кметът на община Сапарева баня забрани ползването на питейна вода за напояване и миене на улици

    Със заповед на кмета на община Сапарева баня Калин Гелев се забранява ползването на питейна вода за напояване, поливане на зелени площи, миене на улици и моторни превозни средства.

 

     Това се прави във връзка с установения недостиг на вода за питейно - битови нужди и с настъпилото засушаване, както и с цел да се осигури редовно подаване на питейна вода за населението. 

ПРОТОКОЛ №3

ПРОТОКОЛ №3

 

съставен на основание чл. 37и, ал. 6  от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, за окончателното разпределение на пасища, мери и ливади

Обява за публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на имоти:ЧОС №041046, ЧОС №000422,ЧОС №000356 ,ЧОС №000403 ,ЧОС №000699 ,ЧОС №007383 ,ЧОС №007324, ЧОС №006033

На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА, чл.14, ал.1 и ал. 2 от ЗОС, чл. 24а, ал.5 от ЗСПЗЗ; чл. 37,ал.3; чл.85,ал.1 от Наредба   за реда на придобиване, стопанисване, управление и разпореждане с общинско имущество на Общински съвет Сапарева баня, Решение № 60  от Протокол № 7/30.03.2016г.  на Общински съвет Сапарева баня, Писмо с Вх. №  П-1187/19.05.2016г. и Заповед № РД-08-291/01.07.2016г. на кмета на община Сапарева баня  се открива  публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на поземлени имоти – частна общинска собственост, намиращи се в землището на община Сапарева баня, област Кюстендил при следните условия:

Протокол №3 съставен на основание чл. 37и, ал. 6 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, за окончателното разпределение на пасища, мери и ливади

Днес, 01.07.2016 г., на основание чл.37и, ал.6 от ЗСПЗЗ и в изпълнение на Заповед № РД-08-14/18.01.2016г.и Заповед № РД-08-82/02.03.2016г. и във връзка с постъпило Възражение  вх. № ЖВ-26/16.06.2016 година от собствениците на животновъдни обекти, регистрирани в землището на с. Сапарево срещу Протокол №2 от 30.05.2016 година на комисията назначена със Заповед № РД-08-14/18.01.2016г.и Заповед № РД-08-82/02.03.2016г. на Кмета на община Сапарева баня се събра комисия в състав:

Обявление за публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на поземлен имот - ЧОС № 025036, в местност «Бистрена» в землището на село Овчарци, община Сапарева баня

На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА, чл.14, ал.1 и ал. 2  от ЗОС, чл. 24а,ал.5 от ЗСПЗЗ; чл. 37,ал.3;чл.85,ал.1 от Наредба   за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на общински съвет Сапарева баня, Решение № 121 от Протокол № 10/ 31.05.2016г. на общински съвет – гр. Сапарева баня и  съгласно Заповед №РД-08-

Важно съобщение относно прекъсване на водоподаването на 28.06.2016г. в град Сапарева баня

Общинска администрация Сапарева баня и Вик „Паничище” Ви уведомяват, че поради ремонт на водопроводната мрежа   на 28.06.2016г. / вторник/ ще бъде спряно водоподаването  за периода от 09:00  до 16:00 часа на следните улици в град Сапарева баня: ул. „Славяни”, ул. ”Липа”, ул. „Г. Бенковски”, ул. „Дъга”, ул. „Св. Богородица”, ул. „Роза”, ул. „Малина”, ул. „Детелина”, ул. „Гео Милев”, ул. „Развигор”, ул. „Гюрица”, ул. „Перуника”.

В Сапарева баня ще се проведе творческа среща в памет на Николай Хайтов

       Народно читалище "Просветен лъч - 1905" и Община Сапарева баня организират творческа среща, посветена в памет на големия български писател, драматург и публицист Николай Хайтов. На срещата ще присъства дъщерята на Хайтов - Елена Хайтова, която е и съпруга на писателя Никола Гигов.

 

   

Зам.-кметът Славчо Коларски присъства на дипломирането на зрелостниците от ПГТА в Сапарева баня

      Зрелостниците от Професионална гимназия по туризъм и администрация "Алеко Константинов" в Сапарева баня днес получиха дипломите си на официална церемония в залата на НЧ "Просветен лъч - 1905". Гост на церемонията бе зам.-кметът на Община Сапарева баня Славчо Коларски. На зрелостниците зам.-кметът пожела да бъдат упорити и всеотдайни в преследването на целите и мечтите си, както и да имат успешна професионална реализация.

 

      

 

 

Съобщение до „АКВА ТРИЙТМЪНТ” АД

На основание чл.32 ал.4 от ДОПК Община Сапарева баня - отдел МДиТ съобщава на ”АКВА ТРИЙТМЪНТ” АД  с Булстат202381018, гр.Сапарева баня, ул. „ГЕРМАНЕЯ” № 1

О Б Я В Л Е Н И Е за подбор на служители на длъжност „Медицинска сестра”

Във връзка с изпълнението на Договор за безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.002-0098-C001 проект „Подкрепа в семейна среда”, финансиран по процедура BG05М9ОP001-2.002 „Независим живот” на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г.

ПРОТОКОЛ ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ЖУРИТО НА ВТОРИ МЕЖДУНАРОДЕН ФОЛКЛОРЕН ФЕСТИВАЛ – „САПАРЕВА БАНЯ 2016 – МОМА ПЕЕ, ГОРА СЕ ЛЮЛЕЕ”

Днес  29.05.2016г. в гр. Сапарева баня при амфитеатър „Гейзера" се състоя заседание на журито  на Втори Международен фолклорен фестивал - „Сапарева баня 2016 - Мома пее, гора се люлее" в следния състав:

          Председател : проф. ДФН  Костадин Динчев

          Членове: 1. Кирил Бельов - хореограф и арт мениджър

                         2. Елена Божкова - магистър народна певица от „Мистерия на българските гласове"

          След подробно обсъждане на всички участници във фестивала, журито присъжда награди в категориите, както следва:

 

МИНИСТЕРСТВО НА ТУРИЗМА ОБЯВЯВА КОНКУРС ЗА ДЕТСКА РИСУНКА НА ТЕМА: „МОЯТА ЕДЕН ДЕСТИНАЦИЯ В БЪЛГАРИЯ“ -ЕДНА ОТ КОИТО Е И ОБЩИНА САПАРЕВА БАНЯ

За Деня на детето, 1 юни, Министерството на туризма обявява конкурс за детска рисунка на тема „Моята ЕДЕН дестинация в България“,една от които е и община Сапарева баня. Инициативата се организира в изпълнение на проекта „Комуникационна кампания за популяризиране на дестинациите ЕДЕН в България – второ издание“, финансиран по програма COSME 2014 -2020 г. на ЕС.

Протокол №2 съставен на основание чл. 37и, ал. 6 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, за окончателното разпределение на пасища, мери и ливади

        Днес, 30.05.2016 г., във връзка с Решение № 32 прието с протокол №6/19.02.2016 година на ОбС Сапарева баня на основание чл.37и, ал.6 от ЗСПЗЗ за стопанска 2016/2017 г.и в изпълнение на Заповед № РД-08-14/18.01.2016г.и Заповед № РД-08-82/02.03.2016г.на Кмета на община Сапарева баня  комисия в състав:

С аниматори, подаръци и лакомства в Сапарева баня празнуваха Деня на детето

      За Международния ден на детето в Сапарева баня бе подготвена специална празнична програма за всички малчугани от общината. Тържеството бе организирано от Община Сапарева баня и читалище "От извора - 2013". 

Снощи в Сапарева баня бяха официално закрити Общинските празници и Международният фолклорен фестивал "Мома пее, гора се люлее"

      "Благодаря на всички вас за чудесното представяне и за настроението, което създадохте в рамките на тези два дни в тук. Дадохте ни много поводи за усмивки и радост на всички нас - жителите и гостите на града. Приключи един чудесен празник и силно се надявам той да се превърне в една от визитките на нашата община. Ще ви очакваме догодина с нетърпение и винаги ще бъдете добри дошли в Сапарева баня." С тези думи кметът на общината Калин Гелев закри официално Общинските празници и второто издание на Международния фолклорен фестивал "Сапарева баня - 2016", под наслов "Мома пее, гора се люлее". 

Кметът Калин Гелев даде официален старт на Международния фолклорен фестивал "Сапарева баня - 2016"

      Днес започна второто издание на Международния фолклорен фестивал "Сапарева баня - 2016", който е под наслов "Мома пее, гора се люлее" и се провежда в дните 28 и 29 май. Той е част от програмата на Общинските празници в Сапарева баня и се организира от НЧ "От извора - 2013", от Община Сапарева баня, както и с любезното съдействие на ТВ "Родина". 

Ръководството на Община Сапарева баня награди младите спортни надежди от общината

      По време на Общинските празници в Сапарева баня кметът Калин Гелев, зам.-кметовете Славчо Коларски и Евелина Нешева наградиха младите спортни надежди от общината.            

Днес стартират Общинските празници в Сапарева баня

      Днес в Сапарева баня официално ще започнат Общинските празници, които всяка година традиционно се провеждат в края на месец май.

       Първото мероприятие от програмата на празниците е театралната постановка "Големанов", която ще бъде представена тази вечер от 20:20 ч. в салона на читалище "Просветен лъч - 1905". Входът за нея е свободен, а всички жители и гости на Сапарева баня ще могат да се насладят на великолепната игра на актьорите от дупнишкия театър "Невена Коканова" и от Държавния сатиричен театър "Алеко Константинов".

 

 

 

 

 

 

Община Сапарева баня организира информационна среща по повод смяната на статута на ПГТА и сливането на двете училища

      Общинското ръководство на Сапарева баня организира информационна среща по повод смяната на статута и финансирането на ПГТА "Алеко Константинов" и преобразуването чрез сливане на двете училища - Гимназията и ОУ "Христо Ботев".

 

 

Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на поземлени имоти – ЧОС , №041046, №000422, №000356, №000403, №000699, №007383, №007324, №006033

На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА, чл.14, ал.1 и ал. 2 от ЗОС, чл. 24а, ал.5 от ЗСПЗЗ; чл. 37,ал.3; чл.85,ал.1 от Наредба   за реда на придобиване, стопанисване, управление и разпореждане с общинско имущество на Общински съвет Сапарева баня, Решение № 60  от Протокол № 7/30.03.2016г.  на Общински съвет Сапарева баня и Заповед № РД-08-221/25.05.2016г. на кмета на община Сапарева баня и Писмо с Вх. №  П-1187/19.05.2016г.

Програма на II - ри Международен фолклорен фестивал

Тук можете да намерите подробна информация за участниците и точния им час на изпълнение във  II - ри Международен фолклорен фестивал "Сапарева баня- 2016" под  наслов "Мома пее, гора се люлее".

Сапарева баня грабна 3 от общо 12-те медала на Държавното първенство по планинско бягане

Три от общо 12-те медала на Държавното първенство по планинско бягане при юноши и девойки младша възраст, и момичета и момчета до 16 години, спечелиха състезателите от община Сапарева баня. Държавният шампионат се проведе тази събота в Сапарева баня и в него участвах близо 100 състезатели от 18-те най-силни клубове в страната. Първенството се организира от Българската федерация по лека атлетика съвместно с Община Сапарева баня. 

Поздравителен адрес от кмета на община Сапарева баня по случай 24 май

В един от най-светлите празници от нашата история - Деня на българската просвета и култура и на славянската писменост - използвам възможността да Ви поздравя и да Ви засвидетелствам своето уважение.

ПОКАНА ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ ОТЧЕТА НА БЮДЖЕТ 2015 НА ОБЩИНА САПАРЕВА БАНЯ

      На основание чл.140, ал.4 от Закона за публичните финанси и в изпълнение на чл. 37, ал. 1 от Наредбата  за условията и реда за съставяне на тригодишната бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, обсъждане, приемане, изпълнение и отчитане на общинския бюджет на община  Сапарева баня, председателят на Общински съвет –  Сапарева баня организира обществено обсъждане на отчета за Бюджета на община  Сапарева баня за 2015г.


Под патронажа на кмета Калин Гелев в Сапарева баня тази събота ще се проведе Държавно първенство по планинско бягане

      Под патронажа на кмета Калин Гелев в община Сапарева баня на 21 май /събота/ ще се проведе Държавно първенство по планинско бягане за юноши и девойки младша възраст, и момчета и момичета до 16 години. Държавният шампионат се организира от Българската федерация по лека атлетика /БФЛА/ и със съдействието на Община Сапарева баня.

 

 

Покана за участие в информационна среща по повод предстоящите промени на статута и финансирането на ПГТА "Алеко Константинов" , гр. Сапарева баня

  Общинска администрация - Сапарева баня организира информационна среща по повод предстоящите промени на статута и финансирането на ПГТА "Алеко Константинов" и нейното преобразуване и сливане с ОУ "Христо Ботев". Каним всички заинтересовани родители. Срещата ще се състои на 26.05.2016 г. в 17:30 часа в Малкия салон на Читалище "Просветен лъч"

Отличен сезон 2015/2016 г. за биатлонистите от Сапарева баня, кметът Калин Гелев също присъства на награждаването им от БФБ

      Кметът на община Сапарева баня Калин Гелев бе гост на официалното закриване на сезон 2015/2016 г. на Българската федерация по биатлон /БФБ/. На церемонията, която се състоя в Музея на спорта в София, бяха връчени награди на победителите в купа „Надежди“ и купа „България“ в 14 възрастови групи. 17-те млади биатлонисти от община Сапарева баня спечелиха цели 18 отличия за сезон 2015/2016 г. Така в почти всички възрастови групи младите надежди от Сапарева баня завоюваха купи - имат 8 първи места, 7 втори и 3 трети места. 

Обява относно провеждане на интервю /събеседване/ с кандидатите за длъжностите - „личен асистент”, „социален асистент” и „домашен помощник”

      На 13 и 14.05.2016г. от 10.00ч. в сградата на общинска администрация гр. Сапарева баня в заседателната зала , намираща се на 3 етаж , ще се проведе интервю /събеседване/ с кандидатите за длъжностите - „ЛИЧЕН АСИСТЕНТ”, „СОЦИАЛЕН АСИСТЕНТ” И „ДОМАШЕН ПОМОЩНИК” по проект BG05M9OP001-2.002-0098 „ПОДКРЕПА В СЕМЕЙНА СРЕДА.

ПГТА

       Председателят на ОбС - Сапарева баня Иван Куйов уважи патронния празник на ПГТА "Алеко Константинов", който се отбеляза днес в салона на читалище "Просветен лъч - 1905". Иван Куйов пожела на зрелостниците успехи в начинанията им занапред и попътен вятър. "Не спирайте през целия си живот да се образовате и да надграждате знания и умения. Вървете смело напред, но също така винаги помнете и уважавайте своите учители - те са били зад вас, давали са ви опит, знания и мъдрост", се обърна към присъстващите председателят на ОбС - Сапарева баня. 

Национална кампания „ Великден за всеки- Дари празник за баба и дядо” в община Сапарева баня

Националната кампания „ Великден за всеки- Дари празник за баба и дядо” е инициирана от Омбудсмана на Република България г-жа Мая Манолова във връзка с наближаващите Великденски празници. Целта на кампанията е да бъдат подпомогнати възрастни хора, чиито пенсии са незначително  по-големи от определения от Правителството праг за подпомагане. Притежателите на ваучерите на стойност 20лв. могат да  ги изразходват  в над 5 000 магазина в цялата страна.

Списък на лицата в община Сапарева баня,които имат право да  получат ваучери:

 

Зaповед №РД-08-168/21.04.2016г. на кмета на община Сапарева баня относно недопускане на болестта - заразен нодуларен дерматит при едри преживни животни на територията на община Сапарева баня

         На основание чл.44, ал.1, т.1 от ЗМСМА, на осн. чл.32 ал1. от Закона на администрацията, чл. 128 от ЗВМД, Заповед № РД-20-103/18.04.2016 г на Областния управител на област Кюстендил и Заповед № РД-11-571/13.04.2016 г на Изпълнителния директор на БАБХ относно  констатирани  огнища  на болестта заразен  нодуларен 

Съобщение във връзка с изпълнението на проект: „Подкрепа в семейна среда” и входирани заявления за заемане на длъжности: „Психолог”, „Социален работник” и „Логопед” в Център за услуги в домашна среда

 Във връзка с изпълнението на Договор за безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.002-0098-C001 проект „Подкрепа в семейна среда”, финансиран по процедура BG05М9ОP001-2.002 „Независим живот” на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г., Община Сапарева баня обявява списък на подалите заявления и допуснатите кандидати за събеседване за длъжности „Психолог”, „Социален работник” и „Логопед” в „Център за услуги в домашна среда”.

 

 

 

Oбява за публичен търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен в обект № 032,състоящ се от отдели 104-ж, 106-г на територията на Общинско лесничейство гр.Сап. баня

      На основание чл.44, .1, т.1 и т.7, .2 от ЗМСМА; чл. 112, ал.1, т. 1 от ЗГ; чл.55, ал.2 и ал. 3 във вр. с чл.50, т.4 от Наредба за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии - държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти;   Решение № 15 от Протокол №14/24.10.2016 г.; Решение №55 от Протокол №7/30.03.2016 г.на Общински съвет гр. Сапарева баня  и Заповед № РД-08-

 

Община Сапарева баня и читалище "Просветен лъч - 1905" ще отбележат Световния ден на книгата и авторското право

      По повод Световния ден на книгата и авторското право от читалище "Просветен лъч - 1905" и Община Сапарева баня са подготвили за малките читатели интересни образователни игри, викторини и презентация. 

ОБЯВЕНИЕ за подбор на служители на длъжност „Логопед”

 Във връзка с изпълнението на Договор за безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.002-0098-C001 проект „Подкрепа в семейна среда”, финансиран по процедура BG05М9ОP001-2.002 „Независим живот” на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г., Община Сапарева баня обявява подбор на персонал на база необходимите квалификация и опит.

ОБЯВЛЕНИЕ за подбор на служители на длъжност „Психолог”

 Във връзка с изпълнението на Договор за безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.002-0098-C001 проект „Подкрепа в семейна среда”, финансиран по процедура BG05М9ОP001-2.002 „Независим живот” на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г., Община Сапарева баня  обявява подбор на персонал на база необходимите квалификация и опит.

ОБЯВЛЕНИЕ за подбор на служители на длъжност „Социален работник”

Във връзка с изпълнението на Договор за безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.002-0098-C001 проект „Подкрепа в семейна среда”, финансиран по процедура BG05М9ОP001-2.002 „Независим живот” на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г., Община Сапарева баня обявява подбор на персонал на база необходимите квалификация и опит.

В Сапарева баня почетоха героите от Априлската епопея

      С поднасянето на венци и цветя в община Сапарева баня отбелязаха 140-годишнината от Априлската епопея. Венци от институциите бяха положени пред паметната плоча на загиналите сапаревобанци в освободителните борби.

 

Община Сапарева баня се представи на Международното туристическо изложение

      Община Сапарева баня се представи на 13-тото издание на Международното туристическо изложение "Културен туризъм", което се провежда в дните от 14 до 17 април във Велико Търново. 

Заповед №РД-08-134/06.04.2016г. на кмета на община Сапарева баня за забрана паленето на открит огън и извършването на огневи работи на разстояние, по-малко от 100 метра от границите на горските територии

     Във връзка с обявяването на пожароопасен сезон за горските територии от 01.04.2016 г. до 30.10.2016 г.  в Кюстендилска област за 2016 година, на основание чл.137, ал.1 от Закона на горите, изготвена заповед № РД-20-75/31.03.2016 година на Областен управител на област Кюстендил, на основание  писмо с вх. №24-00-

Заповед РД-08-133/06.04.2016г. на кмета на община Сапарева баня за забрана на паша на селскостопански животни от 06.05.2016г. до 30.09.2016г. в ливадите, намиращи се в землището на Сап. баня

      На основание чл.44, ал.1, т.1 от ЗМСМА и във връзка с необходимостта от опазване  на тревните фуражи и земеделските култури от повреди и унищожение в гр. Сапарева баня, 

Заповед №РД-08-136/06.04.2016г. на кмета на община Сапарева баня относно определен маршрут за движение на селскостопански животни и сборни стада в гр. Сапарева баня през 2016г.

        На основание чл.44, ал.1, т.1 и ал. 2 от ЗМСМА,  чл. 55, ал. 3 от Наредба №1  за поддържане и опазване на обществения ред и общественото имущество и чистотата на територията на община Сапарева баня и чл.31 ал.1 от Наредба за реда и условията за отглеждане на животни на територията на община Сапарева баня

 

 

Заповед №РД-08-139/06.04.2016г. на кмета на община Сапарева баня за изготвен и одобрен график относно пролетно почистване в жилищните квартали по населени места на община Сапарева баня

 На основание чл. 44, ал. 1, т. 1 от ЗМСМА и във връзка с поддръжка на чиста  околна среда и здравословна жизнена среда в населените места от територията на община Сапарева баня,

 

 

Съобщения до заинтересованите лица относно издадени Актове за публично общинско вземане на данъци за недвижими имоти, отпадъци и превозни средства

На основание чл.32 ал.4 от ДОПК Община Сапарева баня - отдел МДиТ съобщава на:
Стойчо Василев Терзийски, с.Овчарци, ул. Гоце Делчев № 11, че има издаден Акт за публично общинско вземане за данък недвижими имоти и такса битови отпадъци № 581 / 15.12.2014 г.

С акция по залесяване в Сапарева баня отбелязаха Седмицата на гората

      С акция по залесяване в района на параклиса "Успение Богородично" в община Сапарева баня отбелязаха Седмицата на гората. Инициативата бе организирана съвместно от Общинското лесничейство и Община Сапарева баня, като в нея се включиха и представители на местния мини парламент. Залесителната кампания по повод Седмицата на гората бе подкрепена и от кмета Калин Гелев и зам.-кмета Славчо Коларски. 

Кметският екип на Община Сапарева баня уважи откриването на изложбата на художника Иван Пенев

      Градоначалникът на Сапарева баня Калин Гелев и неговият екип уважиха откриването на изложбата на известния кюстендилски художника Иван Пенев. Откриването се състоя вчера вечерта в изложбената зала на Градската художествена галерия в Сапарева баня. Галерията едва побра десетките ценители на изкуството, дошли да се насладят на произведенията на художника. Сред тях бяха и председателят на Общинския съвет Иван Куйов и зам.-кметът Славчо Коларски.

 

     

 

 

 

Първи прием на документи за кандидатстване на потребители на услуги в домашна среда, както и за длъжностите - „ЛИЧЕН АСИСТЕНТ”, „СОЦИАЛЕН АСИСТЕНТ” И „ДОМАШЕН ПОМОЩНИК” по проект BG05M9OP001-2.002-0098 „ПОДКРЕПА В СЕМЕЙНА СРЕДА”

Целта на дейността е да се проведе прозрачна и ясна процедура за подбор на лични асистенти, социални асистенти и домашни помощници, както и подбор на потребители, при прилагане на индивидуален подход. 

Община Сапарева баня чака финансиране от ПУДООС за облагородяване на дворното пространство в ОДЗ "Св. Анна"

      До 8 април Община Сапарева баня очаква одобрение за финансиране от ПУДООС по проект "Реконструкция и озеленяване на открити детски площадки в град Сапарева баня". Проектът е във връзка с участието на Общината в "Национална кампания за чиста околна среда - 2016 г." на тема: "Обичам природата и аз участвам!''

 

   

Хиляди гледаха конните надбягвания в Сапарева баня тази година, Калоян Велинов от Овчарци печели за шести път състезанията при конете

При изключителен интерес протекоха тазгодишните конни надбягвания в община Сапарева баня. Над 2000 души изгледаха традиционните състезания за Тодоровден, като на празника присъстваха не само жители на общината, а и гости от съседните населени места. За първа година форматът на мероприятието бе разширен и обогатен - имаше състезатели от дупнишките села Крайници, Червен брег и Яхиново. За желаещите да посетят празника бе организиран и безплатен транспорт от центровете на населените им места. 

Заповядайте да почетем заедно един от най-старите ни и хубави народни обичаи - конните надбягвания за Тодоровден!

Заповядайте  да почетем заедно един от най-старите ни и хубави народни обичаи - конните надбягвания за Тодоровден!

Община Сапарева баня пое ангажимент да помага за ежедневното доставяне на храна на военноинвалиди в града

Община Сапарева баня ще оказва помощ на военноинвалиди от града, осигурявайки им ежедневно безплатен транспорт, който да доставя храната им до вкъщи. Това пое като ангажимент кметът на Сапарева баня Калин Гелев. "Желанието им е да се осигури транспорт, който ежедневно да им доставя храна от Социалния патронаж в Дупница до домовете им в Сапарева баня. Това ще стане факт от началото на следващия месец", обеща Калин Гелев. Той поясни, че помощта ще се оказва за срок от 1 година. Храната ще се взема всеки ден в 10:30 ч. от Социалния патронаж, а лицата, които се възползват от социалната услуга, са определени от Министерство на отбраната.

 

     

Кметът Калин Гелев връчи почетни плакети на националите от Сапарева баня, участвали в Зимните олимпийски младежки игри

Тримата национали от Сапарева баня - Николай Виячев, Нанси О'Коро и Петър Велчев, - представили България в Зимните олимпийски младежки игри в Лилехамер, се срещнаха с кмета на общината Калин Гелев и екипа му. 

Кметът Калин Гелев подписа договори на 24-ма младежи по проект "Обучения и заетост за младите хора"

      Кметът Калин Гелев подписа договори на 24-ма младежи от Сапарева баня и региона по проект "Обучения и заетост за младите хора", ОП "Развитие на човешките ресурси". Всички назначени лица са до 29-годишна възраст, каквото е и едно от условията по проекта, а срокът на трудовите им договори е 6-месечен.

 

  

ЧЕСТИТ 8-МИ МАРТ!

ЧЕСТИТ 8-МИ МАРТ!

Кметът Калин Гелев направи първа копка за поставянето на бюст-паметник на Левски в Сапарева баня

      Навръх Националния празник на България 3 март кметът на Сапарева баня Калин Гелев направи първа копка за поставянето на бюст-паметник на Васил Левски. Символичната първа копка бе направена заедно с председателя на ОбС Иван Куйов и председателя на сдружение "Светлина 2015" Георги Петров, който е един от инициаторите за изграждането на паметника.

 

     

С викторина, празничен рецитал и концерт читалищата в Сапарева баня ще отбележат Освобождението на България

   Читалищата в Сапарева баня "Просветен лъч - 1905" и "От извора" организират празнична програма по повод настъпването на националния празник на България 3 март. Мероприятията ще се състоят днес, на 2 март, в малкия и големия салон на читалище "Просветен лъч - 1905".

 

 

Имоти представляващи мери, пасища и ливади за общо ползване по смисъла на ЗСПЗЗ

Общински съвет гр.Сапарева баня определя за общо ползване по смисъла на ЗСПЗЗ следните имоти представляващи мери, пасища и ливади, както следва:

 

 

Ученици от ОУ "Христо Ботев" закачиха мартенички на кмета на Сапарева баня Калин Гелев и заместниците му

       Първолаци от Основно училище "Христо Ботев" в Сапарева баня честитиха днес Баба Марта на кмета Калин Гелев и заместниците му. Малчуганите подариха на градоначалника и зам.-кметовете Евелина Нешева и Славчо Коларски традиционните червено-бели символи, пожелавайки им здраве и благоденствие.

 

 

 

 

 

 

 

Кметът Калин Гелев представи добрите практики от използването на минералните води за енергийна ефективност и развитие на СПА туризма

      Кметът на Сапарева баня Калин Гелев представи пред РСР на ЮЗР добрите практики от използването на минералните води за подобряване на енергийната ефективност и развитието на СПА туризма в общината. Заседанието на Регионалния съвет за развитие на Югозападен район се проведе в четвъртък и петък в Разлог.                  

Традиционните кушии за Тодоровден ще бъдат вече на летището

      Вместо на градския стадион в Сапарева баня, от тази година традиционните конни надбягвания за Тодоровден ще се провеждат вече на летището край града. Зам. - кметът на община Сапарева баня Славчо Коларски обясни, че това се прави, за да се опази настилката на стадиона. Освен това има опасност по завоите, конете да паднат и да се стигне до инцидент.

 

 

 

Кметът Калин Гелев разпореди да бъде премахнато нерегламентирано сметище в Сапарева баня

По разпореждане на кмета Калин Гелев в момента се премахва нерегламентирано сметище около гробищния парк в Сапарева баня. Сметището се намира в района между р. Джерман и гробищния парк, като за премахването му се е наложило използването на техника - два камиона и един мини багер. В рамките на няколко дни ще бъде почистено изцяло и след това теренът ще се подравни и обособи в места за паркиране.

 

 

 

Градоначалникът на Сапарева баня Калин Гелев: Въжето на влека на ски писта "Бекяра" е сменено с ново

      "Въжето на влека на ски пистата "Бекяра" в Паничище е сменено с ново. В момента текат проби, когато премине пробният период и се натрупа снежна покривка, съоръжението ще може да бъде използвано от любителите на зимните спортове", заяви кметът на община Сапарева баня Калин Гелев. Закупуването на ново въже се е наложило, тъй като старото не е подменяно от дълги години и е било силно амортизирано. Поради тази причина ски влекът не е работил два сезона поред и едва сега ще поднови дейността си.

      

Огромен интерес към община Сапарева баня на Международния туристически форум

      При изключително голям интерес премина представянето на община Сапарева баня на Международния туристически форум "Ваканция и СПА експо". 33-тото издание на най-големия туристически форум в България се проведе в дните от 11 до 13 февруари в столичния "Интер експо център". Форумът събра представители на туристическия бизнес от страната, Европа и света. 

Зам.-кметът на Сапарева баня Евелина Нешева: Ще търсим варианти по пилотната програма на МОСВ за подпомагане на общините за развитие на минералните извори

      "Един от акцентите на срещата вчера с министър Василева бе пилотната програма на МОСВ за подпомагане на общините да развият минералните извори, намиращи се на територията им. Като община, разчитаща изключително на балнео туризма, срещата и разговорът бяха много полезни за нас. Ще търсим варианти по тази пилотна програма, 

Обява за публичен търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен в обект № 031, състоящ се от отдели 25-б, 25-в, 25-г, 25-в за 2016 г. на територията на Общинско лесничейство гр.Сапарева баня

      На основание чл.44, .1, т.1 и т.7, .2 от ЗМСМА; чл. 112, ал.1, т. 1 от ЗГ; чл.55, ал.2 и ал. 3 във вр. с чл.50, т.4 от Наредба за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии - държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти;   Решение № 20 от Протокол №3/15.12.2016 г.; Решение №21 от Протокол №3/15.12.2015 г.на Общински съвет гр. Сапарева баня  и Заповед №РД-08-46/12.02.2016г.

Кампанията за заплащане на местни данъци и такси

Община Сапарева баня стартира кампанията за заплащане на местни данъци и такси 

Заповед РД-08-36/03.02.2016г.

На основание чл.26, ал.1 от Наредба 8/11.05.2012r. издадена от M3X и MBP и т.8 от Годишния план за защита на ОГТ от пожари  на територията на ОП „Общинско лесничейство”  гр.Сапарева баня

ПРОТОКОЛ №1 съставен на основание чл. 37 и от ЗСПЗЗ относно уточняване броя на селскостопанските животни на животновъдите в община Сапарева баня

        Днес, 03.02.2016 г., във връзка в изпълнение на чл.37и, ал.6 от ЗСПЗЗ и в изпълнение на Заповед № РД-08-34/01.02.2016 г. на Кмета на община Сапарева баня  комисия в състав:

Обява

В изпълнение на Дейност 3 и Дейност 5 на проект „Нови възможности за грижа”, договор № 2014BG05M9OP001-2.2015.001-C0001 по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ 2014BG05M9OP001-2.2015.001 „Нови алтернативи” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г. и съобразно броя на часове за предоставяне на здравни услуги На 22.01.2016г. в Община Сапарева баня обявява период за набиране на заявления за медицински специалисти с професионална квалификация „Медицинска сестра” или „Медицински фелдшер”, които могат да извършват професионални дейности, определени в Наредба № 1 от 8 февруари 2011 г. и попадат в обхвата на дейностите по проекта, свързани с осигуряване на достъп до здравни услуги.

Медицинските специалисти, които желаят да бъдат наети по проект „Нови възможности за грижа” подават Заявлениe (Приложение № 1) по настоящ адрес в общинска администрация гр.Сапарева баня в деловодството  от 22.01.2016 г. до 26.01.2016 г. включително. След изтичане на срока за прием на документи Списък с одобрените кандидати ще бъде обявен на интернет страницата на Община Сапарева баня и на информационното табло в сградата на общината.

 

Назначените след подбора медицински специалисти ще изпълняват функциите си през м.Февруари 2016, като посещават потребители на социалната услуга „личен асистент" по проекта в домовете им и извършва услуги по измерване на кръвно налягане, консултации за спазване на хигиенно-диетичен режим, консултации за предпазване от развитие на декубитуси и при необходимост, осъществява връзка с личния лекар на потребителя, съгласно график.

Информация по проект № 2014BG05M9OP001-2.2015.001-C0001 „Нови възможности за грижа”

В изпълнение на Дейност 6 от Проект "Нови възможности за грижа": "Предоставяне на психологическа подкрепа в кризисни ситуации и супервизия на наетите лични асистенти. Контрол на качеството на услугата е заложено извършване на супервизия на наетите лични асистенти.
В областта на помагащите професии терминът "супервизия" се използва в специфичен смисъл, произтичащ от естеството на дейността на личния асистент, а именно:
-като насочване, професионална подкрепа и ръководство на практикуващите лични асистенти, за да се справят в проблемите си при по-сложни ситуации при работата си с потребителите;
-като контрол на ефективността на оказваната помощ.
Супервизията на личните асистенти от Община Сапарева баня  се извърши от определен със заповед служител от Дирекция СП - Дупница.
След съгласуване с ДСП Дупница за подходящи дати за провеждане на супервизията  личните асистенти бяха  уведомени за дните и часа на супервизията.
Екипът за управление на проекта има за задача да осигури организация, необходими материали и технически средства.

Супервизията следва да се проведе до 19.02.2016 г.

Към настоящия момент наетите лични асистенти в Община Сапарева баня са 30 броя, които се грижат за потребители от всички населени места на територията на общината.

Администратор на проекта,

Докладна записка за приемане на нов правилник за организацията и дейността на „Общинско горско предприятие-Сапарева баня

МОТИВИ ЗА ПРИЕМАНЕ НА НОВ ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА „ОБЩИНСКО ГОРСКО ПРЕДПРИЯТИЕ САПАРЕВА БАНЯ”:

1.      Причини, които налагат приемането.

 

Необходимост от цялостна промяна в организацията на досегашното общинско предприятие ”Общинско лесничейство” гр.Сапарева баня. Предвид това, се налагат много и съществени промени в действащия в момента правилник на предприятието, поради което е удачно приемането на изцяло нов Правилник. Предвижда се и промяна в наименованието на предприятието.

Покана за публично обсъждане на проектобюджет за 2016-та година на община Сапарева баня

 Съгласно Заповед  РД-08-03/08.01.2016 г.на кмета на община Сапарева баня и на основание чл.84, ал.2 от Закона за публичните финанси на 15 януари 2016г. (петък), от 15.00 ч., в заседателната зала на общината ще се проведе публично обсъждане на проектобюджета за 2016 г.

     

Коледни и новогодишни тържества 2015 година

ПРОГРАМА

18.12.2015 г. - 10,30 - 16,30 ч. - Работилница на Дядо Коледа с децата от ОДЗ „Св.Анна" и ОУ "Хр.Ботев"

18.12.2015 г. - 17,30 ч. - Коледен концерт на школите по пиано и английски език

21.12.2015 г. - 13,30 ч. - Коледно шоу с Бате Илиян

22.12.2015 г. - 18,00 ч. - Коледен благотворителен концерт с участието на състави от читалищата, ОДЗ, ОУ и гости

23.12.2015 г. - 09,30 ч. - Коледен концерт на ОУ „Хр. Ботев"

26.12.2015 г. - 13,00 ч. - Коледен благотворителен базар

01.01.2016 г. - 11,30 ч. - Кукерски празник

 

 

 

Информация по проект № 2014BG05M9OP001-2.2015.001-C0001 „Нови възможности за грижа”

Към 17.12.2015г. общия брой лични асистенти обхванати в рамките на проекта в община Сапарева баня е 29 души, обслужващи 29 потребителя. 

 

 

Покана за редовно заседание на ОбС на 27.11.2015 г./петък/ от 10.15 часа в заседателната зала на ОбС

Редовно заседание на ОбС на 27.11.2015 г./петък/ от 10.15 часа  в заседателната зала на ОбС при следния

 

 

ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ от ПРОТОКОЛ №1 от 06.11.2015 г.

ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ  от ПРОТОКОЛ №1  от 06.11.2015 г.

Община Сапарева баня със спечелен проект по Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси 2014-2020"

 Предстои подписване на договор с Управляващия орган на ОП "Развитие на човешките ресурси 2014-2020"  във връзка с подадено и  одобрено проектно предложение на община Сапарева баня  по процедура BG05M9OP001-2.002 "Независим живот".

 

С тържествен водосвет общинска администрация Сапарева баня откри новопостроения Aрхеологически и исторически музей и кмета на общината прие официално знамето за домакинството на Световното първенство по планинско бягане 2016

С тържествен водосвет общинска администрация Сапарева баня откри новопостроения Aрхеологически и исторически музей,изграден  съгласно сключен  Договор за безвъзмездна финансова помощ № 10/ 313 / 00272 от 19.12.2013 г., Мярка 313  по Програма за развитие на селските райони - 2007-2013г.  

Tържествен водосвет по повод откриването на новоизградена сграда по проект с наименование: „Изграждане и обзавеждане на сграда за експониране на aрхеологическото и eтнографското наследство” в УПИ, парцел 3 – за училище, кв.125 по плана на гр. Сапарева

Заповядайте на откриването на  новоизградената сграда за Арехологически  и Етнографски  музей, което ще се състои на 22.10.2015 г. (четвъртък) от 14:00 часа. Откриването ще започне с тържествен водосвет, приветствия и кратка музикална програма. Сградата е построена по Договор за безвъзмездна финансова помощ № 10/ 313 / 00272 от 19.12.2013 г., Мярка 313 от Програма за развитие на селските райони 2007 - 2013 г.  по проект с наименование: „Изграждане и обзавеждане на сграда за експониране на Археологическото и Етнографското наследство" в УПИ, парцел 3 - за училище,  квартал 125 по плана на гр. Сапарева баня.Очакваме Ви!

 

 

Информация по проект № 2014BG05M9OP001-2.2015.001-C0001 „Нови възможности за грижа”

Към 30.09.2015 г. общия брой лични асистенти обхванати в рамките на проекта в община Сапарева баня са  30 души, обслужващи 30 потребителя от населените места в общината – гр. Сапарева баня, с. Овчарци, с. Ресилово и с. Сапарево

Информация за кандидати, отговарящи на условията и желаещи да участват по програма "Старт в кариерата -2015"

 Уведомяваме Ви, че във връзка с реализиране на Програма „Старт на кариерата“ 2015 год.    в срок до  23.10.2015 год. кандидатите,отговарящи на условията на програмата , могат да подадат в Дирекция „Бюро по труда“ – гр. Сапарева баня заявление за участие в подбора на кандидати за общинска администрация Сапарева баня за следните заявени и одобрени работни места в съответните дирекции:

Заповед РД-08-521/24.09.2015г.

Заповедта е достъпна в прикачения файл.

Провеждане на консултации за сформиране съставите на СИК в община Сапарева баня във връзка с произвеждане на изборите за общински съветници и за кметове и за националния референдум на 25 октомври 2015г.

        На основание чл.91, ал.3 и ал.4 от ИК и във връзка с параграф 2 от ПЗР на Закона за пряко участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление, Решение №1984-МИ/НР от 08.09.2015г. на ЦИК и Решение № 18 от 09.09.2015г. на ОИК община Сапарева баня Ви каня на 15.09.2015 година /вторник/ от 14.00 часа в сградата на Общинска администрация гр. Сапарева баня в кабинета на кмета на консултации за определяне на съставите на СИК в община Сапарева баня.

 

Обявление във връзка с процедура по създаване на масиви за ползване на земеделски земи за стопанската 2015-2016 година за община Сапарева баня

Във връзка с процедурата по създаване на масиви за ползване на земеделски земи за стопанската 2015-2016 година, на основание чл.72б, ал.3 и ал.4 по Правилника за прилагане на закона за собствеността и ползването на земеделските земи /ППЗСПЗЗ/, уведомяваме всички собственици и ползватели на земеделски земи, подали декларации по чл.69 и/или заявления по чл.70 от ППЗСПЗЗ, както и всички заинтересувани лица, че заседание на комисията по чл.37в, ал.1 от ЗСПЗЗ ще се проведе по следния график:

 Община САПАРЕВА БАНЯ

 На 02.09.2015г. от 15,00 часа в ОСЗ - Сапарева баня ще заседава комисия за землищата на гр. Сапарева баня, с. Овчарци, с. Ресилово и с. Сапарево.

 

 

Обявление във връзка с процедура по създаване на масиви за ползване на земеделски земи за стопанската 2015-2016 година за община Дупница

Във връзка с процедурата по създаване на масиви за ползване на земеделски земи за стопанската 2015-2016 година, на основание чл.72б, ал.3 и ал.4 по Правилника за прилагане на закона за собствеността и ползването на земеделските земи /ППЗСПЗЗ/, уведомяваме всички собственици и ползватели на земеделски земи, подали декларации по чл.69 и/или заявления по чл.70 от ППЗСПЗЗ, както и всички заинтересувани лица, че заседание на комисията по чл.37в, ал.1 от ЗСПЗЗ ще се проведе по следния график:

 Община Дупница

На 01.09.2015г. от 10.00 часа в ОСЗ - Дупница ще заседава комисия за землищата на с. Джерман, Крайни дол и с. Грамаде.

 На 01.09.2015г. от 12.00 часа в ОСЗ - Дупница ще заседава комисия за землищата на с. Пиперево, с. Самораново, с. Блатино и с. Дяково.

 

Покана за извънредно заседание на ОбС на 28.08.2015 г./петък/ от 10.15 часа

Извънредно заседание на ОбС на 28.08.2015 г./петък/ от 10.15 часа  в заседателната зала на ОбС при следния

Покана за провеждане на консултации за състава на ОИК в община Сапарева баня във връзка с произвеждане на изборите за общински съветници и за кметове и за националния референдум на 25 октомври 2015г.

        На основание чл.75, ал.1 от ИК и  Методика за определяне съставите на общинските избирателни комисии във връзка с Решение №1524-МИ/НР от 18.08.2015г. на ЦИК, Ви каня на 27.08.2015 година /четвъртък/ от 11.00 часа в сградата на Общинска администрация гр. Сапарева баня в кабинета на кмета на консултации за определяне на състава на ОИК в община Сапарева баня.

В съответствие с изискванията на Решение №1524-МИ/НР от 18.08.2015г. на ЦИК е необходимо да предоставите следните документи:

 

 

По стар български обичай с тържествен водосвет, питка с мед и менче с вода,общинското ръководство на община Сап.баня откри новия път IV – 62084 Сап. баня – Паничище в участъка от км. 3+569.38 до км. 9+147.20, изпълнен по мярка 321 по ПРСР 2007-2013

В деня на честването на църковния празник - Успение на преп. Йоан Рилски Чудотворец в курортно село Паничище, общинското ръководство на община Сапарева  баня,  организира тържествен водоосвет по случай завършването на обект с наименование: „Строително-монтажни работи по проект № 10/321/01442 за обект ,,Път IV - 62084  Сапарева баня - Паничище в участъка от км. 3+569.38 до км. 9+147.20", изпълняван и финансиран по сключен  Договор № 10/321/01442 от 12.12.2013 г. с  Държавен фонд Земеделие по   мярка 321 от Програмата за развитие на селските райони 2007-2013 г.Общата стойност на реализацията на инфраструктурния  проект е в размер на 5 407 204,44лв.  от които 80%  от средствата     са осигурени от Европейския съюз и  20% - национално съфинансиране.

 

Важно съобщение oтносно сезонното напояване на земеделските култури с водата от река Джерман

        Във връзка с настъпилия сезон за напояване на земеделските култури, трайното засушаване и недостига на питейна вода на територията на община Сапарева баня, Ви молим да спазвате настоящия график за  поливане с водата от река Джерман,  считано от 13.08.  до  31.08.2015 година, както следва:сутрин от 05:00 часа  -  11:00 часа;  вечер   от 18:00 часа  -  22:00 часа.

 

Съобщение от Ситуационен център на МВнР на Рeпублика България за избягване на рисковете при сезонната работа извън страната

През лятото много български граждани търсят възможности за сезонна работа в други държави, най-често в сферата на селското стопанство. Рисковете да попаднат на недобронамерени посредници, работодатели или дори познати не са за подценяване.Пример за подобна ситуация е брането на горски плодове в Кралство Швеция. Редица фактори и обстоятелства през последните години доведоха до кризисни ситуации - стотици български граждани се оказаха без препитание и средства да се завърнат в България.

 

Заключителна пресконференция по проект:„Повишаване на квалификацията на служителите в общинска администрация Сапарева баня, чрез усвояване на нови и затвърждаване, развитие и надграждане на придобити знания и умения”

Община Сапарева баня има удоволствието да Ви покани на Заключителната пресконференция по повод представяне на осъществените  дейности, постигнатите цели и резултати, вследствие от успешната реализация на  проект: „Повишаване на квалификацията на служителите в общинска администрация Сапарева баня, чрез усвояване на нови и затвърждаване, развитие и надграждане на придобити знания и умения", придобити знания и умения" по сключен Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ  № 

 

 

Обявление на Заповед № РД-08- 384/22.07.2015г. на кмета на община Сапарева баня относно забрана за ползването на питейна вода от 08:00 до 22:00 часа

На основание чл. 44, ал.1, т.1 и ал.2 от ЗМСМА и във връзка с чл.2 от Наредба 1194 от 14.09.2004 година за условията и реда за присъединяване на потребителите и за ползване на водоснабдителните и канализационните системи и чл. 115 от АПК, както и с настъпилото трайно засушаване и недостига на питейна вода на територията на община Сапарева баня

Обявления за провеждане на процедури за предоставяне на концесия с предмет и обект: Спортен комплекс - Футболен стадион с.Ресилово и спортен комплекс за спортна и тренировъчна дейност в поземлен имот с идент.65365.24.25

Днес 13.07.2015 год. ще бъдат публикувани в електронната страница на ДВ и НКР два броя обявления за провеждане на процедури за предоставяне на концесия с предмет и обект:

1.  „Проектиране и цялостно изграждане на спортен обект: Спортен комплекс  - Футболен стадион с.Ресилово в поземлен имот с номер № 027014, находящ се в землището на село Ресилово, община Сапарева баня, област Кюстендил, местност «Над селото» с площ от 15.005 дка, начин на трайно ползване - ливада, шеста категория, при съседи: имот № 027175, полска култура на наследници на Йордан Стойков Дашов, имот № 027067- полска култура на наследници на Георги Петков Сусанин, имот № 027012-полска култура на наследници на Васил

 

Изложба - живопис на Димчо Мицов

Градска художествена галерия "Васил Кръпчански"  представя изложба - живопис на Димчо Мицов в периода 01.07.2015г. - 01.08.2015г.

РЕЗУЛТАТИ ОТ КЛАСИРАНЕТО НА УЧАСТНИЦИТЕ В I- ВИ МЕЖДУНАРОДЕН ФОЛКЛОРЕН ФЕСТИВАЛ „ САПАРЕВА БАНЯ -2015” СЪГЛАСНО ПРОТОКОЛ №1 ОТ ДАТА 31.05.2015г.

Жури в състав:

·         Проф.  ДФН  и фолклорист Костадин Динчев 

·         Кирил Бельов -хореограф и арт мениджър

·         Валентин Спасов-певец и композитор

 Присъди следните награди на участниците в  различните категории:

 

Програма за I-ви Международен фестивал – „Сапарева баня 2015” Събота/ 30.05.2015г./

Откриване на фестивала в събота 30.05.2015г.  09:20 часа.

Програма ЗА I-ви Международен фестивал – „Сапарева баня 2015” Неделя / 31.05.2015г./

Начало на фестивала на 31.05.2015г. 09:00 часа.

 

ПРОТОКОЛ на основание чл. 37и, ал. 6 от ЗСПЗЗ във връзка с постъпила Жалба вх.№ЖВ-14/15.05.2015г. от Цвета Кирилова Тодорова срещу Протокол от 04.05.2015г. на комисията назначена със Заповед № РД-08-133/17.03.2015г. на кмета на Община Сапарева баня

        Днес, 20.05.2015г., на основание чл.37и, ал.6 от ЗСПЗЗ и в изпълнение на Заповед № РД-08-133/17.03.2015г. на Кмета на Община Сапарева баня и във връзка с постъпила Жалба вх.№ЖВ-14/15.05.2015г. от Цвета Кирилова Тодорова срещу Протокол от 04.05.2015г. на комисията назначена със  Заповед № РД-08-133/17.03.2015г. на Кмета на Община Сапарева баня се събра комисия в състав:

 

ПРОТОКОЛ на основание чл. 37и, ал. 6 от ЗСПЗЗ във връзка с постъпила Жалба вх.№З- 314-1/21.05.2015г. от Георги Гелев срещу Протокол от 04.05.2015г. на комисията назначена със Заповед № РД-08-133/17.03.2015г. на кмета на община Сапарева баня

        Днес, 26.05.2015г., на основание чл.37и, ал.6 от ЗСПЗЗ и в изпълнение на Заповед № РД-08-133/17.03.2015г. на Кмета на Община Сапарева баня и във връзка с постъпила Жалба вх.№З- 314-1/21.05.2015г. от Георги Гелев - собственик на животновъден обект, срещу Протокол от 04.05.2015г. на комисията назначена със  Заповед № РД-08-133/17.03.2015г. на Кмета на Община Сапарева баня се събра комисия в състав:

 

Пленер "Васил Кръпчански" 22.05.2015г.-29.05.2015г.

Уважаеми граждани и гости на град  Сапарева баня,

Бихме искали да ви съобщим,че в периода  22.05.2015г.-29.05.2015г. ще се проведе пленер " Васил Кръпчански" в град Сапарева баня.Участници ще бъдат художници от Съюза на българските художници и местни художници. Изложбата от пленера ще се състои на 29 май 2015г.  в Градската художествена галерия "Васил Кръпчански" -Сапарева баня.

Заповядайте!

 

Протокол от работата на комисия, назначена със Заповед № РД-08-133/17.03.2015г. на кмета на община Сапарева баня за определяне на площи по реда на чл. 37и,ал. 6 от ЗСПЗЗ и разпределяне на имотите за всяко землище

        Днес, 04.05.2015г., във връзка с Решение №1 прието с протокол №3/27.02.2015 година на ОбС Сапарева баня на основание чл.37и, ал.6 от ЗСПЗЗ и в изпълнение на Заповед № РД-08-133/17.03.2015г. на Кмета на община Сапарева баня  комисия в състав:

 

Покана за участие във I-ви Международен фолклорен фестивал Сапарева баня - 2015,който ще се проведе в рамките на 30 и 31 май 2015г. в град Сапарева баня

         Общинска администрация  Сапарева баня,Народно читалище „От-извора-2013" и ТВ „Родина", имат удоволствието да Ви поканят да  покажете  своето изкуствои умения на I-ви-я Международен фолклорен фестивал Сапарева баня - 2015,който ще се проведе в рамките на 30 и 31 май 2015г. в град Сапарева баня .

Обява за провеждане на конкурс за читалищен секретар на НЧ

1.      Образование - висше или средно /като кандидатите с висше образование са с предимство при еднакви други условия/.

 

 

Покана за информационна среща за представяне на възможности за кандидатстване по ОП" Развитие на човешките ресурси"

Областен информационен център (ОИЦ) - Кюстендил организира информационна среща в Община Сапарева баня по повод представяне на възможности за кандидатстване по оперативна програма „Развитие на човешките ресурси" (ОП РЧР), оперативна програма „Добро управление" (ОПДУ) и оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж" (ОП НОИР).

 

Информация за размера на средно годишно рентно плащане за землищата от община Сапарева баня, бласт Кюстендил за стопанската 2013/2014 година, съгласно §2е, ал.1 от Допълнителните разпоредби на ЗСПЗЗ

Информация за  размера на средно годишно рентно плащане за землищата от община Сапарева баня, бласт Кюстендил за стопанската  2013/2014 година, съгласно §2е, ал.1 от Допълнителните разпоредби на ЗСПЗ.

 

ПОКАНА ЗА ДИСКУСИЯ

Община Сапарева баня  организира среща дискусия по повод подготовката на проектно предложение на тема: „Възстановяване на античният град Германея" на 24 февруари 2015 година /вторник/ от 14.30 часа в залата на читалище „Просветен лъч - 1904", гр. Сапарева баня /малък салон/.

 

ПОКАНА ЗА ЧЕСТВАНЕ НА 1 МАРТ -2015- ДЕНЯТ НА САМОДЕЕЦА

 Клуб на жената „От извора" и Народно читалище „От Извора-2013" - град Сапарева баня  под патронажа на  община Сапарева баня, имат удоволствието да поканят всички жители на община Сапарева баня и самодейци да отпразнуваме заедно   1-Ви март -ден на самодееца с празничен концерт.

  Честването на празника ще се проведе  на 1 март 2015г. от 15:00 часа в залата на Народно читалище   „Просветен лъч-1913", град Сапарева баня.

  Участие ще вземат всички фолклорни групи на  община Сапарева баня със специалното участие на ансамбъла на Културно-художествено дружество „Вера Йоцик", Македонска Каменица,Република Македония.

ВХОД СВОБОДЕН! ЗАПОВЯДАЙТЕ!!!

 

 

 

СЪОБЩЕНИЕ ДО СРЕДСТВАТА ЗА МАСОВО ОСВЕДОМЯВАНЕ ЗА ОП С ПРЕДМЕТ:"Повишаване на квалификацията на служителите в общинската администрация чрез организиране и провеждане на обучения "

На основание чл.27,ал.2   от Закона за обществените поръчки, Ви  уведомяваме, че  община Сапарева баня в качеството си на Възложител откри обществена поръчка с предмет:  « Повишаване на  квалификацията на служителите  в общинската администрация чрез  организиране и провеждане на обучения по

 

 

ОБЯВА НА АГЕНЦИЯ

За следното инвестиционно предложение:

Път II-62 "Дупница - Самоков" от км 42+145 до км 79+005

  • Участъци от км 42+263,20 до км 59+071,66 и от км 62+920,62 до км 78+633,13
  • Участък с допълнителна лента за движение от км 59+071,66 до км 62+921,62=км 62+920,62

Участъкът е част от републиканската пътна мрежа и поема транзитното движение от Югозападна към Централна и Източна България и обратно.

 

 

Покана за пресконференция по проект:„Повишаване на квалификацията на служителите в общинска администрация Сапарева баня, чрез усвояване на нови и затвърждаване, развитие и надграждане на придобити знания и умения”

Община Сапарева баня в качеството си на бенефициент, има удоволствието да Ви покани на Началната пресконференция по повод представянето на проект „Повишаване на квалификацията на служителите в общинска
администрация Сапарева баня, чрез усвояване на нови и затвърждаване, развитие и надграждане на

Заповед №РД-08-19/19.01.2015г.

Заповед на Кмета на община Сапарева баня за провеждане на публично обсъждане на Бюджет 2015г.

Коледен благотворителен концерт - 20 декември 2014

 Oбщина Сапарева баня съвместно със читалищата от общината и регион Кюстендил организират коледен благотворителен концерт, който има за цел да обедини всички участници и присъстващи на концерта около идеята всички заедно да направят едно голямо ДОБРО в навечерието на големия християнски празник - Рождество Христово! Входа е свободен, а желанието да оставите своето дарение, независимо от сумата е изцяло Ваше!

Да посрещнем заедно Дядо Коледа и тази година!

А ако  искате и да изненадате приятно Вашите деца с посещение на Дядо Коледа у дома, заявете Вашето желание  за участие в  Клуб на жената "От извора", нaходящ се в задния двор на ОУ "Христо Ботев" , всеки работен ден до 17:00 часа.

Докладна записка от Временна комисия от ОбС Сапарева баня

Докладна записка от Временна комисия от ОбС Сапарева баня , определена с Решение №22 от Протокол №14/24.10.2014г. на ОбС Сапарева баня относно Изменение на Наредбата за определянето и администрирането на местните данъци, такси и цени на услуги на територията на община Сапарева баня

Съобщение за отваряне на пликовете „Предложение” и „Обвързващо предложение” на участниците в процедура –концесия за обект от обществен интерес – ПОС - самостоятелен обект в сграда с идент. номер 65365.602.1154.3.1 по кад. карта на Сап.баня

Община Сапарева баня на основание чл.55а, ал.2 от ППЗК и във връзка с процедура за предоставяне на концесия обявена с обявление пореден № в НКР: 000654, публикувано в електронното издание на ДВ от 28.10.2014г., №2, с предмет и обект: "Управление на услуга от обществен интерес /право на ползване/ на риск на концесионера на обект от обществен интерес - публична общинска собственост, представляващ самостоятелен обект в сграда с  

 

Годишен план за паша на мерите и пасищата в община Сапарева баня за 2015г.

Информацията е достъпна в прикачените файлове.

Покана за авторска изложба

Община Сапарева баня съвместно с Арт Виза България Ви канят на авторска изложба на Георги Стойчев на тема " Светлина, топлина, висина" от 10.00 часа в Посетителски информационен център - "Гейзера" на 03.12.2014 година /сряда/. В изложбата ще бъдат представени  авторски творби  - живопис, пластика и акварел.

Покана за фото изложба

Общинска Администрация гр. Сапарева баня съвместно с НЧ "Просветен лъч - 1905" Ви канят на  фотоизложба, на тема "От древна Германея до Сапарева баня днес" от 16:00 часа в малката зала на НЧ "Просветен лъч - 1905" на 05.12.2014 г.

Съобщение

Относно публично обявяване на Заявление от Управителя на "Фрида БГ" ЕООД гр.София за издаване на разрешително за водовземане от минерални води-изключителна държавна собственост, чрез съществуващи съоръжения.

Съобщение

Относно публично обявяване на заявление от Управителя на Сдружение "Спорт за цялото семейство гр.Сапарева баня" за издаване на разрешително за водовземане от минерални води - изключителна държавна собственост.

Годишен план за ползване на дървесина през 2015 год. от гори собственост на община Сапарева баня

Годишен  план  за ползване  на  дървесина през  2015 год. от  гори  собственост  на  община  Сапарева  баня

ПРОВЕЖДАНЕ НА ФОТОКОНКУРС „ЕВРОПРОЕКТИТЕ В ОБЛАСТ КЮСТЕНДИЛ”

Областен информационен център – Кюстендил организира фотоконкурс на тема: „Европроектите в област Кюстендил”. Фотоконкурсът е част от инициатива  „Стъпки по пътя към програмен период 2014-2020 г.“, организирана от Централния информационен и координационен офис в Администрацията на Министерския съвет и 27-те областни информационни центъра (ОИЦ) за популяризиране на Кохезионната политика на ЕС. Целта на конкурса е да се покажат и популяризират резултати, постигнати по европейски проекти в периода 2007 – 2013 г. на територията на област Кюстендил.

 

Сапарева баня ще е домакин на световното по планинско бягане през 2016-та

Българска федерация лека атлетика (БФЛА) и Сапарева баня спечелиха домакинството на световното първенство по планинско бягане през 2016-а година. Най-големият форум в тази дисциплина ще се проведе на 4 септември. Получавайки това признание от Международната федерация по лека атлетика (ИААФ) Сапарева баня става първия град в света, който е бил домакин на Балканиада, Европейско първенство и Световен шампионат по планинско бягане.

 

Съобщение относно рехабилитация на топлопровод в град Сапарева баня

Общинска администрация гр.Сапарева баня  уведомява населението   на гр.Сапарева баня, както и собственици и ползватели на търговски обекти в гр.Сапарева баня, че във връзка с извършването на строително - монтажни работи по изграждането на обект: "Рехабилитация на външен топлопровод от геотермален сондаж „Гейзера" за захранване с термално отопление на Основно училище „Христо Ботев", сградата на Общинска администрация, читалище „Просветен лъч" и ЦДГ „Св.Анна" в гр.Сапарева баня" по тротоара на ул."Германея "  от  страната на  църквата „Св. Никола" в отсечката между нея и  сградата на ГУМ  ще се извършват изкопни работи и същият няма да може да се използва по предназначение за периода от 06.10.2014 година до 15.10.2014 година включително.

 

 

Предстоящо обучение на съставите на СИК за провеждането на избори за Народно събрание 2014г.

Във връзка с провеждането на избори за Народно събрание в Република България, ще се проведе обучение на съставите на СИК от представители на РИК гр.Кюстендил на 26.09.2014 г. (петък) от 16:00 часа в малкия салон на читалище „Просветен лъч", гр.Сапарева баня.

 

 

„ХУДОЖЕСТВЕНА ГАЛЕРИЯ - ВАСИЛ КРАПЧАНСКИ” е постоянно отворена!Заповядайте!

На 31 май 2013 г. се открива „Градска художествена галерия - Васил Крапчански". Фондът съдържа 66 картини на 25 художници. Галерията събира, съхранява и експонира творчеството на сапаревобанските и други изтъкнати художници.

Към момента фондът на Галерията жанрово включва: живопис, пейзажи и акварел. Съхраняват се живописни картини на Васил Крапчански, Васил Вълев, Мария Райчева, Антония Мицова, Стефан Стефанов, Бойчо Вучков, Богдана Катраш, Димитър Лазов, Димитър Касабов, Евгени Кузманов, Богомил Благоев, Слав Бакалов, Младен

 

Промяна на транспортна схема след 20.09.2014г. в град Дупница във връзка с реализацията на проект:"Пподобряване на зелена градска среда"

Във връзка със старт на Проект "Съвременно пространствено оформление и подобряване на зелена градска среда на централна зона гр. Дупница" започват ремонтни дейности, засягащи кв. "Развесена върба" и кръстовището на ул. "Цар Освободител" и ул. "Хан Аспарух". След 20.09.2014 г. ще бъде въведена временна организация на движението в района на ремонтните дейности, която ще продължи не повече от 45 дни. Спирка "Учителски институт" временно ще

 

ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ В ДИСКУСИОНЕН ФОРУМ

УВАЖАЕМИ ГРАЖДАНИ,

Във връзка с изпълнявания проект от община Сапарева баня с наименование: "Община Сапарева баня - по-ефективни общински политики чрез подпомагане качественото им разработване и прилагане" по договор за безвъзмездна финансова помощ  No 13-13-53/31.10.2013, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет" 2007-2013, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд и от името на Възложителя - кмета на община Сапарева баня и Изпълнителя на обществена поръчка с предмет: „Анализ и разработване на стратегически документи за община Сапарева баня и Разработване и въвеждане на механизми за мониторинг и контрол на изпълнението на

 

Съобщение относно забрана за тютюнопушенето и паленето на огън на територията на община Сапарева баня

Общинска администрация гр. Сапарева баня уведомява всички граждани, че на територията на общината е забранено:

1.Тютюнопушенето и паленето на открит огън в района на площадките и складовете за зърно, изгарянето на слама, стърнища, суха трева по слогове, крайпътни ивици и др.

2.Паленето на огън и извършването на огневи работи в близост до горски насаждения - най-малко на 100 метра, както и в самите гори извън разрешените за това места.

 

 

Важно:Изисквания на гръцките контролни органи по отношение на документите за МПС за пътувания до Гърция

Информацията е от г-н Иван Чолаков, търговско - икономически съветник в СТИВ - Солун, чието писмо можете да намерите в приложения файл и е във връзка със зачестилите случаи на налагане на административни наказания за водачи на МПС. В писмото на г-н Чолаков са изложени подробно изискванията към водачите на всички видове МПС, включително тези, които са закупени на лизинг, при пътуване на територията на Република Гърция. При неспазване на

Обява за обществено обсъждане на изготвен проект на Наредба за управление на дейностите по третиране на отпадъците на територията на община Сапарева баня

На основание чл.22,ал.1,ал.2 и ал.3  от Закона за управление на отпадъците, Общински съвет при Община Сапарева баня, Ви кани  на 09.07.2014г. /сряда/ от 17:00 часа  в залата на общински съвет – етаж 3 на  публично обсъждане на изготвен проект на Наредба за управление на дейностите по третиране на отпадъците на територията на община

Безплатни прегледи за рак на гърдата в град Сапарева баня

УВАЖАЕМИ ЖИТЕЛКИ НА ОБЩИНА САПАРЕВА БАНЯ,

 

Уведомяваме Ви, че Община Сапарева баня  е  включена в график за датите - 19.07.2014г. /събота/ -20.07.2014 г./неделя/ в  Националната кампания  за борба с рака на гърдата  у нас, инициирана и организирана от САГБАЛ "Св. София" - гр.София. Инициативата има за цел да постави акцент върху ранната профилактика и болничното лечение на заболяването.

 

 

Покана за общински празници - "Сапарева баня -2014"

Общинското ръководство на община Сапарева баня има удоволствието да Ви покани на честването на общинските празници на 30май /петък/ и 31 май/събота при Амфитеатър "Гейзера".

Публично обсъждане на Отчет за изпълнение на бюджета и извънбюджетните сметки и фондове на община Сапарева баня към 31.12.2013г.

Общински съвет Сапарева баня организира публично обсъждане на Отчет за изпълнение на бюджета и извънбюджетните сметки и фондове на община Сапарева баня към 31.12.2013г. в сградата на Общинска администрация Сапарева баня, ет.3, заседателната зала на Общински съвет, гр.Сапарева баня, ул."Германея" №1 на 26.05.2014 год. от 16:30 часа.

 

Заповед №172/07.04.2014г. на кмета на Община Сапарева баня за откриване на конкурс за избор на Управител на

На основание чл. 44,Ал.1  т.1 и т.7, ал.2 от ЗМСМА. чл.51а, ал.4. т.2 от Закона за общинската собственост,чл.38 от Наредбата за условията и реда за упражняване правата на Община Сапарева баня върху общинската част от капитала на търговските дружества и Решение  №6 от протокол № 25/01.11.2013г. на Общински съвет - гр. Сапарева баня се открива Конкурс за избор на „Управител на „В и К Паничище" ЕООД, гр. Сапарева баня.

 

Покана за провеждане на консултации за сформиране на съставите на СИК в община Сапарева баня, във връзка с произвеждане на избори за членове на Европейския парламент от Република България

        На основание чл.91, ал.1 и ал.2 от ИК, във връзка с Решение 97-ЕП от 08.04.2014г. на ЦИК, Решение №10-ЕП и Решение №11-ЕП от 09.04.2014г. на РИК гр. Кюстендил за определяне броя на членовете и съставите на СИК , Ви каня на 15.04.2014 година /вторник/ от 14.00 часа в сградата на Общинска администрация гр. Сапарева баня в кабинета на кмета на консултации за определяне на съставите на СИК в община Сапарева баня.

 

 

Покана за участие във фокус-група по проект с наименование:Община Сапарева баня – по-ефективни общински политики чрез подпомагане качественото им разработване и прилагане

Във връзка с изпълнявания проект от община Сапарева баня с наименование: "Община Сапарева баня - по-ефективни общински политики чрез подпомагане качественото им разработване и прилагане" по договор за безвъзмездна финансова помощ  No 13-13-53/31.10.2013, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет" 2007-2013, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд и от името на Възложителя - кмета на община Сапарева баня и Изпълнителя на обществена поръчка с предмет: „Анализ и разработване на стратегически документи за община Сапарева баня и Разработване и въвеждане на механизми за мониторинг и контрол на изпълнението на политики" "София Интернешънъл Секюритиз" АД, гр. София имаме удоволствието да ви поканим да участвате във ФОКУС-ГРУПА.

 

Маршрутен график за пролетно почистване на град Сапарева баня за 2014 година

Одобреният график е достъпен в прикачения файл.

 

СТАРТИРА НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС ЗА МЛАДЕЖКИ ПРОЕКТ „ДА СЪЗДАВАМЕ ЗАЕДНО ЕВРОПЕЙСКИ ПРОЕКТИ”

 На 25 март 2014 г. стартира национален конкурс за младежки проект под надслов „Да създаваме ЗАЕДНО европейски проекти". Инициативата е на мрежата от 28 информационни центъра за популяризиране на Кохезионната политика на Европейския съюз в България. Кампанията е насочена към младежи на възраст от 17 до 21 години и има за цел да повиши интереса към новите оперативни програми в страната и да запознае младежите с основните правила и процедури в процеса на подготовка на проект, финансиран с европейски средства.

 

ТОДОРОВДЕН – ВРЕМЕ ЗА КОНСКИ КУШИИ

Много от пролетните ни празници са запазили елементи от по-стари езически вярвания. Християнската религия се е приспособила към тези стародавни практики, като е наложила върху тях патронажа на някой християнски светец. Характерен пример за това е Тодоровден, който се празнува за здраве на конете и същевременно като ден на св. Тодор.

Покана за Тодоровден

По традиция в  община Сапарева баня на Тодоровден се провеждат конни надбягвания. Кметът на община Сапарева баня инж.Сашо Иванов, кани всички жители, граждани и гости на община Сапарева баня на /8 март 2014/, на стадиона в гр.Сапарева баня от 11:00 часа на конни надбягвания.

 

Бюджет 2014

Информацията е достъпна в прикачения файл.

Покана за начална пресконференция по проект:„Община Сапарева баня – по-ефектвни общински политики чрез подпомагане качественото им разработване и прилагане

Oбщина Сапарева баня има удоволствието да Ви покани на 24.02.2014г. от 11:00 часа в заседателната зала на Общинска администрация Сапарева баня във връзка с провеждането на начална пресконференция по проект: "Община Сапарева баня – по-ефективни общински политики чрез подпомагане качественото им разработване и прилагане", който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет”2007-2013, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

 

 

Отваряне на плика с цена- Плик 3 на участниците в открита процедура за възлагане на обществена поръчка предмет:„Създаване на изложба на етнографското наследство и природните забележителности на община Сапарева баня с прилагане на компютърни технологии

    Уведомяваме Ви, че на 21.02.2014 година (петък) от 16.00 часа в заседателната зала на етаж трети в Общинска Администрация - гр. Сапарева баня ще бъде отворен плик №3 «Предлагана цена» на  участниците в открита процедура за възлагане на обществена поръчка  предмет: „Създаване на изложба на етнографското наследство и  природните забележителности на община Сапарева баня с прилагане на компютърни технологии  с версии за показване на специализирани компютърни системи, в Интернет и на  DVD" с обособени позиции: Обособена позиция 1: Закупуване на компютърно съдържание - 47 кратки  филма, представящи местното етнографско, историческо и природно  наследство, заснети с 3 камери и 2 микрофона, озвучени на 5 езика с обща продължителност 160 минути; Обособена позиция 2: Система за управление на

 

Първа копка за полагане на основен камък за градежа на дългоочаквания център за рехабилитация „Преображение”, гр.Сапарева баня беше направена на 05.02.2014 г.

Полагането на основния камък е обичай от древно време.И както повелява обичаят за строеж на нова сграда, след като беше направена първа копка предновогодишно, на 05.02.2014 г. бе положен основен камък на центъра за рехабилитация „Преображение", гр.Сапарева баня.

Древен обичай, оставил дълбоки следи не само в психологията на майсторите строители, но и на целия народ е „взиждането на човешка сянка" в строежа - т.е.пренасяне на жертва, която да осигури здравината и дълготрайността на строежа.Обикновено жертвеното животно е било кокошка или агне и тя се заколвала до самия камък, по такъв начин, че да опръска с кръвта си камъка.Приема се, че жертвената кръв ще предпазва обитателите и посетителите на сградата от нещастия и болести.Този смисъл бе вложен  и принасено в жертва едно агне в навечерието преди полагането на основния камък на мега центъра за рехабилитация в Сапарева баня.

 

Заповед №45/29.01.2014г. на кмета на Община Сапарева баня за определяне на местата за обявяване на избирателните списъци в село Овчарци за провеждане на частичен избор за кмет на кметство Овчарци на 16.03.2014г.

ЗАПОВЕД

№45/29. 01.2014 година , гр. Сапарева баня

на осн. чл. 280, т.12 от ИК и във връзка чл. 54, ал.З от ИК

НАРЕЖДАМ:

Определям местата за обявяване на избирателните списъци в село Овчарци, Община Сапарева баня за произвеждане на частичен избор за кмет на кметство с. Овчарци на 16.03.2014г .

№ на изб. секция    - 10 41 00 007    - място на обявяване на избирателни списъци -с. Овчарци - магазин РПК ул. „Рилски езера" №39

 

 

Полагане на основен камък на Център за рехабилитация „Преображение”, гр.Сапарева баня

Община Сапарева баня има удоволствието да Ви информира, че ще бъде положен основен камък на Център за рехабилитация „Преображение", гр.Сапарева баня.Церемонията по „полагането на основен камък" ще се проведе на 05.02.2014 г.(сряда) от 15:30 часа в местността „Св.Богородица", гр.Сапарева баня.

 

ОБЩИНА САПАРЕВА БАНЯ ОБЯВЯВА КОНКУРС ЗА ЗAЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА „УРЕДНИК ГАЛЕРИЯ ЗА ИЗКУСТВА

На основание: чл. 90 и чл.91 от Кодекса на труда и Заповед № 23 от 17.01.2014 г. на Кмета на Община Сапарева баня.

Наименование на културното заведение - «ХУДОЖЕСТВЕНА ГАЛЕРИЯ - ВАСИЛ КРЪПЧАНСКИ» -ГР.САПАРЕВА БАНЯ, общ. Сапарева баня, обл.Кюстендил;

 

Място и характер на работата и изискванията за длъжността: Уредникът на «ХУДОЖЕСТВЕНА ГАЛЕРИЯ - ВАСИЛ КРЪПЧАНСКИ» - гр.Сапарева баня, планира, организира, анализира и отчита дейността на галерията пред кмета на Общинска администрация - Сапарева баня.

Кандидати в конкурса могат да бъдат физически лица, които отговарят на следните условия: 1.Да са български граждани; 2.Да притежават диплома за висше образование; З.Да притежават специалност от дипломата за висше образование - Култура и/или изкуство, Културология или еквивалентни специалности; 4.Да имат завършена степен на висшето образование - "бакалавър" или по-висока; 5. Професионален опит - не се изисква; б.Да не са осъдени на лишаване от свобода с влязла в сила присъда за умишлено престъпление, да не са лишени от право да упражняват професията си и да не страдат от заболявания и отклонения, които застрашават живота или здравето на посетителите; 7.Да владеят английски език - писмено и говоримо.

ОБЩИНА САПАРЕВА БАНЯ ОБЯВЯВА КОНКУРС ЗА ЗЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА „ТЕХНИЧЕСКИ СЪТРУДНИК /ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР” ГР.САПАРЕВА БАНЯ

На основание: чл. 90 и чл.91 от Кодекса на труда и Заповед № 24 от 17.01.2014г. на Кмета на Община Сапарева баня.

Наименование на администрацията - Общинска администрация, гр.Сапарева баня, общ. Сапарева баня, обл.Кюстендил;

Място и характер на работата и изискванията за длъжността.

Техническият сътрудник в информационен център, гр.Сапарева баня анализира, планира и отчита дейността на информационния център пред общинската администрация, създава условия за ефективно реализиране функциите на информационния център, съставя планове за работа на информационния център, ицготвя отчетите и ежегодно отчита дейността на центъра, участва в разработването на програми, касаещи дейността на центъра, изпълнява задачи, възложени му от прекия ръководител или с административни актове на кмета на общината.  Техническият сътрудник също така изготвя необходимите становища , писма, справки, предложения и други документи свързани с информационния център, организира мероприятия за популяризиране на Община Сапарева баня, като изпълнява и други задачи в тази сфера, възложени му от прекия ръководител.

Кандидати в конкурса могат да бъдат физически лица, които отговарят на следните условия: 1.Да са български граждани; 2.Да притежават диплома за висше образование; 3.Да имат завършена степен на висшето образование - "бакалавър" или по-висока; 4.Професионален опит - не се изисква; 5.Да не са осъдени на лишаване от свобода с влязла в сила присъда за умишлено престъпление, да не са лишени от право да упражняват професията си и да не страдат от заболявания и отклонения, които застрашават живота или здравето на хората; 6. Да владеят англииски език - писмено и говоримо; 7. За участие в конкурса кандидатите следва да закупят конкурсна документация съдържаща информация, която позволява на участниците да се запознаят в детайли с предмета на конкурса и начина на провеждането му, условията за участие, критерийте за оценка и методиката за класиране на кандидатите, правата и задълженията на участниците, характеристиката на конкурсната длъжност.

 

Информация за винетни стикери за 2014 г.

Областна пощенска станция Кюстендил, има удоволствието да Ви информира, че от 17.12.2013 г, в пощенските клонове се продават винстни стикери за 2014 година. Цените на винетките за 2014 година са както следва:

 

ИНФОРМАЦИЯ ОТ ОДЗ "СВ.АННА", ГРАД САПАРЕВА БАНЯ

На основание Раздел ІІІ. Начин за провеждане на конкурса", т. 2 от условията за провеждане на конкурс по документи за допълнителни педагогически услуги извън държавните образователни изисквания за учебната 2013/2014 г. в ОДЗ „Света Анна" - град Сапарева баня и Решение на комисията по провеждане на конкурса (Протокол № 1/21.12.2013 г.), Ви информираме, че срокът за подаване на оферти за  участие в конкурса  се удължава  с 15 дни- до 17.01.2013 г.

 

 

КУКЕРСКИ ПРАЗНИК 2014 ГОДИНА

Сапарева баня остана вярна на традицията и в първия ден на Новата 2014 година стартира с кукерски фестивал.

Под звъна на хлопки и чанове, маскирани като кукери прогониха злите сили и проправяха пътя на доброто за 2014 г.

Традиционно, групите бяха изработили големи маски, облечени бяха в животински кожи.Във всяка група имаше по една „невеста", един „младоженец" и различни персонажи, които изпълняваха своеобразно обредно представление.

Представители на кукерски групи бяха общо три, като най-колоритно беше представлението на групата на Христо Терзийски.

 

ПЪРВА КОПКА НА ЦЕНТЪР ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЯ „ПРЕОБРАЖЕНИЕ”

На 30.12.2013 г. предновогодишно се състоя първа копка за изграждането на Център за рехабилитация „Преображение", гр.Сапарева баня.

Инвеститор в мащабния проект е руският фонд „Закон, справедливост и милосърдие", съвместно с община Сапарева баня.Фондът е създаден да съдейства за изграждането и финансирането на рехабилитационни центрове, здравни центрове, болнични заведения, старчески домове и диспансери за съдебната система в Русия.Обектът в Сапарева баня е първият проект в чужбина.Президент на фонда „Закон, справедливост и милосърдие" е проф.д-р Вадим Игоревич Поспелов, който беше удостоен и със званието „Почетен гражданин на Сапарева баня".

Съвместното дружество бе регистрирано месец февруари 2012 г. с име „Аква трийтмънт"АД.

Природата, горещите минерални извори и уникалните дадености на Сапарева баня са причина след дълго търсене на място за изграждането на центъра от руските инвеститори  да изберат именно Сапарева баня.

 

 

Разписание на автобусната линия АГ Дупница – Сапарево за Коледните и Новогодишни празници -2013г.

 Във връзка с предстоящите коледни и новогодишни празници автобусите  по автобусната линия АГ Дупница - Сапарево и обратно ще се движат с разписание, както следва:

За 23.12.2013 година/понеделник,/ 31.12.2013 година /вторник/ - съботно разписание

За  24.12.2013 г, 25.12.2013 г. , 26.12.2013 година и 01.01.2014 година - неделно разписание

 

Покана за участие в конференция на тема: „Резултати от проведения функционален анализ на общинските администрации в общините Бобов дол, Сапарева баня и Рила”

Във връзка с изпълнението на проект „Ефективна структура на общинските администрации на общините Бобов дол, Сапарева баня и Рила", финансиран от Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд, Приоритетна ос І: „Добро управление", Подприоритет 1.1: „Ефективна структура на държавната администрация", Бюджетна линия: BG051PO002/12/1.1-04, от името на Община Бобов дол - бенефициент по проекта, Общините Сапарева баня и Рила - партньори по проекта, и ДЗЗД „ИНТЕЛ-БКО" - изпълнител на дейностите по изготвяне на функционален анализ на общинските администрации, имаме удоволствието да Ви поканим да участвате в конференция на тема „Резултати от проведения функционален анализ на общинските администрации в общините Бобов дол, Сапарева баня и Рила".

 

Да посрещнем заедно Дядо Коледа

 

Община Сапарева баня и Народно читалище "От  Извора - 2013", Ви канят заедно да посрещнете  пристигането на Дядо Коледа от далечна Лапландия край Елхата на площада на 25.12.2013г. /сряда/от 09:30 часа.

Ако искате да изненадате приятно Вашите деца с посещение на Дядо Коледа у дома, моля заявете Вашето желание на следните адреси:

- Магазин за кафе и чай - Къща "Флорина", находящ се на улица "Германея"/ на ъгъла срещу сградата на ГУМ/;

- Клуб на жената "От извора", нaходящ се в задния двор на ОУ "Христо Ботев";

Всеки родител  трябва да приготви своите подаръци за децата си с надписан адрес за доставка- улица, номер и трите имена на получателя, тел. за връзка и сумата от 5 лева, която включва разходите за посещението на дядо Коледа до Вашия дом. Подаръците заедно с таксата трябва да бъдат предоставени на един от двата горепосочени адреси в указания срок .

Част от Набраните средства ще бъдат използвани и за  благотворителна дейност.По този начин не само ще предадете коледния дух и топлина на Вашите деца, но ще станете и част от вълшебството на коледния дух за децата в неравностойно положение - жители на град Сапарева баня. 

Краен срок за подаване на заявки 23.12.2013г. до 18:00 часа. 

ОБЯВА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРС ПО ДОКУМЕНТИ ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНИ ПЕДАГОГИЧЕСКИ УСЛУГИ ИЗВЪН ДЪРЖАВНИТЕ ОБРАЗОВАТЕЛНИ ИЗИСКВАНИЯ ЗА УЧЕБНАТА 2013/2014 г.

На основание чл.ЗО, ал.5 от ППЗНП и заявено писмено желание от страна на родителите по групи, ръководството на ОДЗ „Света Анна" - град Сапарева баня обявява конкурс по документи за допълнителни педагогически услуги извън държавните образователни изисквания по следните дейности за учебната 2013/2014 г:

  • Български народни танци
  • Английски език
  • Футбол
  • Приложни изкуства

Допълнителните педагогически услуги могат да се осъществяват от физически и/или юридически лица, регистрирани съгласно Търговския закон, или юридически лица с нестопанска цел, които имат за предмет в учредителния акт извършването на стопанска дейност при условията на чл. 3, ал. 4 и ал. 5 от Закона за юридическите лица с нестопанска
цел.       

 

Проведени бяха Информационна среща и Образователна кампания в местното училище под формата на извънкласни занятия по проект: Опазване на биологичното разнообразие и смекчаване на неблагоприятните екологични въздействия от развитието на туризма

На 15.11.2013 г. от 10.00 часа в залата на Народно читалище » Просветен лъч 1905», град Сапарева баня се проведе „Информационна среща» за запознаване на малките и средни туристически предприемачи и други заинтересовани страни с резултатите от извършените екологични проучвания -дейност 2 по проект с наименование: «Опазване на биологичното разнообразие и смекчаване на неблагоприятните екологични въздействия от развитието на туризма в Община Сапарева баня", одобрен за финансиране по Процедура № BG161PO005/10/3.0/2/20 „Дейности за опазване и възстановяване на биологичното разнообразие в Република България", приоритетна ос „Опазване и възстановяване на биологичното разнообразие" на Оперативна програма „Околна среда 2007 - 2013 г."

Годишен план за ползване на дървесина през 2014 г.

Годишен план за ползване на дървесина през 2014 г.

Докладна записка 292

Докладна записка относно изменение на Общите условия за предоставяне на ВиК услуги на потребителите от ВиК оператор "ВиК Паничище" ЕООД

Докладна записка 164

Докладна записка 164 относно изменение и допълнение на Наредбата за определяне на местните данъци, такси и цени на услуги на територията на Община сапарева баня

Покана

На 15.11.2013г. /петък/ от 10.00 часа в залата на Народно читалище» Просветен лъч 1905», град Сапарева баня, ще се проведе информационна среща в изпълнение на дейност №4 «Организиране на информационна кампания» по проект:„Опазване на биологичното разнообразие и смекчаване на неблагоприятните екологични въздействия от развитието на туризма в Община Сапарева баня".

Подписан е договор с рег.№ 13-13-53/31.10.2013 за предоставяне на БФП по ОП«Административен капацитет»2007-2013г. за проект с наименование:

На 31.10.2013 г.  кмета на община Сапарева баня инж. Сашо Иванов  подписа в договор с регистрационен номер № 13-13-53/31.10.2013 за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Административен капацитет" 2007-2013г., за одобрен проект с наименование: Община Сапарева баня - по-ефектвни общински политики чрез подпомагане качественото им разработване и прилагане", по „Добро управление", Подприоритет „Ефективна координация и партньорство при разработване и провеждане на политики", бюджетна линия BG051PO002/13/1.3-07.  Продължителността на проекта е 9 месеца. Обща стойност на проекта: 68 574,02 лева.

 

Приключи изпълнението на проект: Насърчаване на устойчивото социално развитие в община Сапарева баня чрез прилагане на мерки за енергийна ефективност в ОУ Христо Ботев

В Община Сапарева баня приключи изпълнението на проект: «Насърчаване на устойчивото социално развитие в община Сапарева баня чрез прилагане на мерки за енергийна ефективност в ОУ „Христо Ботев", гр.Сапарева баня" по договор за безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/4.1-03/2010/042. Проектът се финансира по Оперативна програма «Регионално развитие» 2007-2013г., Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG161PO001/4.1-03/2010 «Подкрепа за прилагане на мерки за енергийна ефективност в общинската образователна инфраструктура на 178 малки общини. В рамките на проекта бяха извършени следните основни строително-монтажни работи в ОУ «Христо Ботев» гр.Сапарева баня:
топлинно изолиране на стени и подмяна на дървена дограма с PVC;
топлоизолация на покрива;
повишаване на ефективността на отоплителната мрежа;
повишаване на ефективността на осветлението.

Заключителна конференция по проект за енергийна ефективност в ОУ Христо Ботев

На 30.10.2013 г. ще се проведе заключителна конференция по проект "Насърчаване на устойчиво социално развитие в община Сапарева баня чрез прилагане на мерки за енергийна ефективност в ОУ "Христо Ботев", гр. Сапарева баня"

Публичен търг чрез тайно наддаване за продажба на: Недвижим имот - ЧОС

Община Сапарева баня обявява публичен търг чрез тайно наддаване за продажба на: «Недвижим имот - ЧОС , представляващ поземлен имот с идентификатор №65365.601.249 по Кадастралната карта на град Сапарева баня, одобрена със Заповед №РД-18-15/19.02.2008г. на Изпълнителния директор на АГКК гр.София, целия с площ от 505 кв.м., гр. Сапарева баня, ул. «Света Богородица» № 22 с трайно предназначение на територията - урбанизирана, начин на трайно ползване - ниско застрояване/до 10 метра, номер по предходен план: кв. 100, парцел XІІ, при граници и съседи: имоти:№№ 65365.601.856, 65365.601.250, 65365.601.252, 65365.601.253, 65365.601.248.

Публичен търг чрез тайно наддаване за продажба на: Недвижим имот - частна общинска собственост

Община Сапарева баня обявява публичен търг чрез тайно наддаване за продажба на: «Недвижим имот - частна общинска собственост /АЧОС №180, том VІІ, рег. 1937 от 28.06.2011г./, представляващ поземлен имот с идентификатор №65365.9.15 по Кадастралната карта на град Сапарева баня, одобрена със Заповед №РД-18-15/19.02.2008г. на Изпълнителния директор на АГКК гр.София, целият с площ от 1606кв.м., местност „Джубрена" с трайно предназначение на територията: земеделска, начин на трайно ползване: «нива», при граници и съседи: имоти №№ 65365.13.221, 65365.9.14, 65365.9.13, 65365.10.57»

Стартира проект Обществени трапезарии

Това е социална услуга, насочена към онази част от населението, която не може да задоволява своите потребности за храна. На всички лица, които получават минимални доходи и пенсии и получават специални грижи, ще им бъде предоставяна храна за обяд.

Ще бъде отворен пликът с предложените цени от участниците в открита процедура с предмет: Доставка на горива за служебните автомобили на община Сапарева баня

На 09.09.2013 година (понеделник) от 11.00 часа в заседателната зала на етаж трети в Общинска Администрация - гр. Сапарева баня ще бъде ще бъде отворен Плик №3 „Предлагана цена" на участниците в открита процедура  с предмет:" Доставка на горива за служебните автомобили на община Сапарева баня" с обособени позиции: Обособена позиция 1: Доставка на безоловен бензин А -95; Обособена позиция 2: Доставка на дизелово гориво; Обособена позиция 3: Доставка на газ пропан -бутан; Обособена позиция 4: Доставка на горива за дейност „Благоустрояване и други дейности по икономиката"

Покана за пресконференция

Покана за финална пресконференция по проект "Повишаване на проводимостта на река Валявица за предотвратяване на наводнения"

Заповед № 372/ 01.08.2013 г.

На основание чл.44, ал.1,т.1 и ал.2 от ЗМСМА, чл.62 от Наредба за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии - държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти, във вр. с чл.114, ал.1 от Закона за горите /ЗГ/, Решение №6 от протокол №14/12.11.2012г. и Решение №8/от протокол №20/29.05.2013г на ОбС Сапарева баня и Протокол № 1 от 30.07.2013г. на комисия, назначена със Заповед № 366 от 30.07.2013 година на Кмета на Община Сапарева баня

публичен търг чрез тайно наддаване за продажба на: «Недвижим имот - ЧОС с площ от 12 350кв.м.

Община Сапарева баня обявява публичен търг чрез тайно наддаване за продажба на: «Недвижим имот - ЧОС , представляващ поземлен имот с идентификатор №65365.37.31 по Кадастралната карта на град Сапарева баня, одобрена със Заповед №РД-18-15/19.02.2008г. на Изпълнителния директор на АГКК гр.София, последно изменение със Заповед №КД-14-10-324/11.09.2009г. на началника на СГКК -Кюстендил, целият с площ от 12 350кв.м., местност „Джубрена" с трайно предназначение на територията -земеделска, начин на трайно ползване - нива, при граници и съседи имоти: имоти № 65365.37.29,65365.37.51,65365.37.42,65365.37.39,65365.37.22,65365.37.23,65365.37.24 /АОС №759/22.11.2012г. «

Публичен търг чрез тайно наддаване за отдаване под наем: Поземлен имот ЧОС/АОС№774-12.02.2013г./ с №003040 по КВС на село Ресилово

Община Сапарева баня обявява публичен търг чрез тайно наддаване за отдаване под наем: »Поземлен имот ЧОС/АОС№774-12.02.2013г./ с №003040 по КВС на село Ресилово, начин на трайно ползване - полска култира, площ 16дка в местността «Средна мера» в землището на село Ресилово за срок от три години».

Публичен търг с тайно наддаване за учредяване на възмездно право на строеж за изграждане на сграда за обществено обслужване

Община Сапарева баня обявява публичен търг с тайно наддаване за учредяване на възмездно право на строеж върху застроена площ от 1126кв.м. за изграждане на сграда за обществено обслужване в недвижим имот- ЧОС /АЧОС 189/13.12.2006г./, представляващ урегулиран поземлен имот, парцел I, кв.12 по плана на село Паничище, одобрен с Решение №6, взето по Протокол №29/17.10.2006 г. на Общински съвет Сапарева баня, целият с площ от 1126 кв.м., при съседи: УПИ, парцел V, кв.12 по плана на с.Паничище, УПИ, парцел ІІ, кв.12 по плана на с.Паничище, УПИ, парцел ІІІ, кв.12 по плана на с.Паничище, УПИ, парцел ІV, кв.12 по плана на с.Паничище и улица с осови точки 204-205-206-207 по плана на с.Паничище, община Сапарева баня.

Ще се проведе информационна и скринингова кампания ЗДРАВИ И РАБОТОСПОСОБНИ

На 4 Юли 2013 г. (четвъртък) от 10:00 до 16:00 часа в малкия салон на Читалище "Просветен лъч" гр. Сапарева баня ще се проведе информационна и скринингова кампания "ЗДРАВИ И РАБОТОСПОСОБНИ"
Кампанията включва информационни беседи, тестове и скринингови измервания, насочени към здравословен начин на живот с цел укрепване на костната структура и мускулите, намаляване на наднормено тегло, подобряване на физическата активност.

Заповед № РД-00-16/07.05.2013

Община Сапарева баня на основание чл.124б, ал.2 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/ обявява на всички заинтересовани лица, че е издадена Заповед № РД-00-16/07.05.2013 година на Кмета на Община Сапарева баня за допускане изготвяне на Комплексен проект за инвестиционна инициатива

Заповед № РД-00-17/21.05.2013

За допускане изготвяне на проект за Подробен устройствен план /ПУП/ - изменение на План за регулация /ПР/, одобрен с Решение №6 от Протокол №29/17.10.2006 година на заседание на Общински съвет гр.Сапарева баня, в обхват урегулиран поземлен имот, представляващ парцел ХІІІ кв.6 по регулационния план на с.Паничище, община Сапарева баня, третиращ разделянето му на два самостоятелни урегулирани поземлени имота

Община Сапарева баня на основание чл.124б, ал.2 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/ обявява на всички заинтересовани лица, че е издадена Заповед № РД-00-18/28.05.2013 година на Кмета на Община Сапарева баня за допускане изготвяне на Комплексен пр

Община Сапарева баня на основание чл.124б, ал.2 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/ обявява на всички заинтересовани лица, че е издадена Заповед № РД-00-18/28.05.2013 година на Кмета на Община Сапарева баня за допускане изготвяне на Комплексен проект за инвестиционна инициатива

Заповед № РД-00-19/28.05.2013

За допускане изготвяне на Проект за подробен устройствен план (ПУП) - изменение на действащ План за регулация /ПР/ и План за застрояване /ПЗ/ в обхват поземлени имоти с идентификатори 65365.32.210 и 65365.32.214, местност „Св. Богородица" по кадастралната карта на землището на гр.Сапарева баня

Заповед № РД-00-20/28.05.2013

За допускане изготвяне на Проект за подробен устройствен план (ПУП) - изменение на действащ План за регулация /ПР/ и План за застрояване /ПЗ/ в обхват поземлени имоти с идентификатори 65365.46.24 и 65365.46.34, местност „Средни ливади" по кадастралната карта на землището на гр.Сапарева баня

Заповядайте на информационно-разяснителна среща на тема: Пътят на успешния проект: научени уроци и реализирани добри практики за 2007-2013 г.

Срещата ще се състои на 5 юни 2013г. (сряда), от 10:00 часа в заседателната зала на ОбС гр.Сапарева баня, ет.3

Общински празници Сапарева баня - 2013

Инж.Сашо Иванов кани най-учтиво всички жители и гости на града на Общински празници „Сапарева баня - 2013",
които ще се проведат на 31.05.2013г. и 01.06.2013г.

Наредба за принудително изпълнение на заповеди за премахване на незаконни строежи или части от тях по чл.225а, ал.3 от ЗУТ

С тази наредба се уреждат условията и редът за принудително изпълнение на заповеди за премахване на незаконни строежи или части от тях по смисъла на чл.225, ал.2 от ЗУТ от четвърта до шеста категория на територията община Сапарева баня.

Изграждане на екопътека Валявица II

С Решение №243/ 21.05.2013г. на кмета на община Сапарева баня е открита процедура с предмет: "Изграждане на екопътеки с обособени позиции:
Обособена позиция № 1 „Изграждане на екопътека „Валявица II" по проект с наименование: „Екопътека Валявица ІІ", гр.Сапарева баня, община Сапарева баня, финансиран по Мярка 313 „Насърчаване на туристическите дейности" от Програма за развитие на селските райони за периода 2007 - 2013 г., съгласно подписан договор за отпускане на финансова помощ: № 10/313/00078 от 06.07.2012 г.

Обявление

Обявление до Красимира Спасова Кожухарова - Орошакова , Лилия Илиева Кожухарова, Борис Ангелов Кожухаров, Павел Борисов Кожухаров и Нина Динова Нинова

Наредба за реда и условията за отглеждане на животни на територията на населените места в Община Сапарева баня

Тази Наредба регламентира реда и условията за придобиване, притежаване, отглеждане и развъждане на животни-домашни любимци и селскостопански животни и птици на територията на населените места в община Сапарева баня, както и взаимоотношенията между общинската администрация и собствениците им.     

Заповед №188/22.04.2013

Заповед за спечелил, открития със Заповед №151/01.04.2013 г. на Кмета на Община Сапарева баня публичен търг с явно наддаване за продажбата на стояща дървесина на корен в обект №022, състоящ се от отдели 18-в, 18-г, 98-в, 100-б, 100-в и 101-д с общо стояща маса по сортиментен лист 4540 куб.м. от ЛФ за 2013г. на територията на Общинско лесничейство гр. Сапарева баня.

Информационна среща за мерките на ОС 3 от Програмата за развитие на селските райони 2007-2013

Министерство на земеделието и храните има удоволствието да Ви покани, заедно
с всички заинтересовани представители и граждани на община Сапарева баня,
за участие в Информационна среща, по мерките на ОС 3 от ОТ ПРОГРАМАТА ЗА
РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ (2007- 2013).

Министерството на физическото възпитание и спорта стартира проучване за интереса и отношението към спорта

Идеята е да бъдат обединени мненията на повече български граждани за мнението, отношението и желанието им да практикуват определен вид спорт. Това ще помогне в бъдещата работа, както за актуализиране на нормативната уредба,така и за планиране на програмите и политиките на държавната и местна власт и
организациите по отношение на спорта.

Заповед 149

Обявяват се избирателните списъци за провеждане на изборите за народни представители на 12 май 2013 г.