Общинска администрация > Административни услугиПринтирай

Списък на IBAN сметките за приходи на община Сапарева баня

Списък на IBAN сметките за приходи на  община Сапарева баня и отдел "Местни данъци и такси"

 

1. Банкова сметка за внасяне на Гаранция  за участие/ изпълнение на общестена поръчка

Банка: УНИКРЕДИТ БУЛБАНК

Банков код (BIC): UNCRBGSF

Банкова сметка (IBAN): BG78UNCR96603367430615 

 

2.  Банкова сметка за внасяне на депозит

Банка: УНИКРЕДИТ БУЛБАНК

Банков код (BIC): UNCRBGSF

Банкова сметка (IBAN): BG78UNCR96603367430615 

 

 3.Банкова сметка за закупуване на тръжни документи

 Банка: УНИКРЕДИТ БУЛБАНК

 Банков код (BIC): UNCRBGSF

 Банкова сметка (IBAN): BG 55UNCR 96608497667812, вид плащане 447000.

 

4. Други плащания

 Банка: УНИКРЕДИТ БУЛБАНК

 Банков код (BIC): UNCRBGSF

 Банкова сметка (IBAN): BG 55UNCR 96608497667812

 

Кодове за вид плащане: попълва се задължително в реквизит "вид плащане" на платежния документ според вида на прихода:

КОД:

 • 441400-Окончателен годишен/патентен/ данък
 • 442100 -Данък върху недвижимите имоти
 • 442300 -Данък върху превозните средства
 • 442400-Такса за битови отпадъци
 • 442500- Данък при придобиване на имущества по дарения и възмезден начин
 • 442800- Туристически данък
 • 444100- Приходи от наеми на имущество
 • 444200- Приходи от наеми на земя
 • 448001-Такса за технически услуги
 • 448007-Такса за административни услуги
 • 448013-Такса за притежаване на куче