Добре дошли!

Сапарева баня е един малък модел на красива България. Ръката на твореца е щедра – уникалната и дива природа на Рила планина, величието на връх Кабул и кристалните Седем рилски езера, атрактивните пешеходни маршрути, курортното селище Паничище с модерни почивни бази. Горещи минерални извори, емблемата на града – Гейзер-фонтан с температура 103 °С. Богато културно-историческо наследство – неолитното селище Кременик, античната Германея, средновековни църкви и манастири... Това е визитната картичка на община Сапарева баня. Вярвам, че позитивно мислене, съчетано със съвместна работа на местна власт, инвеститори и граждани, ще превърне града и общината ни в привлекателна туристическа дестинация. С пожелание за успехи!

Кмет на община Сапарева баня

Последни новини

По проект Община Сапарева баня въведе електронни дневници в ДГ „Света Анна“, гр. Сапарева баня.

 

     По проект  Община Сапарева баня  въведе електронни дневници в ДГ „Света Анна“, гр. Сапарева баня.

Общината е една от одобрените за финансиране по Национална програма „Информационни и комуникационни технологии (ИКТ) в системата на предучилищното и училищното образование“ 2021 на МОН.

Новата учебна година стартира с въвеждането на дигитални дневници в детската градина.

Община Сапарева баня обявява публичен търг чрез тайно наддаване за продажба

На основание: Решение №344  от Протокол №23/29.07.2021г. на Общински съвет гр.Сапарева баня, Заповед №РД-08-466/13.09.2021г.  на кмета на Община Сапарева баня и чл.86 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество

Община Сапарева Баня
ЕЛЕКТРОННИ УСЛУГИ
Влез