Добре дошли!

Сапарева баня е един малък модел на красива България. Ръката на твореца е щедра – уникалната и дива природа на Рила планина, величието на връх Кабул и кристалните Седем рилски езера, атрактивните пешеходни маршрути, курортното селище Паничище с модерни почивни бази. Горещи минерални извори, емблемата на града – Гейзер-фонтан с температура 103 °С. Богато културно-историческо наследство – неолитното селище Кременик, античната Германея, средновековни църкви и манастири... Това е визитната картичка на община Сапарева баня. Вярвам, че позитивно мислене, съчетано със съвместна работа на местна власт, инвеститори и граждани, ще превърне града и общината ни в привлекателна туристическа дестинация. С пожелание за успехи!

Кмет на община Сапарева баня

Последни новини

Община Сапарева баня набира доброволци за преброяване на безстопанствени кучета на територията на населените места на общината, преброяването ще се извърши в периода от 01.03.2023 г. до 15.03.2023 година

В изпълнение на Глава втора, Раздел I. „Преброяване на безстопанствените кучета на територията на страната” от Наредба № 4 от 1 февруари 2021 г. за прилагане на Националната програма за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на Република България и за процедурите по нейното изпълнение, механизма на финансиране и отчетност, точка 7 „Оценка на състоянието и динамика на популацията на безстопанствените кучета”

Заповед OX-69 от 25.01.2023 г. Обявяване на заявения брой места за прием на курсанти и военнослужещи във висшите военни училища през учебната 2023- 2024 г.

Обявяване на заявения брой места за прием на курсанти и военнослужещи във висшите военни училища през учебната 2023- 2024 г.

Обява на Заповед №РД-01-10-71/27.2023г. на кмета на Община Сапарева баня и чл.86 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество Община Сапарева баня обявява публичен търг чрез тайно наддаване за продажба на

На основание: Решение №614 от Протокол №40/22.12.2022г. на Общински съвет гр. Сапарева баня, Заповед №РД-01-10-71/27.2023г.  на кмета на Община Сапарева баня и чл.86 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество

Община Сапарева Баня
ЕЛЕКТРОННИ УСЛУГИ
Влез