Добре дошли!

Сапарева баня е един малък модел на красива България. Ръката на твореца е щедра – уникалната и дива природа на Рила планина, величието на връх Кабул и кристалните Седем рилски езера, атрактивните пешеходни маршрути, курортното селище Паничище с модерни почивни бази. Горещи минерални извори, емблемата на града – Гейзер-фонтан с температура 103 °С. Богато културно-историческо наследство – неолитното селище Кременик, античната Германея, средновековни църкви и манастири... Това е визитната картичка на община Сапарева баня. Вярвам, че позитивно мислене, съчетано със съвместна работа на местна власт, инвеститори и граждани, ще превърне града и общината ни в привлекателна туристическа дестинация. С пожелание за успехи!

Кмет на община Сапарева баня

Последни новини

Обява на Заповед №РД-01-10-247/23.05.2024г. на кмета на Община Сапарева баня и чл.96 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество

На основаниеРешение №107 от Протокол №8/25.04.2024г. на Общински съвет гр. Сапарева баня, Заповед №РД-01-10-247/23.05.2024г.  на кмета на Община Сапарева баня и чл.96 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество

Обява на Заповед №РД-01-10-246/23.05.2024г. на кмета на Община Сапарева баня и чл.96 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество

На основаниеРешение №9от Протокол №8/25.04.2024г. на Общински съвет гр. Сапарева баня, Заповед №РД-01-10-246/23.05.2024г.  на кмета на Община Сапарева баня и чл.96 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество

Обява на Заповед № РД-01-10-240/21.05..2024г. на кмета на община Сапарева баня се открива публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на самостоятелен обект – публична общинска собственост, при следните условия:

На основание  чл. 44,  ал.1, т. 1 и т. 7  и чл.44, ал.2 от ЗМСМА , чл. 8, ал. 4 и чл. 14, ал. 7 от ЗОбС, чл. 93, ал.2, т.1, чл.95, ал.1,  ал.2 и ал.3, чл.96 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Решение №104 от Протокол №8/25.04.2024г. на Общински съвет гр.Сапарева баня и Заповед  РД-01-10-240/21.05..2024г. на кмета на община Сапарева баня се открива публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на самостоятелен обект – публична общинска собственост, при следните условия:

Община Сапарева Баня
ЕЛЕКТРОННИ УСЛУГИ
Влез