Добре дошли!

Сапарева баня е един малък модел на красива България. Ръката на твореца е щедра – уникалната и дива природа на Рила планина, величието на връх Кабул и кристалните Седем рилски езера, атрактивните пешеходни маршрути, курортното селище Паничище с модерни почивни бази. Горещи минерални извори, емблемата на града – Гейзер-фонтан с температура 103 °С. Богато културно-историческо наследство – неолитното селище Кременик, античната Германея, средновековни църкви и манастири... Това е визитната картичка на община Сапарева баня. Вярвам, че позитивно мислене, съчетано със съвместна работа на местна власт, инвеститори и граждани, ще превърне града и общината ни в привлекателна туристическа дестинация. С пожелание за успехи!

Кмет на община Сапарева баня

Последни новини

Oбява за открит публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на част от имот – публична общинска собственост/АПОС№71/02.07.2012г./ с идент. 65365.601.118 по КК на гр. Сапарева баня, целият с площ от 15205 кв.м.- обект №2

На основание  чл.86 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Решение № 586 от Протокол №48/28.03.2019г.   на Общински съвет гр.Сапарева баня  и Заповед № РД-08-226/22.04.2019г. на кмета на община Сапарева баня се открива публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на част от имот - публична общинска собственост, намиращ се на територията на гр. Сапарева баня, община Сапарева баня, Област Кюстендил при следните условия:

 

Oбява за открит публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на част от имот – публична общинска собственост/АПОС№71/02.07.2012г./ с идентификатор 65365.601.118 по КК на гр. Сапарева баня, целият с площ от 15205 кв.м.-обект №1

 

На основание  чл.86 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Решение № 587 от Протокол №48/28.03.2019г.   на Общински съвет гр.Сапарева баня  и Заповед № РД-08-227/22.04.2019г. на кмета на община Сапарева баня се открива публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на част от имот – публична общинска собственост, намиращ се на територията на гр. Сапарева баня, община Сапарева баня, Област Кюстендил при следните условия:

 

Обява за публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на част от имот – публична общинска собственост/АПОС№71/02.07.2012г./ с идентификатор 65365.601.118 по КК на гр. Сапарева баня, целият с площ от 15205 кв.м.-обект №3

На основание  чл.86 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Решение № 588 от Протокол №48/28.03.2019г.   на Общински съвет гр.Сапарева баня  и Заповед № РД-08-228/22.04.2019г. на кмета на община Сапарева баня се открива публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на част от имот - публична общинска собственост, намиращ се на територията на гр. Сапарева баня, община Сапарева баня, Област Кюстендил при следните условия:

Община Сапарева Баня
ЕЛЕКТРОННИ УСЛУГИ
Влез