Добре дошли!

Сапарева баня е един малък модел на красива България. Ръката на твореца е щедра – уникалната и дива природа на Рила планина, величието на връх Кабул и кристалните Седем рилски езера, атрактивните пешеходни маршрути, курортното селище Паничище с модерни почивни бази. Горещи минерални извори, емблемата на града – Гейзер-фонтан с температура 103 °С. Богато културно-историческо наследство – неолитното селище Кременик, античната Германея, средновековни църкви и манастири... Това е визитната картичка на община Сапарева баня. Вярвам, че позитивно мислене, съчетано със съвместна работа на местна власт, инвеститори и граждани, ще превърне града и общината ни в привлекателна туристическа дестинация. С пожелание за успехи!

Кмет на община Сапарева баня

Последни новини

Обява за публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на:Части от имот – ПОС/АПОС №71/02.07.2012г./, с идент.65365.601.118 с площ от 15205 кв.м., представляващи обект № 1 с площ 70 кв.м., обект №2 с площ 70 кв.м. и №3 с площ 70 кв.м.

 На основание  чл.86 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Решение № 346 от Протокол №27/07.09.2017г.   на Общински съвет гр.Сапарева баня  и Заповед РД-08-459/17.10.2017г. на кмета на община Сапарева баня се открива публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на части от имот – публична общинска собственост, намиращи се на територията на гр. Сапарева баня, община Сапарева баня, Област Кюстендил при следните условия:

 

 

Деца от училището и детската градина в Сапарева баня гостуваха в градската библиотека по повод Националната седмица на четенето

       По повод Националната седмица на четенето гости на градската библиотека в Сапарева баня бяха деца от детска градина "Св. Анна" и учениците от СУ "Христо Ботев". Националната кампанията се организира от Министерство на образованието и науката с цел повишаване на мотивацията на децата и учениците да четат художествена и научна литература. Тя преминава с различни по вид инициативи на територията на цялата страна - маратон на четенето, приказни герои, състезания, ден на книгата, подаряване и размяна на книги.

 

 

 

Обява за публичен търг чрез тайно наддаване за продажба на: «Недвижим имот – ЧОС /АЧОС №123/22.11.2006г. и АЧОС №936/16.01.2014г./, представляващ незастроен УПИ /парцел/ VI, кв.6 по плана на с. Паничище

Община Сапарева баня обявява публичен търг чрез тайно наддаване за продажба на:  «Недвижим имот - частна общинска собственост /АЧОС №123/22.11.2006г. и АЧОС №936/16.01.2014г./, представляващ незастроен урегулиран поземлен имот/парцел/ VI, кв.6 по плана на с. Паничище, общ. Сапарева баня, одобрен с решение №6 от Протокол №29/17.10.2006г. на ОбС гр. Сапарева баня с площ:321кв.м.»

 

      

Община Сапарева Баня
ЕЛЕКТРОННИ УСЛУГИ
Влез