Добре дошли!

Сапарева баня е един малък модел на красива България. Ръката на твореца е щедра – уникалната и дива природа на Рила планина, величието на връх Кабул и кристалните Седем рилски езера, атрактивните пешеходни маршрути, курортното селище Паничище с модерни почивни бази. Горещи минерални извори, емблемата на града – Гейзер-фонтан с температура 103 °С. Богато културно-историческо наследство – неолитното селище Кременик, античната Германея, средновековни църкви и манастири... Това е визитната картичка на община Сапарева баня. Вярвам, че позитивно мислене, съчетано със съвместна работа на местна власт, инвеститори и граждани, ще превърне града и общината ни в привлекателна туристическа дестинация. С пожелание за успехи!

Кмет на община Сапарева баня

Последни новини

Заповед №РД-08-19/ 11.01. 2017г. на кмета на община Сапарева баня

На основание чл.44, ал.1, т.1 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация /ЗМСМА/ и Заповед №РД-22-02/09.01.2017 година на Областен управител на област Кюстендил,  във връзка  с констатирани  огнища  на високопатогенна Инфлуенца по птиците и опасността заболяването да проникне на територията на област Кюстендил и Решение на Областната епизоотична комисия от 06.01.2017 година за налагане мерки за недопускане проникването и разпространението на Инфлуенца по птиците на територията на община Сапарева баня 

Клип рекламира Сапарева баня като отлична туристическа дестинация

       Рекламно видео ще популяризира община Сапарева баня на национални и международни форуми като отлична туристическа дестинация. Сапарева баня е една от българските ЕДЕН дестинации, която ще бъде рекламирана със свой клип. Проектът е на Министерство на финансите, а клиповете са изработени с европейско финансиране по проект „Комуникационна кампания за популяризиране на дестинациите ЕДЕН в България - второ издание". EDEN e акроним на European Destinations of ExcelleNce (най-добри европейски дестинации) и представлява инициатива, която популяризира моделите на устойчиво развитие на туризма на територията на целия Европейски съюз.

Проведе се безплатен очен скрининг за децата в Сапарева баня

   Учениците от СУ "Христо Ботев" в Сапарева баня имаха възможност да се възползват от безплатния очен скрининг, организиран от Българския съюз на оптометристите. Безплатната кампания се проведе със съдействието на Община Сапарева баня.

       Кампанията за профилактика на детското зрение даде възможност на близо 300 деца и младежи от Сапарева баня, на възраст между 6 и 18 години, да преминат очен скрининг. Целта бе да се идентифицират максимален брой деца с потенциални зрителни проблеми и те навреме да бъдат насочени за преглед при офталмолог. Прегледите извършиха десет специалисти от страната и чужбина.

 

 

Община Сапарева Баня
ЕЛЕКТРОННИ УСЛУГИ
Влез