Добре дошли!

Сапарева баня е един малък модел на красива България. Ръката на твореца е щедра – уникалната и дива природа на Рила планина, величието на връх Кабул и кристалните Седем рилски езера, атрактивните пешеходни маршрути, курортното селище Паничище с модерни почивни бази. Горещи минерални извори, емблемата на града – Гейзер-фонтан с температура 103 °С. Богато културно-историческо наследство – неолитното селище Кременик, античната Германея, средновековни църкви и манастири... Това е визитната картичка на община Сапарева баня. Вярвам, че позитивно мислене, съчетано със съвместна работа на местна власт, инвеститори и граждани, ще превърне града и общината ни в привлекателна туристическа дестинация. С пожелание за успехи!

Кмет на община Сапарева баня

Последни новини

Обявление за набиране на потребители за ползване на социалната услуга „Безплатен топъл обяд в Община Сапарева баня”, финансирана по процедура за директно предоставяне на БФП BG05FMOP001-3.002 „Осигуряване на топъл обяд - 2016”

      Община Сапарева баня изпълнява проект, който се финансира от Фонд за европейско подпомагане на най- нуждаещите се лица по Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане, процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05FMOP001-3.002 „Осигуряване на топъл обяд - 2016” .

Съобщения до заинтересованите лица,на които са издадени актове за публично общинско вземане за данък недвижими имоти и такса битови отпадъци

На основание чл.32 ал.4 от ДОПК Община Сапарева баня - отдел МДиТ съобщава на:

Димитър Георгиев Вучелийски с адрес: гр.София, р-н Лозенец, бул.Бунтовник  № 7, ет.4, ап.1, че има издаден Акт за публично общинско вземане за данък недвижими имоти и такса битови отпадъци № 1073 -1 /12.07.2016 г. 
Преписката се намира в Община Сапарева баня, ул."Германея" № 1, ет.1, отдел„МДиТ" и може да се получат горепосочените актове.
Актовете могат да се обжавалват от лицето в 14 - дневен срок от съобщаването им на официалната Интернет страницата на Община Сапарева баня, по реда на ДОПК.

 

Заповед №РД-08-357/11.08.2016г. на кмета на община Сапарева баня относно провеждане на публично обсъждане на проект на План за финансово оздравяване на община Сапарева баня

Съгласно разпоредбите на Заповед №РД-08-133/06.04.2016г. на кмета на община Сапарева баня ще бъде проведено публично обсъждане на проект на План за финансово оздравяване на община Сапарева баня на 29.08.2016г. от 17:00 часа  в заседателната зала на общинска администрация Сапарева баня.

Община Сапарева Баня
ЕЛЕКТРОННИ УСЛУГИ
Влез