Добре дошли!

Сапарева баня е един малък модел на красива България. Ръката на твореца е щедра – уникалната и дива природа на Рила планина, величието на връх Кабул и кристалните Седем рилски езера, атрактивните пешеходни маршрути, курортното селище Паничище с модерни почивни бази. Горещи минерални извори, емблемата на града – Гейзер-фонтан с температура 103 °С. Богато културно-историческо наследство – неолитното селище Кременик, античната Германея, средновековни църкви и манастири... Това е визитната картичка на община Сапарева баня. Вярвам, че позитивно мислене, съчетано със съвместна работа на местна власт, инвеститори и граждани, ще превърне града и общината ни в привлекателна туристическа дестинация. С пожелание за успехи!

Кмет на община Сапарева баня

Последни новини

Община Сапарева баня отбеляза годишнината от рождението на Левски

На 18 юли Община Сапарева баня отбеляза 180-годишнината от рождението на Васил Левски. Венец и цветя пред бюст-паметника на Апостола в курортната община бяха поднесени от представители на администрацията и граждани.

 

Присъстващите на тържественото отбелязване сведоха глави в знак на признателност към живота и делото на Дякона. 

Съобщения до заинтересованите лица,на които са издадени актове за публично общинско вземане за данък недвижими имоти и такса битови отпадъци

 На основание чл.32 ал.4 от ДОПК Община Сапарева баня - отдел МДиТ съобщава на:

Милена Георгиева Гиздова с адрес: с.Крупник, обл. Благоевград,  че има издаден Акт за публично общинско вземане за данък недвижими имоти и такса битови отпадъци № 1389-1 /14.11.2016 г. 
Преписката се намира в Община Сапарева баня, ул."Германея" № 1, ет.1, отдел„МДиТ" и може да се получат горепосочените актове.
Актовете могат да се обжалват от лицето в 14 - дневен срок от съобщаването им на официалната Интернет страницата на Община Сапарева баня, по реда на ДОПК.

ПОКАНА ЗА ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА ОТЧЕТА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА САПАРЕВА БАНЯ ЗА 2016г.

   На основание чл. 140, ал. 4 от Закона за публичните финанси и  Наредбата за условията и реда за съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Сапарева баня, организирам публично обсъждане на отчета за изпълнението на бюджета на Община Сапарева баня за 2016 г. от местната общност.

    Публичното обсъждане ще се проведе на 24.07.2017 г. (понеделник) от 12.00 часа, в заседателната зала на община Сапарева баня.

     Отправям покана към жителите на общината, неправителствените организации, представителите на бизнеса, на средствата за масово осведомяване и цялата общественост за участие.

     Материалите по отчета са на разположение на заинтересованите всеки работен ден, в сградата на общинска администрация, стаята на председателя на Общински съвет, публикувани са и на сайта на община Сапарева баня.

  Мнения, препоръки и становища по темата на обсъждането могат да се изпращат на следната електронна поща: sap_oba@abv.bg, както и в деловодството на общината.

 

 

Община Сапарева Баня
ЕЛЕКТРОННИ УСЛУГИ
Влез