Добре дошли!

Сапарева баня е един малък модел на красива България. Ръката на твореца е щедра – уникалната и дива природа на Рила планина, величието на връх Кабул и кристалните Седем рилски езера, атрактивните пешеходни маршрути, курортното селище Паничище с модерни почивни бази. Горещи минерални извори, емблемата на града – Гейзер-фонтан с температура 103 °С. Богато културно-историческо наследство – неолитното селище Кременик, античната Германея, средновековни църкви и манастири... Това е визитната картичка на община Сапарева баня. Вярвам, че позитивно мислене, съчетано със съвместна работа на местна власт, инвеститори и граждани, ще превърне града и общината ни в привлекателна туристическа дестинация. С пожелание за успехи!

Кмет на община Сапарева баня

Последни новини

Кметът на община Сапарева баня и директорката на ДГ "Св. Анна" посрещнаха малчуганите за новата година с тържестен водосвет в обновената централна сграда на детското заведение

На 04 Януари беше извършен водосвет за здраве и благоденствие, с което беше открита  централната база на ДГ "Св. Анна, гр. Сапарева баня, след извършване на основен ремонт. Сградата беше обновена по проект "Ремонт и модернизация на ДГ "Св. Анна", гр. Сапарева баня, включително базите в с. Ресилово и с.Овчарци. Проектът е финансиран по Програма за развитие на селските райони за периода 2014 -2020, съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, подмярка 7.2 "Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването  на всички видове малка по мащаби инфраструктура" от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата  в селските райони" .

Община Сапарева Баня
ЕЛЕКТРОННИ УСЛУГИ
Влез