Добре дошли!

Сапарева баня е един малък модел на красива България. Ръката на твореца е щедра – уникалната и дива природа на Рила планина, величието на връх Кабул и кристалните Седем рилски езера, атрактивните пешеходни маршрути, курортното селище Паничище с модерни почивни бази. Горещи минерални извори, емблемата на града – Гейзер-фонтан с температура 103 °С. Богато културно-историческо наследство – неолитното селище Кременик, античната Германея, средновековни църкви и манастири... Това е визитната картичка на община Сапарева баня. Вярвам, че позитивно мислене, съчетано със съвместна работа на местна власт, инвеститори и граждани, ще превърне града и общината ни в привлекателна туристическа дестинация. С пожелание за успехи!

Кмет на община Сапарева баня

Последни новини

Община Сапарева баня за пореден път ще бъде домакин на Петото издание на Международен фолклорен фестивал „Сапарева баня -2019"

 Уважаеми любители на българския  песенен и танцов фолклор ,

 

От името на  Общинска администрация Сапарева баня, ТВ Родина и читалищното ръководство към  Народно читалище „От извора - 2013"- град Сапарева баня, имаме удоволствието да Ви поканим  да проявите отново своя талант на V-я Международен фолклорен фестивал „Сапарева баня - 2019" под наслов „Мома пее, гора се люлее".

Фестивалът е с конкурсен характер и се провежда в края на месец Май в рамките на майските празници на община Сапарева баня. Тази година фестивала ще се проведе в рамките на 31 май, 1 и  2 юни 2019г. в град Сапарева баня при амфитеатър „Гейзера".

Възрастови ограничения за участие  във фестивала няма. Възрастта е от значение само в конкурсната програма и при оценяването.
 
Организационният комитет си запазва правото да фотографира, филмира, записва и излъчва в ефира на местни и национални медии  изпълненията на участниците с цел създаване на архив и реклама на фестивала, без да плаща права и обезщетения.  

 Срокът  за подаване на заявки за участие във фестивала е  до 20 май 2019г. /петък/.  Можете да заявите Вашето участие във фестивала като свалите бланката на заявката за  фестивала  от официалния  сайт на община Сапарева баня, находяща се  на адрес: www.saparevabanya.bg, раздел „Предстоящи събития"  и я изпратите  по  електронната поща на един от следните имейл адреси:  iordanova_j@mail.bgchitalishte_otizvora_2013@abv.bg или да заявите Вашето участие на eдин от следните телефони за връзка: 0899404222  - лице за контакт: Иван Наумов - секретар на НЧ  „От извора-2013", град Сапарева баня и/или на тел. за връзка: 0896847654 - Юлия Йорданова.


Моля за всеки състав или индивидуален изпълнител изпратете отделна заявка!

ОЧАКВАМЕ ВИ!!!

 

 

Община Сапарева баня и НЧ"от извора-2013" Ви канят на празничен пролетен концерт на 22.03.2019г. от 17:30 часа в големия салон на НЧ "Просветен лъч - 1905"

Народно читалище "От извора-2013" и община Сапарева баня, имат удоволствието да Ви поканят на празничен пролетен концерт  на 22.03.2019г. /петък/ от 17:30 часа в големия салон на НЧ "Просветен лъч - 1905". За този празник изящен ще Ви трябват  истински сетива, поканен е всеки с красива   и нежна душа!!! Ще имате удоволствието да присъствате на премиерата  на постановката "Кой ще каже какво е любов?", представена от самодеен театрален състав "Горещи страсти"! Заповядайте да се позабавляваме заедно!   От организаторите

 

 

Обява за открит публичен търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен в обект №061, подотдел 167 „з" на територията на общ. лесничейство

На основание чл.44, aл.1, т.1 и т.7, aл.2 от ЗМСМА; чл. 112, ал.1, т. 1 от ЗГ; чл.55, ал.2 и ал. 3 във вр. с чл.50, т.4 от Наредба за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии - държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти;   Решение № 450 от Протокол № 38/27.06.2018 г. и Решение № 551 от Протокол №45/31.01.2019 г. на Общински съвет гр. Сапарева баня и  и Заповед № РД-08-123/13.03.2019 год. на Кмета на Община Сапарева баня се организира  публичен  търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен в обект  № 061 състоящ се от подотдел  167 „з" на територията на Общинско лесничейство гр.Сапарева баня. 

Община Сапарева Баня
ЕЛЕКТРОННИ УСЛУГИ
Влез