Добре дошли!

Сапарева баня е един малък модел на красива България. Ръката на твореца е щедра – уникалната и дива природа на Рила планина, величието на връх Кабул и кристалните Седем рилски езера, атрактивните пешеходни маршрути, курортното селище Паничище с модерни почивни бази. Горещи минерални извори, емблемата на града – Гейзер-фонтан с температура 103 °С. Богато културно-историческо наследство – неолитното селище Кременик, античната Германея, средновековни църкви и манастири... Това е визитната картичка на община Сапарева баня. Вярвам, че позитивно мислене, съчетано със съвместна работа на местна власт, инвеститори и граждани, ще превърне града и общината ни в привлекателна туристическа дестинация. С пожелание за успехи!

Кмет на община Сапарева баня

Последни новини

Община Сапарева баня е номинирана в 6 категории в Третите годишни награди в туризма 2018г. на Министерство на туризма

И тази година община Сапарева баня е  номинирана  в шест категории на  Третите Годишни награди в туризма, връчвани от Министерството на туризма.Можете да подкрепите Сапарева баня в конкурса на Министерството на туризма на следния  линк след като изберете съответната категория:

1. Туристическа атракция/ обект - Комплекс от водни съоръжения

2. Туристическо събитие - Събор на бялото братство

3. Туристическа дестинация

4. Община на 2018 г. за планински туризъм

5. Община на 2018 г. за балнео и СПА туризъм

6. Община на 2018 г. за културно- исторически туризъм

 

Победителите зависят от броя  получени гласове, считано до 05.12.2018г. включително до 00:00 часа. Благодарим Ви за подкрепата!

 

 

Кметът на община Сапарева баня днес официално даде старт на строително –монтажните работи на градски парк ”Николай Хайтов” и изграждане на резервоар за минерална вода с обем 1000м3

С шампанско и много положителни емоции днес се проведе официалната церемония „първа копка"  по Договор за БФП № РД-02-29-362/14.12.2017г., сключен между МРРБ- Управляващ орган на  на Програма Interreg IPA CBC BG-SR и община Сапарева баня-Бенефициент, съгласно  който ще бъде финансирана реконструкцията на градски парк 'Николай Хайтов", която включва изграждане на спортно съоръжение/ футболно игрище/;съоръжение за достъп за хора с увреждания;санитарен възел за посетители, детски площадки, тематично свързани с   планинския туризъм и други спортове. Реконструкцията на парковото пространство включва още и озеленяване на парка с подходящи дървесни   видове и поставяне на нови информационни табели за популяризиране на парка, както и конструиране на  осветление на футболното игрище, тоалетна и увеселителните съоръжения.Продължителността на проекта е 22 месеца, а партньор на Бенефициента - община Сапарева баня  от сръбска страна е община Сокобаня,окръг Зайчар. 

Официална церемония „Първа копка” по Договор за БФП № РД-02-29-362/14.12.2017г., сключен между УО на Програма Interreg IPA CBC BG-SR и община Сапарева баня

УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ,


Oбщина Сапарева баня в качеството си на водещ партньор по проект с наименование: „Балнеологичният туризъм-пътят към здравето", финансиран по Програма INTERREG-IPA CBC България-Сърбия, бюджетна линия 2014ТC16I5CB007 -2015-1, приоритетна ос 1. Устойчив туризъм, съгласно сключен Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № РД-02-29-362/14.12.2017г. има удоволствието да Ви покани на официална церемония „Първа копка" на обект градски парк „Николай Хайтов", която ще се проведе на 05.11.2018г. (понеделник ) от 13:00 часа в парка, находящ се на ул. „Германея " №45 (срещу градската баня ) в град Сапарева баня.Партньор по проекта е община Сокобаня, а неговата продължителност е 22 месеца.

На организираната от Община Сапарева баня- бенефициент по проекта официална церемония за ефективния старт на проекта „Първа копка" ще се даде началото на изпълнението на строително-монтажните работи на обект: Градски парк „Николай Хайтов", съгласно сключен договор №59 от 23.10.2018г. между община Сапарева баня и „Растер-Юг" ООД след проведена процедура по ПРАГ с предмет: „Реконструкция и рехабилитация на парк Николай Хайтов и изграждане на увеселителни съоръжения в урегулирана земя I - за парк, имот №92 по кадастралния план на Сапарева баня „. 

 

С уважение,

Калин Гелев

Кмет на община Сапарева баня

 

Тази публикация е направена с подкрепата на Европейския съюз, чрез Програмата за трансгранично сътрудничество Interreg-ИПП България-Сърбия 2014-2020, CCI No 2014TC16I5CB007. Съдържанието на уебсайта е отговорност единствено на Община Сапарева баня и по никакъв начин не трябва да се възприема като израз на становището на Европейския съюз или на Управляващия орган на Програмата.

 

 

 

Община Сапарева Баня
ЕЛЕКТРОННИ УСЛУГИ
Влез