Добре дошли!

Сапарева баня е един малък модел на красива България. Ръката на твореца е щедра – уникалната и дива природа на Рила планина, величието на връх Кабул и кристалните Седем рилски езера, атрактивните пешеходни маршрути, курортното селище Паничище с модерни почивни бази. Горещи минерални извори, емблемата на града – Гейзер-фонтан с температура 103 °С. Богато културно-историческо наследство – неолитното селище Кременик, античната Германея, средновековни църкви и манастири... Това е визитната картичка на община Сапарева баня. Вярвам, че позитивно мислене, съчетано със съвместна работа на местна власт, инвеститори и граждани, ще превърне града и общината ни в привлекателна туристическа дестинация. С пожелание за успехи!

Кмет на община Сапарева баня

Последни новини

Oбява за смяна на мястото на провеждане на търг за Обект 49 в 10.00 часа на 25.04.2018г. в новото крило залата на техническа служба /етаж №3/ на Община Сапарева баня

 

      На основание чл.44, .1, т.1 и т.7, .2 от ЗМСМА; чл. 112, ал.1, т. 1 от ЗГ; чл.55, ал.2 и ал. 3 във вр. с чл.50, т.4 от Наредба за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии - държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти;   Решение № 195 от Протокол № 16/30.11.2016 г. и Решение № 405 от Протокол №33/28.02.2018 г. на Общински съвет гр. Сапарева баня и  и Заповед № РД-08-125/30,03,2018год. на Кмета на Община Сапарева баня се организира  публичен  търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен в обект  № 049 състоящ се ототдел  119-г на територията на Общинско лесничейство гр.Сапарева баня.

 

Сапарева баня се рекламира на Международния туристически форум „Културен туризъм”

Община Сапарева баня отново презентира своя туристически потенциал и възможности за балнео и СПА, планински и културен туризъм по време на Международното изложение „Културен туризъм". Това е 15-то издание на изложението, което за това време се е утвърдило като един от най-динамично развиващите се форуми на Балканите. То е създадено като специализирано изложение за промоция на културния туризъм и платформа за обмен на опит между дестинации от България и чужбина.

 

 

 

 

 

Сапарева баня отбеляза тържествено 142-годишнина от Априлското въстание

 В община Сапарева баня бе отбелязано тържествено навършването на 142 години от Априлското въстание. В програмата с патриотични песни и стихове се представиха ученици от 6 „а" клас на местното СУ „Христо Ботев". Присъстващите на церемонията сведоха глави и запазиха минута мълчание в знак на почит към паметта и делото на всички знайни и незнайни герои, дали живота си за свободата на България,

Тържественото отбелязване уважиха десетки малки и големи ученици от сапаревобанското школо, както и техните учители. Граждани и представители на институции също присъстваха на отбелязването.

 Венци и цветя бяха поднесени от кмета на общината Калин Гелев, зам.-кмета Славчо Коларски, председателя на Общински съвет Иван Куйов и зам.-председателя на колективния орган - Никола Фарфаров.

 

 

 

 

 

Община Сапарева Баня
ЕЛЕКТРОННИ УСЛУГИ
Влез