Технически услуги > ОбявленияПринтирай

Становище на кмета на община Сапарева баня, касаещо проект на заповед на МОСВ за обяваване на защитена зона BG0002129 "Рила буфер" за опазване на дивите птици

Становището е достъпно в прикачения файл.