Профил на купувачаПринтирай

Публична покана с предмет: “Снегочистене на общинска пътна и улична мрежа за експлоатационен сезон 2014/2015 година на територията на община Сапарева баня ”

На портала на Агенцията за обществени поръчки е публикувана публична покана по реда на Глава осма "a" на Закона за обществените поръчки за възлагане на обществена поръчка чрез публична покана за услуга с предмет:"Снегочистене на общинска пътна и улична мрежа за експлоатационен сезон 2014/2015 година на територията на община Сапарева баня ".

 

Публична покана в АОП

 

Сключен договор №57/11.11.2014г.с "БЕ ЕВ СТРОЙ" ЕООД