Общинска администрация > Административни услугиПринтирай

Административно обслужване

Звена за административно обслужване - 3 броя гишета , находящи се на първия етаж в сградата на общинска администрация гр. Сапарева баня. Звеното приема заявления за прдоставяне на достъп до обществена информация.

Онлайн услуги

Проект "Администрация в услуга" и качване на електронни форми:

Бланки

Заявление до кмета на общината

Харта на клиента

Харта на клиента

Списък на IBAN сметките за приходи на община Сапарева баня

Списък на IBAN сметките за приходи на  община Сапарева баня и отдел "Местни данъци и такси"

Плащане на данъци към община Сапарева баня чрез електронните платформи на ИПЕЙ и ИЗИПЕЙ

Тук можете да осъществите Вашите първоначални регситрации в електронните платформи на ИПЕЙ и ИЗИПЕЙ, за да заплащате Вашите данъчни задължения онлайн.