Общинска администрация > Нормативни актовеПринтирай

Докладна записка за приемане на нов правилник за организацията и дейността на „Общинско горско предприятие-Сапарева баня

МОТИВИ ЗА ПРИЕМАНЕ НА НОВ ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА „ОБЩИНСКО ГОРСКО ПРЕДПРИЯТИЕ САПАРЕВА БАНЯ”:

Наредба за рекламната дейност на територията на община Сапарева баня

Наредбата е достъпна в прикачения файл.

Наредба за пожарната безопасност на територията на Община Сапарева баня

Наредбата е  oтменена с Решение №77/18.03.2020г. на Административен съд-Кюстендил.

Правилник за реда и начина на отпускане на еднократна помощ

Правилника е достъпен в прикачения файл.

Наредба за организация на движението на територията на община Сапарева баня

Наредбата е достъпна в прикачения файл.

Наредба за управление на общинските пътища на община Сапарева баня

Наредбата е достъпна в прикачения файл.

Наредба за определяне размера на местните данъци на територията на Община Сапарева баня, приета с Решение №233 от Протокол №16/30.12.2020г.

Наредбата е отменена с Решение № 249 от Протокол №/28.01.2021г на Обс Сапарева баня.