Общинска администрация > Нормативни актовеПринтирай

Етичен кодекс

Настоящият кодекс определя етичните правила на поведение на служителите в общинската администрация назначени по трудово или служебно правоотношение и има за цел да укрепи общественото доверие в морала и професионализма на служителите, както и да повиши престижа на общинското управление.

Докладна записка за приемане на нов правилник за организацията и дейността на „Общинско горско предприятие-Сапарева баня

МОТИВИ ЗА ПРИЕМАНЕ НА НОВ ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА „ОБЩИНСКО ГОРСКО ПРЕДПРИЯТИЕ САПАРЕВА БАНЯ”:

Наредба за рекламната дейност на територията на Община Сапарева баня

Наредбата е достъпна в прикачените файлове.

Наредба за организацията на единната система за туристическа информация

Наредбата е достъпна в прикачения файл.

Наредба за рекламната дейност на територията на община Сапарева баня

Наредбата е достъпна в прикачения файл.

Наредба за пожарната безопасност на територията на Община Сапарева баня

Наредбата е достъпна в прикачения файл.

Правилник за реда и начина на отпускане на еднократна помощ

Правилника е достъпен в прикачения файл.

Наредба за организация на движението на територията на община Сапарева баня

Наредбата е достъпна в прикачения файл.

Наредба за управление на общинските пътища на община Сапарева баня

Наредбата е достъпна в прикачения файл.