Профил на купувачаПринтирай

ПРОТОКОЛ №1/11.07.2014г. от проведена публична покана с предмет: „Доставка и монтаж на един билборд по проект № 10/321/01442"

     Одобреният от кмета на община Сапарева баня Протокол №1 на комисията, назначена със Заповед №379/11.07.2014г. на кмета на общината за разглеждане на постъпилите оферти за обществена поръчка проведена по реда на глава 8А от ЗОП с предмет:„Доставка и монтаж на един билборд за осигуряване на публичност и информираност при реализиране от община Сапарева баня по проект № 10/321/01442 ,,Път IV - 62084  Сапарева баня - Паничище в участъка от км. 3+569.38 до км. 9+147.20" мярка 321 от Програмата за развитие на селските райони 2007-2013 г." е достъпен в прикачения файл.