Профил на купувачаПринтирай

Обществена поръчка за снегочистене на Общинската пътна мрежа и третокласен път ІІІ - 6204 в частта му, преминаваща през населеното място на гр. Сапарева баня

Обществена поръчка с предмет: "Снегочистене на Общинската пътна мрежа и третокласен път ІІІ - 6204 в частта му, преминаваща през населеното място на гр. Сапарева баня за експлоатационния сезон 2013/2014 година на територията на община Сапарева баня ". Услугата се извършва през зимен сезон съгласно Описанието предмета на поръчката, дадено от

Възложителя, което включва следните маршрути, свързани с изпълнението на услугата:

1.Път номер KNL 1191- с наименование на маршрута /ІІІ-6204/ гр.Сапарева баня - Паничище - х. Пионерска;

2. Път номер KNL 3190 - с наименование на маршрута /ІІ- 62, Дупница - Клисура/ Сапарева баня /ІІІ - 6204/;

3. Вътрешна улична мрежа с. Паничище и паркинги с улици и паркинги, описани в техническа спецификация - Приложение 6.

4. Третокласен път ІІІ - 6204 в частта му, преминаваща през населеното място на гр. Сапарева баня;

5. Улична мрежа гр. Сапарева баня с улици, описани в техническа спецификация - Приложение 2;

6. Път номер KNL 3192 - с наименование на маршрута /ІІ- 62, Дупница - Клисура/ Сапарева баня - с. Сапарево /ІІІ - 6204/;

7. Улична мрежа с. Сапарево с улици, описани в техническа спецификация - Приложение 5.;

8. Улична мрежа с. Овчарци с улици, описани в техническа спецификация - Приложение 4.;

9. Път номер KNL 3194- с наименование на маршрута /ІІІ-6204/ Овчарци - м. Овчарченски водопад;

10. Улична мрежа с. Ресилово с улици, описани в техническа спецификация - Приложение 3.;

11. Път номер KNL 3193 - с наименование на маршрута /ІІІ-6204, Ресилово - Овчарци/ - Ресиловски манастир.

 

Покана

 

Необходимата документация е достъпна в прикачените файлове