Профил на купувачаПринтирай

Публична покана с предмет: Извършване на услуга, включваща упражняване на строителен надзор по време на строителство до издаване на разрешение за ползване, за обект с наименование: Изграждане на екопътеки

На портала на Агенцията за обществени поръчки е публикувана Публична покана по реда на Глава осма "a" на Закона за обществените поръчки за възлагане на обществена поръчка чрез публична покана с предмет: „Извършване на услуга, включваща упражняване на строителен надзор по време на строителство съгласно чл.168 от Закона за устройство на територията до издаване на разрешение за ползване, за обект с наименование: „Изграждане на екопътеки с обособени позиции:
Обособена позиция № 1 „Изграждане на екопътека „Валявица II" по проект с наименование: „Екопътека Валявица ІІ", гр.Сапарева баня, община Сапарева баня, финансиран по Мярка 313 „Насърчаване на туристическите дейности" от ПРСР за периода 2007 - 2013 г.
Обособена позиция № 2 „Изграждане на екопътека „По стъпките на светците" по проект с наименование: Екопътека: „По стъпките на светците" - храм „Успение на Пресвета Богородица" - параклис „Св. Архангел Михаил" - параклис „Св. Троица", с. Сапарево, Община Сапарева баня", финансиран по Мярка 313 „Насърчаване на туристическите дейности" от ПРСР за периода 2007 - 2013 г.

Покана


*Необходимата документация е достъпна в прикачените файлове