Профил на купувачаПринтирай

Публична покана с предмет: Консултантска услуга за изготвяне на заявления за подпамагане по ПРСР 2007- 2013

На портала на Агенцията за обществени поръчки е публикувана Публична покана по реда на Глава осма "a" на Закона за обществените поръчки за възлагане на обществена поръчка чрез публична покана с предмет: «Консултантска услуга за изготвяне на заявления за подпамагане по ПРСР «2007- 2013», по проекти, организирани чрез следните обособени позиции:
Обособена позиция № 1- Проект с наименование: "Рехабилитация на Път ІV - 62084 Сапарева баня - Паничище в участък от км. 3+569.38 до км. 9+147.20;
Обособена позиция № 2 - Проект с наименование: "Реконструкция и допълващо застрояване на спортен комплекс в УПИ І, кв. 99А по плана на гр. Сапарева баня и помощен спортен терен в УПИ - І , кв. 92 по плана на гр. Сапарева баня";
Обособена позиция № 3 - Проект с наименование: "Изграждане на водопровод и канализация на с. Паничище", община Сапарева баня;
Обособена позиция № 4 -Проект с наименование: "Изграждане на водопровод" Висока зона" Сапарева баня";
Обособена позиция № 5 - Проект с наименование: Реконструкция и основен ремонт на на улици в с. Сапарево, с. Овчарци, с. Ресилово", община Сапарева баня;
Обособена позиция № 6 - Проект с наименование: Реконструкция и основен ремонт на на улици в гр. Сапарева баня", община Сапарева баня;
Обособена позиция № 7 - Проект с наименование: "Изграждане на сграда за експониране на археологическото и етнографското наследство в УПИ, парцел ІІІ - за училище, кв. 125 по плана на гр. Сапарева баня", община Сапарева баня;
Обособена позиция № 8 - Проект с наименование: "Изграждане на екопътека с.Овчарци - Ресиловски манастир "Успение Богородично", с. Ресилово" община Сапарева баня;
Обособена позиция № 9 - Проект с наименование: "Изграждане на екопътека с.Овчарци до параклис „Успение Пресвета Богородица", с. Овчарци", община Сапарева баня;
Обособена позиция № 10 - Проект с наименование: "Изграждане на екопътека от храм „Успение Богородично" гр.Сапарева баня до параклис „Успение Пресвета Богородица" с.Овчарци », община Сапарева баня»

Покана

*Необходимата документация е достъпна в прикачените файлове