Профил на купувачаПринтирай

Ще бъде ще бъде отворен Плик №3 - Предлагана цена на участниците в открита процедура с предмет: Изграждане на екопътека Валявица II

На 08.08.2013 година (четвъртък) от 11:00 часа в заседателната зала на етаж трети в Общинска Администрация - гр. Сапарева баня ще бъде ще бъде отворен Плик №3 „Предлагана цена" на участниците в открита процедура  с предмет: „Изграждане на екопътеки с обособени позиции: Обособена позиция № 1 „Изграждане на екопътека „Валявица II" по проект с наименование: „Екопътека Валявица ІІ", гр.Сапарева баня, община Сапарева баня, финансиран по Мярка 313 „Насърчаване на туристическите дейности" от ПРСР за периода 2007 - 2013 г. и Обособена позиция № 2 „Изграждане на екопътека „По стъпките на светците" по проект с наименование: Екопътека: „По стъпките на светците" - храм „Успение на Пресвета Богородица" - параклис „Св. Архангел Михаил" - параклис „Св. Троица", с. Сапарево, Община Сапарева баня", финансиран по Мярка 313 „Насърчаване на туристическите дейности" от ПРСР за периода 2007 - 2013 г.