Профил на купувачаПринтирай

Публична покана с предмет: Закупуване на народни носии, музикални инструменти и аудио-визуално оборудване за пресъздаване на народни обичаи

На портала на Агенцията за обществени поръчки е публикувана Публична покана по реда на Глава осма "a" на Закона за обществените поръчки за възлагане на обществена поръчка чрез публична покана с предмет: „Закупуване на народни носии, музикални инструменти и аудио-визуално оборудване за пресъздаване на народни обичаи" с Обособена позиция № 1 „Закупуване на народни носии "; Обособена позиция № 2 „Закупуване на музикални инструменти" и Обособена позиция № 3 „Закупуване на аудио-визуално оборудване" по проект: «Експониране на етнографското наследство и природните забележителности на община Сапарева баня с прилагане на компютърни технологии».

Покана

*Необходимата документация е достъпна в прикачените файлове