НовиниПринтирай

Забранено свободното пускане на домашни животни и птици

Съгласно Наредба №1 за осигуряване на обществения ред, поддържане на чистотата, опазване на околната среда и защита на имуществото на територията на община Сапарева баня, приета от Общински съвет гр. Сапарева баня, е забранено свободното пускане на домашни животни/коне/ и птици в района на археологически ,исторически и архитектурни паметници на културата, в района на учебните, детските ,здравни заведения, паркове, детски площадки, пашуването на животни в земеделски земи , в земи засети с едногодишни растения, в районите за отдих, както и пашата им в общински градинки /вкл. гробищни паркове/, зелени площи и застроената градска част.

Забранява се влизането на коне в чужди имоти, без разрешение на ползвателя и унищожаването на селскостопанската продукция на имота.
Във връзка с това Ви уведомяваме, че при констатиране на нарушение на някое от гореизложените задължения, ще бъдете санкциониран съгласно Наредба №1 за поддържане и опазване на обществения ред и общественото имущество на територията на община Сапарева баня.