Общинска администрация > БюджетПринтирай

Тримесечен отчет за касовото изпълнение на бюджета към 31.12.2020 г.

Тримесечен отчет за касовото изпълнение на бюджета към 31.12.2020 г.