НовиниПринтирай

Заповед № РД-00-3/09.02.2012

Община Сапарева баня на основание чл.128, ал.1 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/ обявява на всички заинтересовани лица, че е издадена Заповед № РД-00-3/09.02.2012 година на Кмета на Община Сапарева баня за допускане изготвяне на Проект за изменение на действащ Подробен устройствен план (ПУП) - План за регулация (ПР) в обхвата на поземлен имот с идентификатор 65365.30.108 по кадастралната карта на землището на гр.Сапарева баня, третиращ разделянето му на два самостоятелни поземлени имота с идентификатори 65365.30.148 и 65365.30.149 по кадастралната карта на землището на гр.Сапарева баня.
Заповедта е поставена за обществен достъп на информационното табло на Община Сапарева баня и подлежи на обжалване по реда на чл.215 от ЗУТ.

 

*Заповедта е достъпна в прикачените файлове.