НовиниПринтирай

Кметът Калин Гелев даде начало на "Първа копка" по стартиране на проект: "Ремонт и модернизация на Детска градина "Св. Aнна", финансиран по ПРСР 2014-2020, подмярка 7.2

На 23.11.2018 г. в двора на база Ресилово и база Овчарци на ДГ "Света Анна",  Кметът на Община Сапарева баня г-н Калин Гелев откри официална церемония  "Първа копка" по стартиране  на проект "Ремонт и модернизация на Детска градина Св. Анна", гр. Сапарева баня (включително базите в с. Ресилово и с. Овчарци). Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Програма за развитие на селските райони за периода 2014 -2020, съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, подмярка 7.2 "Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването  на всички видове малка по мащаби инфраструктура" от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата  в селските райони" .

 

На официалните церемонии „първа копка" присъстваха, д-р Матей Попниколов - зам. областен управител на област Кюстендил, Иван Кьосев - Директор на Областна дирекция -Кюстендил на Държавен фонд "Земеделие", председателят на ОбС - Сапарева баня - г-н Иван Куйов, зам.-председател на ОбС -Сапарева баня - Никола Фарфаров, зам.-кметовете инж. Евелина Нешева и Славчо Коларски, представители на общинска администрация Сапарева баня, представителите на фирмите изпълнители и строителните надзори, както и граждани.

 

Обща стойност на проекта: 1 631 360.29  лв. без ДДС, от които 1 386 656. 25 лева  европейско съфинансиране и 244 704. 04 лева национално съфинансиране.

Изпълнението на проекта стартира на 15.12.2017 г., като продължителността му съгласно договора за безвъзмездна финансова помощ е в рамките на 36 месеца и следва да приключи до 15.12.2020 г.

 

Предвидените дейности включват:    


В село Ресилово: част "Архитектура и строителство"; част "Отопление, вентилация и климатизация"; част "ВиК"; част "Електро"; част "Вертикална планировка". Т.е. в проекта е  включено цялостно ремонтиране на сградата (покрив, изолация, вътрешен ремонт, включително санитарните помещения) и благоустрояване на дворното пространство. Ще се обособят площадки за игра със саморазливни ударопоглъщащи настилки. Предвижда се и ремонт на оградата.

 

 В село Овчарци, ремонтът включва: част "Архитектура и строителство"; част "Отопление, вентилация и климатизация"; част "ВиК"; част "Електро"; част "Вертикална планировка". Т.е. в проекта е  включено цялостно ремонтиране на сградата (покрив, дограма, изолация, вътрешен ремонт, включително санитарните помещения), ще бъде направен физкултурен салон в южното крило на сградата, ще се отделят помещения за спане и помещение за игра. Дворното пространство ще бъде реконструирано и благоустроено. Ще се обособят площадки за игра със саморазливни  ударопоглъщащи настилки. Предвижда се и ремонт на оградата.

 

По традиция бе отслужен тържествен водосвет за здраве и успешно завършване на обектите.

Събитието приключи  с много положителни емоции и пожелания за успешно изпълнение и приключване на проекта.

През пролетта предстои откриване на строителна площадка и стартиране на ремонти дейности по проекта и в централната сграда на ДГ "Света Анна", гр. Сапарева баня.

 

Предвидените дейности включват: част "Архитектура и строителство"; част "Електро"; част "Вертикална планировка". Ще бъде извършен основен ремонт на покрива и ще бъде реконструирано и благоустроено дворното пространство (шест площадки за игра, за всяка група със саморазливна ударопоглъщаща настилка, площадка по обучение за организация на движението със светофар и пътна маркировка, две игрища за баскетбол и едно за футбол). Оградата също ще бъде ремонтирана.