НовиниПринтирай

Заповед №РД-08-252 от 04.06.2018г. за спечелил публичен търг с явно наддаване за отдаване на стояща дървесина на корен в обект 051, подотдел 97-с с общо стояща маса 1140куб.м.

Заповедта е достъпна в прикачения файл.