НовиниПринтирай

Заповед №РД-08-253 от 04.06.2018г. за спечелил публичен търг с явно наддаване за отдаване на стояща дървесина на корен в обект 050, подотдел 58-в, 60-с с общо стояща маса на корен 2220куб.м.

Заповедта е достъпна вприкачения файл.