НовиниПринтирай

Стартира кампания за регистриране на домашни любимци в община Сапарева баня

       Уважаеми съграждани,

Уведомяваме Ви, че съгласно Наредба №1 за поддържане и опазване на обществения ред и общественото имущество на територията на община Сапарева баня, всички собственици на кучета са длъжни:

       - Да разхождат кучетата си с нашийник и повод, а едрите породи и агресивни кучета с намордник и да носят в себе си  ветеринарномедицинския паспорт и удостоверение за регистрация при проверка. Забранява се насъскването на кучета спрямо хора и други животни;

       - Да се грижат за животните си и да вземат мерки, животните да не създават опасност за хората или други животни.  

      Във връзка с изискванията на чл.51 и чл.53 от Наредба 1 за поддържане и опазване на обществения ред и общественото имущество на територията на община Сапарева баня,  чл.3 и чл. 4, Раздел II от Наредба за реда и условията за отглеждане на животни в населените места на община Сапарева баня сте длъжен/а в тридесетдневен  срок от получаване на писмото да регистрирате,  чипирате и  ваксинирате, кучето си в Районна ветеринарно-медицинска служба или при лицензиран ветеринарен лекар. При регистрацията на кучетата се заверява ветеринарно-медицински паспорт. До 31 март всяка година  всеки собственик на едно куче или няколко кучета, е длъжен да ги декларира и регистрира  в общинския регистър на Общинска администрация гр. Сапарева баня по вид, порода, брой и пол, като заплаща и съответната годишна такса съгласно Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и услуги на община Сапарева баня.

       Ако не бъде спазен срока за отстраняване на нарушенията, ще Ви бъде съставен акт за установяване на административно нарушение и ще Ви бъде наложена съответната санкция по Наредба №1 за поддържане и опазване на обществения ред и общественото имущество на територията на община Сапарева баня.

        Граждани, които се грижат за безнадзорни и безстопанствени кучета, нападнали или ухапали човек подлежат на санкции съгласно настоящата Наредба.

 

 

 

Прикачени файлове

Уведомление (282.14 KB)