НовиниПринтирай

ПРОТОКОЛ №3

ПРОТОКОЛ №3

 

съставен на основание чл. 37и, ал. 6  от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, за окончателното разпределение на пасища, мери и ливади