НовиниПринтирай

Съобщения до „БЕСЛЕТ – АТ”, „ГАЯ КУЛТУРА” ЕООД и „НОРД ИНТЕРНЕШЪНЪЛ”

 

Съобщение до „БЕСЛЕТ – АТ”


Съобщение до „ГАЯ КУЛТУРА” ЕООД

На основание чл.32 ал.4 от ДОПК Община Сапарева баня - отдел МДиТ съобщава на:
”ГАЯ КУЛТУРА” ЕООД с Булстат 131381785 и адрес: гр.София, ул.”Христо Ковачев” № 12   , че има издаден Акт за публично общинско вземане за данък недвижими имоти и такса битови отпадъци №  5-1/ 18.05.2016 г.
Преписката се намира в Община Сапарева баня, ул."Германея" № 1, ет.1, отдел„МДиТ" и може да се получат горепосочените актове.Актовете могат да се обжалват от лицето в 14 - дневен срок от съобщаването им на официалната Интернет страницата на Община Сапарева баня, по реда на ДОПК.

 

Съобщение до „НОРД ИНТЕРНЕШЪНЪЛ”

 

На основание чл.32 ал.4 от ДОПК Община Сапарева баня - отдел МДиТ съобщава на:”НОРД ИНТЕРНЕШЪНЪЛ” с Булстат 130869536 и адрес: гр.София, ул.”Цветна градина” № 5, вх.Б, че има издаден Акт за публично общинско вземане за данък недвижими имоти и такса битови отпадъци  №  001-5-1 / 26.05.2016 г.
Преписката се намира в Община Сапарева баня, ул."Германея" № 1, ет.1, отдел„МДиТ" и може да се получат горепосочените актове.
Актовете могат да се обжалват от лицето в 14 - дневен срок от съобщаването им на официалната Интернет страницата на Община Сапарева баня, по реда на ДОПК.