НовиниПринтирай

Съобщение до „АКВА ТРИЙТМЪНТ” АД

На основание чл.32 ал.4 от ДОПК Община Сапарева баня - отдел МДиТ съобщава на:
”АКВА ТРИЙТМЪНТ” АД  с Булстат202381018, гр.Сапарева баня, ул. „ГЕРМАНЕЯ” № 1, че има издаден Акт за публично общинско вземане за данък недвижими имоти, такса битови отпадъци и данък върху превозните средства  № 3-1 / 17.05.2016 г.
Преписката се намира в Община Сапарева баня, ул."Германея" № 1, ет.1, отдел„МДиТ" и може да се получат горепосочените актове.
Актовете могат да се обжавалват от лицето в 14 - дневен срок от съобщаването им на официалната Интернет страницата на Община Сапарева баня, по реда на ДОПК.