Общински съвет > Сесии на общински съветПринтирай

Покана за извънредно заседание на ОбС на 30.07.2015 г./четвъртък/ от 10.15 часа

 

   Председател: 0707/2-23-65

 

   До

   ........................................................

 

 

 

П О К А Н А

 

На основание чл.37, ал.1 и ал.5 от Правилника за организация и дейността на ОбС

 

СВИКВАМ:

 

Извънредно заседание на ОбС на 30.07.2015 г./четвъртък/ от 10.15 часа  в заседателната зала на ОбС при следния

 

Проект!

 Дневен ред:

 

1.Докладна записка от Петър Чучуганов - Председател на ОбС - ОТНОСНО: Преразглеждане и отмяна на Решение №35 от Протокол №7/06.07.2015 г.Изх.№ П-1801-1/28.07.2015 г.

 

2.Докладна записка от Петър Чучуганов - Председател на ОбС - ОТНОСНО: Преразглеждане и отмяна на Решение №34 от Протокол №7/06.07.2015 г.Изх.№ П-1802-1/28.07.2015 г.

 

3.Докладна записка от инж. Васил Г.Маргин - зам.- Кмет на община Сапарева баня с делегирани права на кмет съгласно Заповед №РД-08-353/06.07.2015 г.на Кмета на община Сапарева баня - ОТНОСНО: Изпълнение на голям инвестиционен проект от Министерство на здравеопазването по Оперативна програма „Региони в растеж" 2014-2020 г.Изх.№ П-1774-1/27.07.2015 г.

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС:................................

                                        /П.ЧУЧУГАНОВ/