Профил на купувачаПринтирай

Договор №53А_16_10_2014г. за обществена поръчка с уникален номер в АОП 00761-2014-0007

Сключеният договор с предмет: „Упражняване на строителен надзор по проект №10/313/00272 „ Изграждане  и обзавеждане на сграда за  експониране на археологическото и етнографското наследство в УПИ, парцел III - За училища, кв.125 по плана на гр.Сапарева баня "  изпълняван по  Договор №10/313/00272 от 19.12.2013 година, мярка 313 от Програма за развитие на селските райони 2007 - 2013 г."    е достъпен в прикачените файлове.

 

Процедура: 00761-2014-0007