Профил на купувачаПринтирай

Oткрита процедура с предмет: Стротелен надзор за обект:“Рехабилитация на външен топлопровод от геотермален сондаж „Гейзера” за захранване на термално отопление на основно училище ”Христо Ботев”, сградата на Общинска администрация, читалище „Просветен лъч

 

На портала на Агенцията за обществени поръчки е публикувана открита процедура за избор на изпълнител за обществена поръчка с предмет: Упражняване на строителен надзор на обект "Рехабилитация на външен  топлопровод от геотермален сондаж „Гейзера" за захранване на термално отопление на основно училище "Христо Ботев", сградата на Общинска администрация, читалище „Просветен лъч" и ЦДГ „Св. Анна" в гр. Сапарева баня".

 

Уникален номер в регистъра на АОП 00761-2014-0008


Решение

Обявление

 

*Указания за ОП

 

* Техниеско задание

 

Важно:Документацията бе достъпна за изтегляне до 17:00 часа на 21.07.2014г.


Съобщение за  отваряне на плик №3 «Предлагана цена» на участниците в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Упражняване на строителен надзор на обект „Рехабилитация на външен топлопроводот геотермален сондаж „Гейзера"

 

Заповед № 662/19.11.2014г. на кмета на Община Сапарева баня за освобождаване на гаранция за добро изпълнение