Профил на купувачаПринтирай

Отваряне на плик №3 «Предлагана цена» на участниците в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Упражняване на строителен надзор на обект „Рехабилитация на външен топлопроводот геотермален сондаж „Гейзера"

СЪОБЩЕНИЕ


     Уведомяваме Ви, че на 20.08.2014 година (сряда) от 14.00 часа в заседателната зала на етаж трети в Общинска Администрация - гр. Сапарева баня ще бъде отворен плик №3 «Предлагана цена» на  участниците в открита процедура за възлагане на обществена поръчка  с предмет: „Упражняване на строителен надзор на обект „Рехабилитация на външен топлопровод от геотермален сондаж „Гейзера" за захранване на термално отопление на основно училище „Христо Ботев", сградата на Общинска администрация - Сапарева баня, читалище „Просветен лъч" и ЦДГ „Св. Анна" в гр. Сапарева баня".