Профил на купувачаПринтирай

ОП с предмет: “Рехабилитация на външен топлопровод от геотермален сондаж „Гейзера” за захранване на термално отопление на основно училище ”Христо Ботев”, сградата на Общинска администрация, читалище „Просветен лъч” и ЦДГ „Св. Анна” в гр. Сапарева баня”

 

На портала на Агенцията за обществени поръчки е публикувана открита процедура за избор на изпълнител за обществена поръчка с предмет: "Рехабилитация на външен  топлопровод от геотермален сондаж „Гейзера" за захранване на термално отопление на основно училище "Христо Ботев", сградата на Общинска администрация, читалище „Просветен лъч" и ЦДГ „Св. Анна" в гр. Сапарева баня"  

 

Уникален номер в регистъра на АОП 00761-2014-0004


Решение

Обявление

 

Инвестиционен проект

 

* Указания за ОП

 

*Техническа спецификация

 

Разяснения с изх.№П-1531-1/11.07.2014г. на кмета на община Сапарева баня

 

Важно!Документацията бе достъпна за изтегляне до 17:00 часа на 17.07.2014г.

 

Заповед №661/19.11.2014г. на кмета на община Сапарева баня за освобождаване на гаранция за добро изпълнение