Общински съвет > Решения на ОбСПринтирай

Решения и протокол №24/ 30.09.2021г

Решенията и протокола са достъпни като прикачени файлове.