Общинска администрация > БюджетПринтирай

Годишен отчет за касовото изпълнение на бюджета към 31.12.2017г.

Годишният отчет е достъпен в прикачените файлове.