НовиниПринтирай

Заповед №РД-08-139/06.04.2016г. на кмета на община Сапарева баня за изготвен и одобрен график относно пролетно почистване в жилищните квартали по населени места на община Сапарева баня

   ЗАПОВЕД

   №РД-08-136/06.04.2016г.

                                                                        


На основание чл. 44, ал. 1, т. 1 от ЗМСМА и във връзка с поддръжка на чиста  околна среда и здравословна жизнена среда в населените места от територията на община Сапарева баня,

 

                                                                                НАРЕЖДАМ:

 

1. Да се организира и проведе пролетно почистване в жилищните квартали по населени места съгласно долу определен график.

2.  Графикът за пролетно почистване да бъде следния по дати и населени места:

           с. Ресилово –  12 и 13 април 2016 година  /вторник и сряда/

           с. Овчарци – 19 и 20 април 2016 д година/вторник и сряда/

           гр. Сапарева баня –  18,21,22,25 и 26 април  2016 година /петък,четвъртък и петък, понеделник, вторник и сряда ).

           с. Сапарево – 14 и 15 април 2016 година /четвъртък и петък/

3.  Кметовете на населените места: ръководят изпълнението на пролетното почистване, изготвят маршрути за движение по жилищни квартали, определят и сформират групи от работници, които да събират и товарят отпадъците. За гр. Сапарева баня графика се изготвя от Жасмина Джоргова – ст. експ. СГС и еколог, а работните групи се подготвят от Калинка Ангелова  – специалист «Инвеститорски контрол» и Лидия Йовева - специалист «Инвеститорски контрол»

4.  Да се осигури транспорт и натоварваща техника от зам. кметовете на Община Сапарева баня и кметовете по населените места.

5. Контрол и координация по изпълнението на настоящата заповед възлагам на еколога и заместник кметовете на общината и кметовете по населени места.

 

     Настоящата заповед да се сведе до знанието на заинтересованите лица за сведение и изпълнение и гражданите на общината.

 

      Неразделна част към настоящата заповед е Маршрутен график за пролетно почистване на гр. Сапарева баня – 2016 година.

 


КАЛИН  ГЕЛЕВ     

Кмет на Община Сапарева баня

 

 

Прикачени файлове

Маршрутен график (45.50 KB)