Профил на купувачаПринтирай

Договор №52_06_10_2014г. за обществена поръчка с уникален номер в АОП 00761-2014-0006

 Договорът с предмет: "Упражняване на строителен надзор  по проект № 10/321/01442 от 12.12.2013 г. ,,Път IV - 62084 Сапарева баня - Паничище в участъка от км. 3+569.38 до км. 9+147.20", изпълнявани по договор № 10/321/01442 от 12.12.2013 г., мярка 321 от Програмата за развитие на селските райони 2007-2013 г." е достъпен в прикачените файлове.

 

Процедура: 00761-2014-0006