Профил на купувачаПринтирай

Публична покана с предмет:„Консултантска услуга по контрол, мониторинг и управление на проект № 10/321/01442 ,,Път IV – 62084 Сапарева баня – Паничище в участъка от км. 3+569.38 до км. 9+147.20” мярка 321 от Програмата за развитие на селските райони 2007

На портала на Агенцията за обществени поръчки е публикувана Публична покана по реда на Глава осма "a" на Закона за обществените поръчки за възлагане на обществена поръчка чрез публична покана за услуга с предмет:  „Консултантска услуга по контрол, мониторинг и управление на проект № 10/321/01442 ,,Път IV - 62084  Сапарева баня - Паничище в участъка от км. 3+569.38 до км. 9+147.20" мярка 321 от Програмата за развитие на селските райони 2007-2013 г.".  

 

Публична покана в АОП

 

*Указания за провеждане на ОП

 

* Техническа спецификация

 

 

Протокол №1 на комисията от  проведена обществена поръчка чрез публична покана с предмет:  „Консултантска услуга по контрол, мониторинг и управление на проект № 10/321/01442 ,,Път IV - 62084  Сапарева баня - Паничище в участъка от км. 3+569.38 до км. 9+147.20" мярка 321 от Програмата за развитие на селските райони 2007-2013г."