Профил на купувачаПринтирай

Открита процедура с предмет:„Създаване на изложба на етнографското наследство и природните забележителности на община Сапарева баня с прилагане на компютърни технологии с версии за показване на специализирани компютърни системи, в Интернет и на DVD”

На портала на Агенцията за обществени поръчки е публикувана открита процедура за избор на изпълнител за обществена поръчка с предмет: „Създаване на изложба на етнографското наследство и  природните забележителности на община Сапарева баня с прилагане на компютърни технологии  с версии за показване на специализирани компютърни системи, в Интернет и на  DVD" с обособени позиции:

Обособена позиция 1: Закупуване на компютърно съдържание - 47 кратки  филма, представящи местното етнографско, историческо и природно  наследство, заснети с 3 камери и 2 микрофона, озвучени на 5 езика с обща продължителност 160 минути

Обособена позиция 2: Система за управление на аудио-визуална  база

Обособена позиция 3: Изложба на местното етнографско наследство и природни забележителности в Интернет

Обособена позиция 4: Изработка на  DVD

 

Решение
Обявление

 

Решение - промяна

 

Документацията за участие бе достъпна в прикачените файлове до 13.12.2013г., 17:00 часа!


Във връзка с постъпило запитване в община Сапарева баня по откритата процедура, можете да изтеглите от тук разяснението на кмета на община Сапарева баня , изготвено на основание чл.29 по  ЗОП.

 

Разяснение с изх.номер П-2499-1/17.12.2013г. на кмета на община Сапарева баня

 

Разяснение с изходящ номер П-2504/17.12.2013г. на кмета на община Сапарева баня

 

Информация за изпълнен договор -обособена позиция 1

Информация за изпълнен договор -обособена позиция 2

Информация за изпълнен договор -обособена позиция 3

Информация за изпълнен договор -обособена позиция 4