Профил на купувачаПринтирай

Разяснение с изх. №П2504-1/17.12.2013г. на кмета на община Сапарева баня

В прикачения файл можете да изтеглите Разяснение с изх. №П2504-1/17.12.2013г. на кмета на община Сапарева баня във връзка с постъпило запитване  за открита процедура предмет: »Създаване на изложба на етнографското наследство и  природните забележителности на община Сапарева баня с прилагане на компютърни технологии  с версии за показване на специализирани компютърни системи, в Интернет и на  DVD" с обособени позиции: Обособена позиция 1: Закупуване на компютърно съдържание - 47 кратки  филма, представящи местното етнографско, историческо и природно  наследство, заснети с 3 камери и 2 микрофона, озвучени на 5 езика с обща продължителност 160 минути; Обособена позиция 2: Система за управление на аудио-визуална база; Обособена позиция 3: Изложба на местното етнографско наследство и природни забележителности в Интернет; Обособена позиция 4: Изработка на  DVD, по проект с наименование: «Експониране на етнографското наследство и природните забележителности на община Сапарева баня с прилагане на компютърни технологии», финансиран по Мярка 313 „Насърчаване на туристическите дейности" от ПРСР за периода 2007-2013 г., съгласно подписан договор за отпускане на финансова помощ: № 10/313/00081 от 06.07.2012 г.».