Общинска администрация > Нормативни актовеПринтирай

Наредба за организацията на движението на територията на Община Сапарева баня -Актуална 28.03.2022г

Приета с Решение №108 от Протокол №10 от 31.05.2016г.; доп.с Решение №257 от Протокол №21 от 29.03.2017г.; изм. с Решение №376 от Протокол №31 от 29.12.2017г.; изм. с Решение №479 от Протокол №40 от 27.09.2018г.; изм. с Решение №99 от Протокол №7 от 30.04.2020г.изм. с реш.№55от 28.03.2022г. на АС Кюстендил

 

 

Наредбата, приложенията и решението можете да видите в прикачените файлове.