Профил на купувачаПринтирай

Сключен договор №58/11.11.2014г. за оп с предмет:"избор на изпълнител за разработване на документация за провеждане на процедури по дейности 2 и3 по проект:"Повишаване на квалификацията на служителите в ОбА"

Информацията от сключения договор е достъпна в прикачените файлове.

 

Публична покана с предмет:„Избор на изпълнител за разработване на документация за провеждане на тръжни процедури по дейности 2 и 3 по проект с наименование: „Повишаване на квалификацията на служителите в общинска администрация Сапарева баня