Профил на купувачаПринтирай

Протокол №2 от работата на комисията за ОП с предмет:„Покупка на горива за служебните автомобили на община Сапарева баня”

Информацията от протокола е достъпна в прикачените файлове.

 

Процедура 00761-2014-0009