Профил на купувачаПринтирай

Сключен договор №56/03.11.2014г. за обществена поръчка с уникален номер в АОП 00761-2014-0003

 Сключеният договор за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Строително-монтажни работи по проект № 10/313/00272 „Изграждане и обзавеждане на сграда за експониране на археологическото и етнографското наследство в УПИ, парцел III - за училище, кв.125 по плана на гр. Сапарева баня", изпълнявани по Договор № 10/313/00272 от 19.12.2013г., мярка 313 от Програмата за развитие на селските райони 2007-2013 г." е достъпен в прикачените файлове.

 

Процедура:00761-2014-0003