Профил на купувачаПринтирай

Сключен договор №54/21.10.2014г. за обществена поръчка с уникален номер в АОП 00761-2014-0005

Сключеният договор с предмет: Строително-монтажни работи по проект № 10/321/01442 за обект ,,Път IV - 62084  Сапарева баня - Паничище в участъка от км. 3+569.38 до км. 9+147.20", изпълнявани по Договор № 10/321/01442 от 12.12.2013 г.,  мярка 321 от Програмата за развитие на селските райони 2007-2013 г."    е достъпен в прикачените файлове.

 

Процедура:00761-2014-0005