НовиниПринтирай

Разяснения във връзка с постъпили запитвания за открита процедура с предмет:„Строително-монтажни работи по проект №10/321/01442 за обект: „Път ІV – 62084 Сапарева баня – Паничище, в участъка от км. 3+569,38 до км. 9+147,20”

Разясненията са достъпни в прикачения файл.