НовиниПринтирай

Заповед №296/02.06.2014г. за спечелил публичен търг с тайно наддаване за продажбата на стояща дървесина на корен в обект №026, състоящ се от отдели 32-и, 32-з, 32-н, 32-р, 32-с, 68-в, с общо стояща маса по сортиментен лист 3087 куб.м. от ЛФ за 2014 г.

Заповедта е достъпна в прикачения файл.

Прикачени файлове

Заповед № 296/02.06.2014г. (89.50 KB)