НовиниПринтирай

Заповед №295/02.06.2014г. за спечелил публичен търг с явно наддаване за продажбата на стояща дървесина на корен в обект №025, състоящ се от отдели 59-б, 59-г, 59-е, 59-ж, с общо стояща маса по сортиментен лист 3650 куб.м. от ЛФ за 2014 г.

Заповедта е достъпна в прикачения файл.

Прикачени файлове

Заповед № 295/02.06.2014г. (89.50 KB)