НовиниПринтирай

Покана за провеждане на консултации за сформиране на съставите на СИК в община Сапарева баня, във връзка с произвеждане на избори за членове на Европейския парламент от Република България

ДО

....................................

....................................

                                                   П О К А Н А

 

     Относно: Провеждане на консултации за сформиране на  съставите на СИК в община Сапарева баня, във връзка с произвеждане на избори за членове на Европейския парламент от Република България

 

        На основание чл.91, ал.1 и ал.2 от ИК, във връзка с Решение 97-ЕП от 08.04.2014г. на ЦИК, Решение №10-ЕП и Решение №11-ЕП от 09.04.2014г. на РИК гр. Кюстендил за определяне броя на членовете и съставите на СИК, Ви каня на 15.04.2014 година /вторник/ от 14.00 часа в сградата на Общинска администрация гр. Сапарева баня в кабинета на кмета на консултации за определяне на съставите на СИК в община Сапарева баня.В съответствие с изискванията на Решение №97-ЕП от 08.04.2014г. на ЦИК е необходимо да предоставите следните документи:

1.Заверено от партията копие от удостоверение за актуално правно състояние на партията, издадено не по-рано от 21.03.2014 г.; или копие от решението за образуване на коалицията. С тях се удостоверяват пълномощията на лицето/лицата, представляващи партията или коалицията;

2. Когато в консултациите участват упълномощени лица, се представя и пълномощно, подписано от представляващия партията/коалицията или заверено копие от такова пълномощно.

 

 инж. САШО ИВАНОВ                                                                                                                                                                                              

Кмет на община Сапарева баня