НовиниПринтирай

Покана за начална пресконференция по проект:„Община Сапарева баня – по-ефектвни общински политики чрез подпомагане качественото им разработване и прилагане

Oбщина Сапарева баня има удоволствието да Ви покани на 24.02.2014г. от 11:00 часа в заседателната зала на Общинска администрация Сапарева баня във връзка с провеждането на начална пресконференция по проект: „Община Сапарева баня - по-ефективни общински политики чрез подпомагане качественото им разработване и прилагане", който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет"2007-2013, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.