НовиниПринтирай

Заповед №45/29.01.2014г. на кмета на Община Сапарева баня за определяне на местата за обявяване на избирателните списъци в село Овчарци за провеждане на частичен избор за кмет на кметство Овчарци на 16.03.2014г.

 

ЗАПОВЕД

№45/29. 01.2014 година , гр. Сапарева баня

 

на осн. чл. 280, т.12 от ИК и във връзка чл. 54, ал.З от ИК

 

НАРЕЖДАМ:

Определям местата за обявяване на избирателните списъци в село Овчарци, Община Сапарева баня за произвеждане на частичен избор за кмет на кметство с. Овчарци на 16.03.2014г .

 

№ на изб. секция    - 10 41 00 007

 

място на обявяване на избирателни списъци

с. Овчарци - магазин РПК ул. „Рилски езера" №39

 

Настоящата Заповед да се обяви публично на населението по подходящ начин, както и да се публикува на интернет страницата и се постави на таблото за обявления на Об А гр. Сапарева баня.

Копие от Заповедта да се предостави на ОИК гр. Сапарева баня. Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на секретаря на общината.

 

Прикачени файлове

Заповед 45/29.01.2014г. (174.13 KB)