НовиниПринтирай

ИНФОРМАЦИЯ ОТ ОДЗ "СВ.АННА", ГРАД САПАРЕВА БАНЯ

 

ОБЕДИНЕНО ДЕТСКО ЗАВЕДЕНИЕ „СВЕТА АННА" - ГРАД САПАРЕВА БАНЯ

 

И Н Ф О Р М А Ц И Я

 

На основание Раздел ІІІ. Начин за провеждане на конкурса", т. 2 от условията за провеждане на конкурс по документи за допълнителни педагогически услуги извън държавните образователни изисквания за учебната 2013/2014 г. в ОДЗ „Света Анна" - град Сапарева баня и Решение на комисията по провеждане на конкурса (Протокол № 1/21.12.2013 г.), Ви информираме, че срокът за подаване на оферти за  участие в конкурса  се удължава  с 15 дни- до 17.01.2013 г.

 

ДИРЕКТОР:

(Д. Малинина)