НовиниПринтирай

Покана за участие в конференция на тема: „Резултати от проведения функционален анализ на общинските администрации в общините Бобов дол, Сапарева баня и Рила”

 

ПОКАНА
за участие в конференция на тема:

„Резултати от проведения функционален анализ на общинските администрации в общините Бобов дол, Сапарева баня и Рила"

 

УВАЖАЕМИ ГРАЖДАНИ,

УВАЖАЕМИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИ ОРГАНИЗАЦИИ,

УВАЖАЕМИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА БИЗНЕСА,

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,

 

Във връзка с изпълнението на проект „Ефективна структура на общинските администрации на общините Бобов дол, Сапарева баня и Рила", финансиран от Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд, Приоритетна ос І: „Добро управление", Подприоритет 1.1: „Ефективна структура на държавната администрация", Бюджетна линия: BG051PO002/12/1.1-04, от името на Община Бобов дол - бенефициент по проекта, Общините Сапарева баня и Рила - партньори по проекта, и ДЗЗД „ИНТЕЛ-БКО" - изпълнител на дейностите по изготвяне на функционален анализ на общинските администрации, имаме удоволствието да Ви поканим да участвате в конференция на тема „Резултати от проведения функционален анализ на общинските администрации в общините Бобов дол, Сапарева баня и Рила".


Конференцията ще се проведе на 17 декември 2013 г., от 11 часа, в залата на Общински съвет Бобов дол, на адрес: гр. Бобов дол, ул. „27-и октомври" № 2.


За повече подробности вижте прикачения файл на поканата.

 

Прикачени файлове

Покана (78.50 KB)