НовиниПринтирай

Стартира проект Обществени трапезарии

В община Сапарева баня стартира проект „Обществени трапезарии" - социална услуга, насочена към онази част от населението, която не може да задоволява своите потребности за храна. На всички лица, които получават минимални доходи и пенсии и получават специални грижи, ще им бъде предоставяна храна за обяд.

Дейностите по проекта обхващат 80 потребители за периода от 25 юли до 31 декември 2013 г. Целевите групи сред тях са: брой лица и семейства на месечно подпомагане по чл. 9 - 8 брот ППЗСП.; брой лица с доказана липса на доходи и близки, които да се грижат за тях - 17 бр.; брой самотно живеещи лица и семейства, получаващи минимални пенсии - 55 бр.


Ще бъде оказвана помощ и толерантност към крайно нуждаещите се хора и семейства сред населението на община Сапарева баня, като по този начин се цели да се разширят социалните услуги за проблемните слоеве на населението на общината. Необходимостта от подобен проект произтича от факта, че трябва да се осигури адекватен жизнен стандарт и за социално слабите.
Проект „Обществени трапезарии" е начинание, което не само ще помага на уязвимите граждани, но и ще възпита съзнанието за съпричастност сред населението на града.